990-6161A-023

Endelig installasjon

Bruk valgfritt seismisk sett GVSOPT016 for denne prosedyren.
FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Ved håndtering av batterier er det fare for elektrisk støt eller sterk kortslutningsstrøm. Følgende forholdsregler må overholdes når du arbeider med batterier
 • Fjern klokker, ringer og andre metallobjekter.
 • Bruk verktøy med isolerte håndtak.
 • Bruk vernebriller, -hansker og -sko.
 • Legg ikke verktøy eller metalldeler oppå batteriene.
 • Kople fra ladekilden før du kopler til og fra batteriterminaler.
 • Fastslå om batteriet er utilsiktet jordet. Hvis det er utilsiktet jordet, fjerner du kilden fra jordingen. Kontakt med deler av et jordet batteri kan medføre elektrisk støt. Sannsynligheten for slike støt kan reduseres ved å fjerne slike jordinger under installasjon og vedlikehold (gjelder kun dersom utstyr og eksterne batterikilder ikke har en jordet forsyningskrets).
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
ADVARSEL
fare for skade på utstyret
Vent til systemet er klart til å slås på før du installerer batteriene i systemet. Tiden mellom batteriinstallasjon og oppstart av UPS-systemet må ikke overskride 72 timer eller 3 dager.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, senker du de fremre og bakre nivelleringsføttene på det modulære batterikabinettet med en skiftenøkkel til de får kontakt med gulvet. Bruk et vater for å kontrollere at det modulære batterikabinettet står vannrett (i vater).
  LES DETTE
  Fare for skade på utstyret
  Ikke flytt kabinettet etter at nivelleringsføttene har blitt senket.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
 2. Kun for seismisk forankring:
  1. Fjern M8-boltene fra forsiden av det modulære batterikabinettet.
  2. Monter det fremre forankringsbeslaget på det modulære batterikabinettet med de medfølgende M8-boltene.
  3. Fest de fremre forankringsbeslagene til gulvet. Bruk egnet monteringsutstyr for gulvtypen. Hulldiameteren i det fremre forankringsbeslaget er ø13 mm. Minimumskravet er 8.8-maskinvare i M12-klasse.
 3. Monter de angitte platene og dekslene igjen.
 4. Sett batteribryteren (BB) i åpen posisjon (AV).
 5. Skyv batterimodulene inn i sporet. Fyll hyllene fra bunnen og oppover. Installer alltid en komplett batteristreng (fire batterimoduler) på hver hylle.
 6. Skyv batterimodulhåndtaket ned og fest håndtaket til hyllen med den vedlagte skruen.
 7. Kople batteriterminalene til forsiden av batterimodulene.

  Batterimodul sett forfra

 8. Kun for seismisk forankring: Fjern den smale platen fra bunnen av det nedre batteridekselet og monter det nedre batteridekselet igjen.
  MERK: Når du monterer det nedre batteridekselet igjen, må du være oppmerksom på at skruene i bunnen må installeres i de to senterhullene. Bruk de to M6-skruene fra det valgfrie seismiske settet GVSOPT016.
 9. Monter batteridekslene igjen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?