990-5912C-004

Slut signalkablerne til Galaxy VS UPS – forenklet 1+1 parallelsystem

BEMÆRK: Afbryderindikatorerne forsynes af UPS 1 og vil kun fungere, når UPS 1 er aktiv.
BEMÆRK: Meldekontakterne findes i ekstraudstyrspakken GVSOPT006 til installation af parallelsystem, der leveres sammen med UPS'en.
BEMÆRK: Fremfør signalkablerne adskilt fra strømkablerne, og fremfør Class 2/SELV-kablerne adskilt fra non-Class 2/non-SELV-kablerne.
 1. Installér en meldekontakt i enhedsindgangsafbryderen (UIB)/indgangsafbryderen til den statiske switch (SSIB) og vedligeholdelsesbypassafbryderen (MBB).
  1. Fjern meldekontaktdækslet på UIB-/SSIB- og MBB-afbryderen.
  2. Installer meldekontakten fra pakken GVSOPT006 i UIB-/SSIB- og MBB-afbryderen.
  3. Slut non-Class 2/non-SELV-signalkablerne til meldekontakten i UIB-/SSIB- og MBB-afbryderen.
  4. Geninstaller meldekontaktdækslet på UIB-/SSIB- og MBB-afbryderen.
  5. Kun for GVSBPSU80K120H: Fastgør signalkablerne til plastiktapperne for at sikre korrekt adskillelse fra busbarerne.

   GVSBPSU10K20H

   GVSBPSU20K60H

   GVSBPSU80K120H

 2. Slut Class 2/SELV-signalkablerne for afbryderindikatorerne fra kontrolklemrækken i vedligeholdelsesbypasspanelet til UPS'erne i henhold til den konfiguration, der anvendes.
  BEMÆRK: Afbryderindikatorkredsløbet betragtes som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kredsløb skal være isoleret fra det primære kredsløb. Slut ikke et kredsløb til afbryderindikatorterminalerne, medmindre det kan bekræftes, at kredsløbet er Class 2/SELV.

  Forenklet 1+1-parallelsystem – én forsyningskilde

  Forenklet 1+1-parallelsystem – to forsyningskilder

 3. På UPS 2: Klip jumperen, der forbinder ben 8 og 9 på terminal J6618 på kort 640-4864.
  BEMÆRK
  Risiko for forkert funktionalitet af udstyret
  Klip jumperen, der forbinder ben 8 og 9 på terminal J6618 på kort 640-4864 på UPS 2. 24 V_SELV_OUT kan ikke forsynes fra begge UPS'er.
  Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 4. Slut non-Class 2/non-SELV-signalkablerne fra kontrolklemrækken i vedligeholdelsesbypasspanelet til UPS'erne i henhold til den konfiguration, der anvendes.

  Forenklet 1+1-parallelsystem – én forsyningskilde

  Forenklet 1+1-parallelsystem – to forsyningskilder

  GVSBPSU10K20H

  GVSBPSU20K60H

  GVSBPSU80K120H

 5. Stram signalkablerne, og fastgør dem til kabelaflastningerne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?