990-6161A-023

Kople til signalkabler

 1. Tilordne en ID til hvert enkelt modulære batterikabinett med tallskiven under batteribryteren. Angi ID-ene i henhold til nummereringen på bildene i installasjonsoversikten i Installasjonsprosedyre for UPS med interne batterier or Installasjonsprosedyre for UPS for eksterne batterier.

  Modulært batterikabinett sett forfra

 2. Kople til de medfølgende signalkablene mellom alle de modulære batterikabinettene:
  1. Kople den medfølgende signalkabelen, 0W12908, fra J8008 til J8007 på 640-7572 mellom de modulære batterikabinettene.
  2. Kople den medfølgende signalkabelen, 0W76627, fra J8011 til J8014 på 640-7572 mellom de modulære batterikabinettene.
  3. Monter en termineringsplugg (T) i den ubrukte J8007-kontakten i det siste modulære batterikabinettet.
  Modulært batterikabinett 3 Modulært batterikabinett 2 Modulært batterikabinett 1

  To modulære batterikabinetter sett fra forfra

 3. For installasjon med tilstøtende UPS:
  1. Kople signalkabelen, 0W12908, til J8008 på 640-7572 i modulært batterikabinett 1, før kabelen gjennom den høyre siden og følg instruksjonene i installasjonsveiledningen for UPSen for å kople til signalkablene i UPSen.
  2. Kople signalkabelen, 0W76627, til J8011 på 640-7572 i modulært batterikabinett 1, før kabelen gjennom den høyre siden og følg instruksjonene i installasjonsveiledningen for UPSen for å kople til signalkablene i UPSen.
 4. For installasjon med fjernoppstilt UPS:
  1. Kople signalkabler til J8008 på 640-7572 i modulært batterikabinett 1, før kabelen rundt den høyre siden og gjennom toppen av det modulære batterikabinettet og følg instruksjonene i installasjonsveiledningen for UPSen for å kople til signalkablene i UPSen.
   MERK: Den medfølgende signalkabelen, 0W12908, er ikke lang nok for installasjon av en fjernoppstilt UPS. Du kan bestille en 5 meters signalkabel (0J-0W4527) eller 50 meters signalkabel (0J-0W3758) fra Schneider Electric. Ta kontakt med Schneider Electric for andre signalkabellengder. Denne signalkabelen er klassifisert som Class 2/SELV.
  2. Kople signalkabler til J8011 på 640-7572 i modulært batterikabinett 1, før kabelen rundt den venstre siden og gjennom toppen av det modulære batterikabinettet og følg instruksjonene i installasjonsveiledningen for UPSen for å kople til signalkablene i UPSen.
   MERK: Den medfølgende signalkabelen, 0W76627, er ikke lang nok for installasjon av en fjernoppstilt UPS. Gjenbruk kontaktene fra den medfølgende signalkabelen, 0W76627, for å lage nye signalkabler i riktig lengde. Denne signalkabelen er klassifisert som non-Class 2/non-SELV.

   Signalkabel for UPS med interne batterier

   Signalkabel for UPS for eksterne batterier

  Modulært batterikabinett 1 for installasjon med fjernoppstilt UPS sett forfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?