990-91111K-025

Montaż modułów zasilania

PRZESTROGA
Duży ciężar
Moduły zasilania są ciężkie i muszą je przenosić dwie osoby.
  • Moduł zasilania o mocy 20 kW waży 25 kg (55 lbs).
  • Moduł zasilania o mocy 50 kW waży 38 kg (84 lbs).
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA: Zawsze instaluj moduły zasilania zaczynając od dolnych i kierując się w górę.
  1. Wykręć śrubę z każdej strony pustego gniazdka modułu zasilania. Wyjmij płytkę wlewu, jeśli tam się znajduje.
  2. Wsuń moduł zasilania do gniazdka.
  3. Ponownie wkręć śrubę z każdej strony gniazdka.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?