990-6161A-023

Klargjøre modulært batterikabinett 1 for signalkabler

Bare for installasjon med fjernoppstilt UPS.

 1. Fjern pakningsplatene og børsteplatene fra fremsiden av modulært batterikabinett 1.
 2. Gjør ett av følgende:
  • For installasjon uten installasjonsrør: Monter børsteplatene igjen.
  • For installasjon med installasjonsrør: Bor et hull i pakningsplatene for installasjonsrør, monter installasjonsrør og sett på pakningsplatene igjen.

  Modulært batterikabinett 1 uten installasjonsrør

  Modulært batterikabinett 1 med installasjonsrør

 3. Før Class 2/SELV-signalkabelen gjennom den høyre paknings-/børsteplaten og inn i modulært batterikabinett 1.
 4. Før non-Class 2/non-SELV-signalkabelen gjennom den venstre paknings-/børsteplaten og inn i modulært batterikabinett 1.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?