990-5910F-022

De batterijoplossing configureren

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alleen gekwalificeerd personeel met kennis van batterijen, batterijconfiguratie en vereiste voorzorgsmaatregelen mag batterij-instellingen invoeren.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
 1. Tik op Configuratie > Batterij .
 2. Selecteer uw type batterijoplossing:
  1. Selecteer Standaard als u een standaard Galaxy VS-batterijoplossing gebruikt en kies de artikelreferentie voor uw specifieke batterijconfiguratie in de vervolgkeuzelijst.
  2. Selecteer Modulair als u een modulaire Galaxy VS-batterijoplossing hebt.
  3. Selecteer Aangepast als u een aangepaste batterijoplossing hebt.
 3. Tik op Algemene instellingen en stel de volgende parameters in:
  OPMERKING: Tik op elke pagina op OK om uw instellingen op te slaan en tik op de pijl om naar de volgende pagina te gaan. Voor modulaire batterijoplossingen zijn alleen de eerste drie instellingen beschikbaar.
  Aantal batterijbehuizingen verbonden met batterijschakelaar/Aantal modulaire batterijbehuizingen Stel het aantal batterijbehuizingen in dat op elke batterijschakelaar is aangesloten/Stel het aantal modulaire batterijbehuizingen in dat op de UPS is aangesloten.
  Waarsch. lage autonomie (sec) Stel de drempel in voor resterende autonomietijd in seconden, waarbij de waarschuwing voor lage autonomie wordt geactiveerd.
  Laadcapaciteit (%) Stel de maximale laadcapaciteit als percentage van het nominale vermogen van de UPS in.
  Minimumdrempel (°C) Stel de minimaal aanvaardbare batterijtemperatuur in Celsius of Fahrenheit in. Bij temperaturen onder deze drempel wordt een alarm geactiveerd.
  Maximumdrempel (°C) Stel de maximaal aanvaardbare batterijtemperatuur in Celsius of Fahrenheit in. Bij temperaturen boven deze drempel wordt een alarm geactiveerd.
  Autoboostmodus van lader Selecteer deze functie om de autoboostmodus van de lader in te schakelen. Met deze functie wordt de lader automatisch overgeschakeld naar de snelladingsmodus na batterijbedrijf van het systeem.
  Cyclische laadmodus Selecteer deze functie om de cyclische laadmodus in te schakelen.

  Tijdens cyclisch laden wisselt het systeem tussen perioden van druppelladen en rusttoestand. Deze functie zorgt ervoor dat de laadstatus van de batterij continu wordt gehandhaafd zonder de batterijen te belasten door permanent druppelladen.

  Test elke Stel in hoe vaak de UPS een batterijtest moet uitvoeren.
  Testdag Stel in op welke dag van de week de batterijtest moet worden uitgevoerd.
  Starttijd test (uu:mm) Stel de tijd van de dag in waarop de batterijtest moet worden uitgevoerd.
 4. Alleen voor aangepaste batterijoplossing: Tik op Specifieke instellingen en stel de volgende parameters in:
  OPMERKING: Tik op elke pagina op OK om uw instellingen op te slaan en tik op de pijl om naar de volgende pagina te gaan.
  Batterijtype Selecteer het batterijtype.
  Batterijmiddelpunt aangesloten Selecteer of een batterijmiddelpunt is aangesloten.
  Temperatuurbewaking uit Selecteer deze functie om bewaking van de batterijtemperatuur uit te schakelen.
  Batterijcapaciteit per blok (Ah) Stel de batterijcapaciteit per batterijblok in ampère-uren in voor de batterijbank die op elke batterijschakelaar is aangesloten.
  Aantal parallelle batterijstrengen Stel het aantal parallel aangesloten batterijstrengen in voor de batterijbank die op elke batterijschakelaar is aangesloten.
  Aantal batterijen per streng Stel het aantal batterijblokken per batterijstreng in.
  Aantal batterijcellen per blok Stel het aantal batterijcellen per batterijblok in.
  DC-spanning per batterijcel (V) Stel de laadspanning per batterijcel in voor Druppelladen.

  Druppelladen is de basislaadfunctie die op alle batterijtypen beschikbaar is en die automatisch door de oplader wordt gestart.

  Stel de laadspanning per batterijcel in voor Snelladen.

  Met snelladen kan een lege batterij snel worden opgeladen om deze vlug te herstellen.

  Stel de laadspanning per batterijcel in voor Vereffeningsladen.

  Vereffeningsladen wordt gebruikt om ongelijke open celbatterijen te egaliseren. Dit is de oplaadmethode die het hoogst mogelijke laadspanningsniveau gebruikt. Tijdens vereffeningsladen verdampt water uit de open celbatterijen dat moeten worden vervangen wanneer het opladen is voltooid.

  Laadduur (sec) Stel de duur in seconden in voor Snelladen en Vereffeningsladen.
  DC-uitschakelspanning per batterijcel (V) Stel het spanningsniveau per batterijcel in voor wanneer de batterij moet worden uitgeschakeld.
  Nominale temperatuur (°C)/Nominale temperatuur (°F) Stel de nominale temperatuur in Celsius of Fahrenheit in.
  Laadstroom Stel de laadstroom in.
  Snellading toestaan Selecteer deze functie om snellading van de batterijen toe te staan.

  Met snelladen kan een lege batterij snel worden opgeladen om deze vlug te herstellen.

  Diepe batt.ontlading toestaan Selecteer deze functie om diepe ontlading van de batterijen toe te staan wanneer de UPS in batterijmodus werkt. Met deze functie kunnen de batterijen worden ontladen tot een spanningsniveau dat nog lager is dan de normaal aanbevolen waarde. Dit kan de batterijen beschadigen.
  Autom. loskoppelen van batterijen aan Selecteer deze functie om automatische ontkoppeling van de batterijen in te schakelen. Bij stilstand van het UPS-systeem zonder uitgang en zonder mogelijkheid tot laden van de batterijen, schakelt deze functie automatisch de batterijschakelaars uit om diepe ontlading van de batterij te voorkomen na een periode van:
  • twee weken.

  • 10 minuten met de spanning van de batterijcel onder het niveau waarbij de batterij wordt uitgeschakeld als deze bijna leeg is.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?