990-91111K-025

Przygotowanie do montażu

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Nie wierć ani nie wycinaj dziur na kable lub przepusty kablowe w zainstalowanej płycie montażowej i nie wierć ani nie przebijaj dziur w pobliżu zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.
 1. Zdejmij panel przedni.
 2. Zdejmij dolną płytę przednią.
 3. Zdejmij przezroczystą osłonę.
 4. Zdejmij górną pokrywę:
  1. Odkręć śruby i podnieś górną pokrywę.
  2. Przesuń górną pokrywę do tyłu, aby ją zdjąć. Należy teraz odłączyć wypustki w tylnej części pokrywy górnej z gniazd w tylnej części zasilacza UPS.
 5. W przypadku montażu z sąsiadującą szafą pomocniczą po lewej stronie zasilacza UPS: Zdemontuj lewy boczny panel. Panel boczny jest ponownie montowany na niektórych szafach pomocniczych. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi sąsiadującego produktu pomocniczego.
 6. W przypadku montażu z sąsiadującą szafą pomocniczą po lewej stronie zasilacza UPS: Zdemontuj lewą dolną płytę wewnętrznego okablowania zasilania między zasilaczem UPS i sąsiednią szafą pomocniczą.

  Widok zasilacza UPS z przodu

 7. W przypadku montażu z sąsiadującą szafą pomocniczą po prawej stronie zasilacza UPS: Zdemontuj prawy boczny panel. Panel boczny jest ponownie montowany na niektórych szafach pomocniczych. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi sąsiadującego produktu pomocniczego.
 8. W przypadku montażu z sąsiadującą szafą pomocniczą po prawej stronie zasilacza UPS: Zdemontuj prawą dolną płytę wewnętrznego okablowania zasilania między zasilaczem UPS i sąsiednią szafą pomocniczą.

  Widok zasilacza UPS z przodu

 9. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • W przypadku prowadzenia kabli od dołu: Zdejmij płytę montażową w dolnej części zasilacza UPS.

   Widok zasilacza UPS z przodu

  • W przypadku prowadzenia kabli od tyłu: Zdejmij płytę montażową w tylnej części zasilacza UPS.

   Widok zasilacza UPS z przodu

 10. Wywierć/wytnij dziury na kable zasilające/przepusty kablowe w płycie montażowej. Zamontuj przepusty kablowe (poza zestawem), jeśli to konieczne.
 11. Zamontuj płytę montażową w dolnej lub tylnej części zasilacza UPS.
 12. Zdejmij tylne płyty montażowe i płyty pędzlowe z zasilacza UPS.

  Widok zasilacza UPS z tyłu

 13. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • W przypadku instalacji bez przepustów kablowych: Ponownie zamontuj płyty pędzlowe.
  • W przypadku instalacji z przepustami kablowymi: Wywierć dziurę na przepusty kablowe w tylnych płytach montażowych, zamontuj przepusty kablowe i ponownie zamontuj płyty montażowe.

  Widok zasilacza UPS z tyłu bez przepustów kablowych

  Widok zasilacza UPS z tyłu z przepustami kablowymi

 14. Poprowadź kable sygnałowe non-Class 2/non-SELV przez lewą tylną płytę pędzlową/montażową i do lewej strony zasilacza UPS.
 15. Poprowadź zewnętrzne kable łączące się ze skrzynką kontrolną przez prawą tylną płytę pędzlową/montażową i przez kanał kablowy do przedniej części zasilacza UPS.
 16. Poprowadź kable sygnałowe Class 2/SELV przez prawą tylną płytę pędzlową/montażową i do prawej strony zasilacza UPS.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?