990-6161A-023

Kople sammen de modulære batterikabinettene

Bruk installasjonssett 0H-220042 og valgfritt seismisk sett GVSOPT016 for denne prosedyren.
 1. Skyv det modulære batterikabinettet ytterst til høyre på plass.
  1. Senk de fremre og bakre nivelleringsføttene på det modulære batterikabinettet med en skiftenøkkel til de får kontakt med gulvet. Bruk et vater for å kontrollere at kabinettet står vannrett (i vater).
  LES DETTE
  Fare for skade på utstyret
  Ikke flytt kabinettet etter at nivelleringsføttene har blitt senket.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
 2. Gjenta forrige trinn for hvert modulære batterikabinett.
 3. Kun for seismisk forankring: Monter de tre sammenkoplingsbeslagene mellom de modulære batterikabinettene.
 4. Monter de tre sammenkoplingsskruene mellom de modulære batterikabinettene.
 5. Monter sammenføyningsdekslene øverst og nederst mellom de modulære batterikabinettene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?