990-91111K-023

Installere strømmodulen(e)

FORSIKTIG
Tung last
Strømmoduler er tunge. Det kreves to personer for å løfte dem.
  • En 20 kW strømmodul veier 25 kg.
  • En 50 kW strømmodul veier 38 kg.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
MERK: Installer alltid strømmoduler ved å starte nedenfra og opp.
  1. Fjern skruen på hver side av det tomme strømmodulsporet. Fjern avskjermingsplaten hvis aktuelt.
  2. Skyv strømmodulen inn i sporet.
  3. Monter skruen på nytt på hver side av sporet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?