990-6161A-023

Montere kabelføringsboksen på det modulære batterikabinettet

Bare for installasjon med fjernoppstilt UPS.

UPS klassifisert for maksimalt 100 kW: Utfør trinnene nedenfor på modulært batterikabinett 1.

UPS klassifisert over 100 kW: Utfør trinnene nedenfor på alle modulære batterikabinetter med ekstern strømkabling.

 1. Fjern kabelføringsboksen fra baksiden av det modulære batterikabinettet.

  Modulært batterikabinett sett bakfra

 2. Fjern den øvre eller nedre pakningsplaten fra kabelføringsboksen.
 3. Bor/skjær hull for strømkabler/installasjonsrør i den øvre eller nedre pakningsplaten. Monter installasjonsrør (ikke inkludert), hvis det er aktuelt.
  FARE
  fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  Du må ikke bore eller skjære hull med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av kabinettet.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 4. Monter den øvre eller nedre pakningsplaten på kabelføringsboksen igjen.
 5. Monter kabelføringsboksen på det modulære batterikabinettet. Merk: Kabelføringsboksen installeres i omvendt posisjon.

  Modulært batterikabinett sett bakfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?