990-91111K-025

Specyfikacja systemów 208 V

Dane techniczne wejścia 208 V

Moc zasilacza UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Napięcie (V) 200/208/220
Połączenia Podłączenia wejścia w systemie z pojedynczym zasilaniem: 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE
Podłączenia wejścia w systemie o podwójnym zasilaniu: 3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE
Zakres napięcia wejściowego (V) 200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253
Zakres częstotliwości (Hz) 40-70
Znamionowy prąd wejściowy (A) 31/30/28 47/45/42 62/60/56 78/75/71 93/90/85 124/119/113 155/149/141 186/179/169 233/224/212
Maksymalny prąd wejściowy (A)

38/37/35

57/55/52

75/73/69

93/92/86

114/109/104

152/145/137

185/182/172

227/219/206

284/283/271

Limit prądu wejściowego (A)

40/38/36

59/56/53

78/75/71

93/92/86

117/111/106

156/149/141

185/182/172

233/224/211

284/283/271

Wejściowy współczynnik mocy 0,99 dla obciążenia większego niż 50%
0,95 dla obciążenia większego niż 25%
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) <5% przy 100% obciążenia <3% przy 100% obciążenia <5% przy 100% obciążenia <3% przy 100% obciążenia
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 65 kA RMS
Ochrona Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Czas narastania Programowalne i regulowane 1-40 sekund
UWAGA: W przypadku zasilacza UPS z modułem zasilania N+1, wejściowy współczynnik mocy wynosi 0,99 przy 100% obciążenia, a całkowite zniekształcenia harmoniczne (THDI) wynosi <6% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetrycznym).

Dane techniczne obejścia 208 V

Moc zasilacza UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Napięcie (V) 200/208/220
Połączenia 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE
Zakres napięcia obejścia (V) 200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242
Zakres częstotliwości (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)
Znamionowy prąd obejścia (A)

30/30/28

45/43/41

59/57/54

74/71/68

89/87/82

119/114/108

148/142/135

178/171/162

223/214/202

Znamionowy prąd neutralny (A) * 50/48/45 75/72/68 100/96/91 125/120/114 150/144/136 200/192/182 250/240/227 250/240/227 250/240/227
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 65 kA RMS
Ochrona Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, wartość przedłukowa 33 kA2s
Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 550 A, wartość przedłukowa 52 kA2s

Dane techniczne wyjścia 208 V

Moc zasilacza UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Napięcie (V) 200/208/220
Połączenia 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G)
Regulacja napięcia wyjściowego Obciążenie symetryczne ± 1%
Obciążenie asymetryczne ± 3%
Zdolność przeciążeniowa 150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy)
125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy)
125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej)
125% ciągłe (tryb pracy obejścia)
1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)
Reakcja na obciążenie dynamiczne ± 5% po 2 milisekundach
± 1% po 50 milisekundach
Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 29/28/26 43/42/39 58/56/52 73/70/66 87/83/79 115/111/105 144/139/131 173/167/157 217/208/197
Regulacja częstotliwości (Hz) 50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu
Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s) Można zaprogramować na 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) <2%
Współczynnik szczytu obciążenia 2,5
Współczynnik mocy obciążenia Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych

Dane techniczne baterii 208 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  • Ochrona urządzenia magazynującego energię: Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego należy umieścić w pobliżu urządzenia magazynującego energię.
  • Należy ustawić opóźnienie wyzwalacza na zero na wszystkich wyłącznikach baterii.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Moc zasilacza UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia* 80%
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia 20%
Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)* 8 12 16 20 24 32 40 48 60
Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW) 2 3 4 5 6 8 10 12 15
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) 32-40 bloków: 384-480
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) 32-40 bloków: 436-545
Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC) 600 na 40 bloków
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) -3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) 32 bloki: 307
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A) * 28 41 55 69 82 109 137 164 205
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A) * 34 51 68 85 102 136 170 204 254
Prąd tętniący < 5% C20 (5 minut czasu pracy)
Test baterii Ręczny/automatyczny (do wyboru)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 10 kA

Zalecane przekroje kabli 208 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 300 kcmil.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: Dwa na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; cztery na szynoprzewodach DC+/DC-; sześć na szynoprzewodach N/G.

UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 (B)(16) amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) z następującymi założeniami:

  • Przewody 90°C (194°F) (zakończenie 75°C (167°F))

  • Temperatura otoczenia 30°C (86°F)

  • Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C (86°F), należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (NEC).

Przewodniki uziemiające wyposażenie (Equipment Grounding Conductors, EGC) mają przekroje zgodne z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC).

UWAGA: W przypadku skalowalnego zasilacza UPS (GVSUPS25K75FS) należy zawsze wybrać przekrój kabli pod zasilacz UPS o mocy 75 kW.
UWAGA: Zalecane rozmiary kabli i maksymalne dozwolone rozmiary kabli mogą różnić się w zależności od produktu pomocniczego. Nie wszystkie produkty pomocnicze obsługują kable aluminiowe. Należy postępować zgodnie z instrukcją produktu pomocniczego.
UWAGA: Podane tutaj przekroje kabli DC są zaleceniami – należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w dokumentacji rozwiązania akumulatora dla baterii przekrojów kabli DC i przekrojów kabli baterii DC EGC oraz upewnić się, że przekroje kabli DC zgadzają się z wartością znamionową wyłączników baterii.
UWAGA: Przewód neutralny ma rozmiar wystarczający do obsługi 1,73 raza większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeśli nie są spodziewane prądy harmoniczne, przewód neutralny może mieć odpowiedni rozmiar, ale nie mniejszy niż przewód fazowy.

Miedź

Moc zasilacza UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Fazy wejściowe (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0 300 2 x 2/0
Wejście EGC (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 3
Fazy obejścia/wyjściowe (AWG/kcmil) 8 6 4 3 2 1/0 3/0 4/0 300
Obejście EGC / wyjście EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6 4 4
Neutralny (AWG/kcmil) 6 3 1 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 2/0 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 10 6 4 4 2 1/0 2/0 4/0 250
DC EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6 4 4

Aluminium

Moc zasilacza UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Fazy wejściowe (AWG/kcmil) 6 3 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0 4/0
Wejście EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 x 2 1
Fazy obejścia/wyjściowe (AWG/kcmil) 6 4 3 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
Obejście EGC / wyjście EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 6 4 4 4 2 2
Neutralny (AWG/kcmil) 4 1 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 4/0 2 x 4/0 2 x 4/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0 250 2 x 3/0
DC EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 6 4 4 4 2 2
UWAGA: W przypadku kabli aluminiowych DC EGC używanych w równoległych przepustach kablowych, EGC muszą mieć pełen rozmiar, aby zapobiec przeciążeniom lub przepaleniom kabli.
UWAGA: 80% wyłączników znamionowych dla UIB, UOB, MBB, SSIB.

Zalecana ochrona od strony sieci 208 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  • W przypadku układów równoległych wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) nie mogą być wyższe niż 1250 A. Umieść etykietę 885-92556 obok wyłącznika automatycznego od strony sieci, aby poinformować o zagrożeniu.
  • W przypadku zasilacza UPS o mocy 10-60 kW: W układach równoległych z co najmniej trzema zasilaczami UPS na wyjściu każdego zasilacza należy zainstalować wyłącznik. Wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) wyłącznika wyjściowego jednostki (UOB) nie należy ustawiać powyżej 1250 A.
  • W przypadku zasilacza UPS o mocy 75 kW: W układach równoległych z co najmniej dwoma zasilaczami UPS na wyjściu każdego zasilacza należy zainstalować wyłącznik. Wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) wyłącznika wyjściowego jednostki (UOB) nie należy ustawiać powyżej 1250 A.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
PRZESTROGA
zagrożenie pożarem
  • Urządzenie można podłączyć tylko do obwodu spełniającego poniższą specyfikację.
  • Podłączaj obwody zaopatrzone w maksymalnie 250 A zabezpieczenie przeciążeniowe zgodnie z amerykańskim Krajowym Kodeksem Elektrycznym, ANSI/NFPA70, i kanadyjskimi przepisami elektrycznymi, część I, C22.1.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA: W przypadku skalowalnego zasilacza UPS (GVSUPS25K75FS) należy zawsze wybrać zabezpieczenie od strony sieci pod zasilacz UPS o mocy 75 kW.
UWAGA: Ochrona przed prądem przetężeniowym dostarczana jest przez podmioty zewnętrzne i musi być oznaczona zgodnie ze swoją funkcją.
Moc zasilacza UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika HJF36100U31X HJF36150U31X HJF36100U31X
Ir 50 40 80 60 100 80 125 100
tr @ 6 Ir 0,5-16
li (X In) ≤ 8 ≤ 5 ≤ 8
Moc zasilacza UPS 30 kW 40 kW 50 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika HJF36150U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 150 110 200 150 250 200
tr @ 6 Ir 0,5-16
li (X In) ≤ 10 ≤ 12 ≤ 5 ≤ 8 ≤ 5
Moc zasilacza UPS 60 kW 75 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika LJF36400U31X JJF36250U31X LJF36400U31X LJF36400U31X
Ir 300 225 350 300
tr @ 6 Ir 0,5-16
li (X In) ≤ 5 ≤ 3 ≤ 5

Zalecane rozmiary śrub i obejm dla UL

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Używaj tylko zatwierdzonych przez UL (Underwriters Laboratories) zaciskowych obejm kablowych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Miedź – Jednootworowe obejmy kablowe

Przekrój kabla Rozmiar śruby Typ obejmy kabla Narzędzie zaciskające Pierścień zaciskowy
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L Nie dotyczy Nie dotyczy
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Czerwony P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Niebieski P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Szary P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Szary P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Brązowy P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Zielony P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Różowy P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Czarny P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Pomarańczowy P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Fioletowy P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 Żółty P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 Biały P66

Miedź – Dwuotworowe obejmy kablowe

Przekrój kabla Rozmiar śruby Typ obejmy kabla Narzędzie zaciskające Pierścień zaciskowy
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Niebieski P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Szary P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Brązowy P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Zielony P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Różowy P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Czarny P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Pomarańczowy P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 Fioletowy P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 Żółty P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920–300 Biały P66

Aluminium – Jednootworowe obejmy kablowe

Przekrój kabla Rozmiar śruby Typ obejmy kabla Narzędzie zaciskające Pierścień zaciskowy
6 AWG M8 x 25 mm LAA6-56-X CT-720 CD-720-1 Szary P29
4 AWG M8 x 25 mm LAA4-56-X CT-720 CD-720-2 Zielony P37
3 AWG M8 x 25 mm LAA3-56-X CT-720 CD-720-2 Zielony P37
2 AWG M8 x 25 mm LAA2-56-X CT-720 CD-720-2 Różowy P42
1 AWG M8 x 25 mm LAA1-56-X CT-720 CD-720-2 Złoty P45
1/0 AWG M8 x 25 mm LAA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Beżowy P50
2/0 AWG M8 x 25 mm LAA2/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Oliwkowy P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAA3/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Rubinowy P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAA4/0-56-5 CT-720 CD-720-4 Biały P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAA250-56-5 CT-720 CD-720-5 Czerwony P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAA300-56-5 CT-720 CD-720-6 Niebieski P76

Aluminium – Dwuotworowe obejmy kablowe

Przekrój kabla Rozmiar śruby Typ obejmy kabla Narzędzie zaciskające Pierścień zaciskowy
2/0 AWG M8 x 25 mm LAB2/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Oliwkowy P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAB3/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Rubinowy P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAB4/0-12-5 CT-720 CD-720-4 Biały P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAB250-12-2 CT-720 CD-720-5 Czerwony P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAB300-12-2 CT-720 CD-720-6 Niebieski P76
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?