990-6161-023

Installere kabelføringsboksen på modulært batterikabinett 1

Bare for installasjon med fjernoppstilt UPS.

 1. Fjern kabelføringsboksen fra baksiden av modulært batterikabinett 1.

  Modulært batterikabinett 1 sett bakfra

 2. Fjern den øvre eller nedre pakningsplaten fra kabelføringsboksen.
 3. Bor/skjær hull for strømkabler/installasjonsrør i den øvre eller nedre pakningsplaten. Monter installasjonsrør (ikke inkludert), hvis det er aktuelt.
  FARE
  fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  Du må ikke bore eller skjære hull med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av kabinettet.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 4. Monter den øvre eller nedre pakningsplaten på kabelføringsboksen igjen.
 5. Installer kabelføringsboksen på modulært batterikabinett 1. Merk: Kabelføringsboksen installeres i omvendt posisjon.

  Modulært batterikabinett 1 sett bakfra

QR code for this page

Var dette til hjelp?