990-6161A-023

Kople til strømkabler for en UPS klassifisert over 100 kW

MERK: Strømkablingsmetoden avhenger av antallet modulære batterikabinetter i UPS-systemet.

System med to modulære batterikabinetter sett ovenfra

System med tre modulære batterikabinetter sett ovenfra

System med fire modulære batterikabinetter sett ovenfra

 1. For intern strømkabling mellom to modulære batterikabinetter:
  1. Kople til de forhåndsinstallerte PE-kablene (0W50448) mellom de modulære batterikabinettene, som vist her.
  2. Koble til de forhåndsinstallerte DC kablene (0W50425) mellom de modulære batterikabinettene, som vist her. Koble DC– til DC– og DC+ til DC+ mellom de modulære batterikabinettene.
  MERK: De forhåndsinstallerte DC kablene leveres i par: To kabler for tilkopling av DC– (negativ) og to kabler for tilkopling av DC+ (positiv). Pass på at du kopler til alle parene mellom de modulære batterikabinettene.

  Modulært batterikabinett sett fra venstre side forfra

  Modulært batterikabinett sett fra høyre side forfra

 2. For ekstern strømkabling mellom et modulært batterikabinett og UPSen:
  1. Valgfritt: Du kan fjerne høyre sidepanel fra modulært batterikabinett 1 for å få enklere tilgang. Monter sidepanelet igjen etter at strømkablingen er fullført.
  2. Kople den forhåndsinstallerte PE-kabelen og DC kablene fra det modulære batterikabinettet. De forhåndsinstallerte strømkablene er ikke lange nok til å kople til en fjernoppstilt UPS.
  3. Kople til PE-kabelen og DC kablene (ikke vedlagt) i det modulære batterikabinettet.
  4. Før PE-kablene og DC kablene ut gjennom kabelføringsboksen og inn i strømkabelområdet i UPSen.
  5. Følg installasjonsveiledningen for UPSen for å kople til PE-kablene og DC kablene i UPSen.

  Modulært batterikabinett sett fra venstre side forfra

  Modulært batterikabinett sett fra høyre side forfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?