990-6161A-023

Installasjonsprosedyre for UPS med interne batterier

MERK: Det modulære batterikabinettet kan installeres ved siden av eller fjernoppstilt fra en UPS med interne batterier.

Modulære batterikabinetter og tilstøtende UPS klassifisert for maksimalt 100 kW

Modulære batterikabinetter og en fjernoppstilt UPS klassifisert for maksimalt 100 kW

MERK: Avstanden mellom det modulære batterikabinettet og UPSen må ikke være mer enn 100 m. Ta kontakt med Schneider Electric for installasjoner med lengre avstand.
 1. Klargjøre for installasjon.
 2. For installasjon med fjernoppstilt UPS:
  1. Montere kabelføringsboksen på det modulære batterikabinettet.
  2. Klargjøre modulært batterikabinett 1 for signalkabler.
 3. Installere seismisk forankring (valgfritt).
 4. For installasjon med tilstøtende UPS: Kople sammen modulært batterikabinett 1 og tilstøtende UPS.
 5. Kople sammen de modulære batterikabinettene.
 6. Kople til strømkabler for en UPS klassifisert for maksimalt 100 kW.
 7. Kople til signalkabler.
 8. Fest oversatte sikkerhetsetiketter på produktet.
 9. Endelig installasjon.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?