990-6161A-023

Installere seismisk forankring (valgfritt)

Bruk valgfritt seismisk sett GVSOPT016.
 1. For installasjoner med tilstøtende kabinetter: Kople de bakre forankringssamlingene til sammenkoplingsplaten. Gjenta trinnet for alle forankringssamlinger for tilstøtende kabinetter.

  Installasjon med tilstøtende kabinetter sett bakfra

 2. Monter den bakre forankringssamlingen på gulvet. Bruk egnet monteringsutstyr for gulvtypen – hulldiameteren i de bakre ankre er ø13 mm. Minimumskravet er 8.8-maskinvare i M12-klasse.

  Installasjon med tilstøtende kabinetter sett bakfra

 3. Fjern alle skruene og sammenkoplingsplaten.

  Installasjon med tilstøtende kabinetter sett bakfra

 4. Fjern forankringsbeslagene.

  Installasjon med tilstøtende kabinetter sett bakfra

 5. For installasjoner med tilstøtende kabinetter: Monter tilkoplingsplaten på nytt.

  Installasjon med tilstøtende kabinetter sett bakfra

 6. Fjern de to transportbeslagene og de indikerte boltene fra baksiden av det modulære batterikabinettet.

  Modulært batterikabinett sett bakfra

 7. Monter det bakre forankringsbeslaget på de modulære batterikabinettene med de medfølgende M8-boltene.

  Modulært batterikabinett sett bakfra

 8. Skyv det modulære batterikabinettet i posisjon, slik at det bakre forankringsbeslaget koples til de bakre ankrene. Det fremre forankringsbeslaget blir installert i de endelige installasjonstrinnene.

  Modulært batterikabinett sett bakfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?