990-6161A-023

Kople sammen modulært batterikabinett 1 og tilstøtende UPS

Bruk installasjonssett 0H-220042 og valgfritt seismisk sett GVSOPT016 for denne prosedyren.
 1. Fjern den statiske svitsjmodulen.
 2. Skyv UPSen på plass. For seismisk forankring må du passe på at det bakre forankringsbeslaget koples til det bakre ankeret.
  1. Senk de fremre og bakre nivelleringsføttene med en skiftenøkkel til de får kontakt med gulvet. Merk at UPSen må samsvare med høyden på modulært batterikabinett 1. Bruk et vater for å kontrollere at UPSen står vannrett (i vater).
 3. Skyv modulært batterikabinett 1 på plass. For seismisk forankring må du passe på at det bakre forankringsbeslaget koples til det bakre ankeret.
  1. Senk de fremre og bakre nivelleringsføttene med en skiftenøkkel til de får kontakt med gulvet. Bruk et vater for å kontrollere at modulært batterikabinett 1 står vannrett (i vater).
  LES DETTE
  Fare for skade på utstyret
  Ikke flytt kabinettet etter at nivelleringsføttene har blitt senket.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
 4. Kun for seismisk forankring: Monter de to sammenkoplingsbeslagene mellom modulært batterikabinett 1 og UPSen.

  Modulært batterikabinett 1 og UPSen

 5. Monter sammenkoplingsskruene mellom modulært batterikabinett 1 og UPSen.
 6. Monter sammenføyningsdekslene øverst og nederst mellom modulært batterikabinett 1 og UPSen.
 7. Monter den statiske svitsjmodulen igjen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?