990-5910F-022

Het UPS-systeem starten vanuit de Uit-modus

OPMERKING: Volg deze procedure om een UPS op te starten vanuit de Uit-modus zonder aangesloten belasting. Als u de UPS opstart met belasting gevoed via MBB of IMB, volgt u de procedure die wordt beschreven in Het UPS-systeem opstarten vanuit de onderhoudsbypassmodus.
  1. Sluit de ingangsschakelaar van de eenheid (UIB).
    Het display wordt ingeschakeld. Opnieuw opstarten duurt ongeveer 3 minuten.
  2. Sluit de ingangsschakelaar voor de statische schakelaar (SSIB), indien aanwezig.
  3. Sluit de batterijschakelaars (indien aanwezig).
  4. Sluit de eenheiduitgangsschakelaar (UOB).
  5. Sluit de systeemisolatieschakelaar, (SIB) indien aanwezig.
  6. Schakel de omvormer in door op de knop ON op de controllerkast te drukken of De omvormer inschakelen te volgen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?