990-5910F-022

UPS-modi

eConversion-modus

eConversion biedt een combinatie van maximale bescherming en hoogste efficiëntie. Hierdoor kan de door de UPS opgenomen elektriciteit worden verminderd met factor drie in vergelijking met dubbele conversie. eConversion is nu de algemeen aanbevolen werkingsmodus die standaard is ingeschakeld in de UPS. Deze kan echter via het displaymenu worden uitgeschakeld. Indien ingeschakeld, kan eConversion worden ingesteld op Altijd actief of op een vast schema dat via het displaymenu wordt geconfigureerd.

In eConversion voorziet de UPS het actieve deel van de belasting via de statische bypass van voeding zolang de netvoeding binnen de tolerantie valt. De omvormer wordt parallel draaiende gehouden, zodat de ingangsvermogensfactor van de UPS dicht bij 1 blijft, ongeacht de belastingsvermogensfactor, aangezien het reactieve deel van de belasting aanzienlijk wordt verminderd in de UPS-ingangsstroom. Bij een onderbreking van de netvoeding handhaaft de omvormer de uitgangsspanning, zodat de overschakeling van eConversion naar dubbele conversie ononderbroken is. De batterijen worden opgeladen wanneer de UPS zich in de eConversion-modus bevindt en compensatie van harmonischen ook wordt geleverd.

De eConversion-modus kan onder de volgende omstandigheden worden gebruikt voor de Galaxy VS UPS:

  • De belasting op de UPS is minimaal 5%.

  • De spanningsschommeling is ≤10% ten opzichte van de nominale spanning (aanpasbare instelling van 3% tot 10%).

  • THDU is ≤5%.

Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, schakelt de UPS over op dubbele conversie en keert deze terug naar eConversion als weer aan de voorwaarden wordt voldaan.

OPMERKING: Wanneer de instellingen voor de eConversion-modus worden gewijzigd op één UPS in een parallel systeem, worden de instellingen gedeeld met alle UPS-eenheden in het parallelle systeem.
OPMERKING: Wanneer een stroomaggregaat/generator wordt gebruikt en schommelingen in de frequentie voorkomen (meestal als gevolg van downsizing), wordt aanbevolen een ingangscontact te configureren om de hoge-efficiëntiemodi uit te schakelen terwijl het stroomaggregaat/de generator is ingeschakeld.
OPMERKING: Als externe synchronisatie vereist is, wordt over het algemeen aanbevolen eConversion uit te schakelen.

Dubbele conversie (normaal bedrijf)

De UPS ondersteunt de belasting met afgestemde voeding. De modus Dubbele conversie zorgt voortdurend voor een perfecte sinusgolf aan de uitgang van het systeem. Deze operatie verbruikt echter ook meer stroom.

Batterijbedrijf

Als de netvoeding wordt onderbroken, schakelt de UPS over naar batterijbedrijf en ondersteunt de UPS de belasting met voeding van de DC-bron.

Gevraagde statische bypassmodus
voor UPS-modi

De UPS kan worden overgeschakeld naar de gevraagde statische bypassmodus na een opdracht vanaf het display. Bij gebruik van gevraagde statische bypassmodus wordt de belasting door de bypassbron van stroom voorzien. Bij detectie van een fout schakelt de UPS over naar dubbele conversie (normaal bedrijf) of geforceerde statische bypassmodus. Als er in de gevraagde statische bypassmodus een onderbreking in de netvoeding is, schakelt de UPS over naar batterijbedrijf.

Geforceerde statische bypassmodus
voor UPS-modi

De UPS bevindt zich in de geforceerde statische bypassmodus na een opdracht van de UPS of omdat de gebruiker op de knop Omvormer OFF op de UPS heeft gedrukt. In de geforceerde statische bypassmodus wordt de belasting door de bypassbron van stroom voorzien.

OPMERKING: De batterijen zijn niet beschikbaar als alternatieve stroombron, terwijl de UPS zich in de geforceerde statische bypassmodus bevindt.

Interne onderhoudsbypassmodus via de interne onderhoudsschakelaar (IMB)

Wanneer de interne onderhoudsschakelaar IMB wordt gesloten, schakelt de UPS over naar de interne onderhoudsbypass. De belasting krijgt rechtstreeks voeding van de bypassbron. In de interne onderhoudsbypassmodus kunnen onderhoud en vervanging op de stroommodules, de statische bypass-schakelaarmodule en de controllerbox worden uitgevoerd via de interne onderhoudsschakelaar (IMB). De interne onderhoudsschakelaar (IMB) kan alleen in enkele systemen en in vereenvoudigde 1+1 parallel systemen zonder externe onderhoudsbypass-schakelaar worden gebruikt.

OPMERKING: De batterijen zijn niet beschikbaar als alternatieve stroombron terwijl de UPS zich in interne onderhoudsbypassmodus bevindt.

Externe onderhoudsbypass via de onderhoudsbypass-schakelaar (MBB)

Wanneer de onderhoudsbypass-schakelaar (MBB) wordt gesloten in het paneel/de behuizing voor externe onderhoudsbypass of een schakelinrichting van derden, schakelt de UPS over naar externe onderhoudsbypass. De belasting krijgt rechtstreeks voeding van de bypassbron. In de externe onderhoudsbypassmodus kunnen onderhoud en vervanging op de gehele UPS worden uitgevoerd via de onderhoudsbypass-schakelaar (MBB).

OPMERKING: De batterijen zijn niet beschikbaar als alternatieve stroombron terwijl de UPS zich in externe onderhoudsbypassmodus bevindt.

Bedrijf statische bypass stand-by

Statische bypass in stand-by is alleen van toepassing op een afzonderlijke UPS-eenheid in een parallel systeem. De UPS schakelt over op bedrijf in statische bypass in stand-by als de UPS niet naar de geforceerde statische bypassmodus kan en de andere UPS-eenheden van het parallelle systeem de belasting kunnen ondersteunen. In statische bypass in stand-by is de uitgang van de specifieke UPS-eenheid UIT. De UPS schakelt automatisch over naar de gewenste bedrijfsmodus, indien mogelijk.

OPMERKING: Als de andere UPS-eenheden de belasting niet kunnen ondersteunen, schakelt het parallelle systeem over naar de geforceerde statische bypassmodus. De UPS in bedrijf statische bypass stand-by schakelt dan over naar de geforceerde statische bypassmodus.

Modus Batterijtest

De UPS bevindt zich in de batterijtestmodus wanneer de UPS een batterijzelftest uitvoert of de autonomietijd van de batterijen kalibreert.

OPMERKING: De batterijtest wordt afgebroken als de netvoeding wordt onderbroken of als een kritiek alarm optreedt. Na herstel van de netvoeding keert de UPS terug naar normaal bedrijf.

ECO-modus
voor UPS-modi

In de ECO-modus gebruikt de UPS de gevraagde statische bypass om de belasting te voeden zolang de vermogenskwaliteit binnen de tolerantie valt. Bij detectie van een fout (zoals bypass-spanning buiten tolerantie, uitgangsspanning buiten tolerantie, vermogensonderbreking) schakelt de UPS over naar dubbele conversie (normaal bedrijf) of geforceerde statische bypassmodus. Afhankelijk van de overschakelingsomstandigheden kan een minimale onderbreking van de belastingstoevoer plaatsvinden (max. 10 ms). De batterijen worden opgeladen wanneer de UPS in ECO-modus is. Het grootste voordeel van de ECO-modus is het lagere verbruik van elektrisch vermogen vergeleken met dubbele conversie.

OPMERKING: Wanneer de instellingen voor de ECO-modus worden gewijzigd op één UPS in een parallel systeem, worden de instellingen gedeeld met alle UPS-eenheden in het parallelle systeem.

UIT-modus
voor UPS-modus

De belasting wordt niet gevoed door het UPS. De batterijen worden opgeladen en het display is ingeschakeld.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?