990-91111K-025

Podłączanie przewodów sygnałowych z rozdzielnic i produktów pomocniczych innych firm

UWAGA: Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.

Przykład pojedynczego systemu z rozdzielnicą innej firmy

UWAGA: Wewnętrznego wyłącznika serwisowego IMB* nie można używać w systemie z zewnętrznym wyłącznikiem obejścia serwisowego MBB, a wewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego IMB* musi być zablokowany w pozycji otwartej.
 1. Zainstaluj czujnik temperatury dostarczony wraz z zasilaczem UPS w urządzeniu bateryjnym. W przypadku szaf bateryjnych zamontuj czujnik temperatury baterii w górnej części szafy bateryjnej.
  OSTRZEŻENIE
  Zagrożenie pożarem
  Umieść czujnik temperatury zgodnie z opisem, by uzyskać poprawne pomiary temperatury.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
 2. Przeprowadź kable czujnika temperatury baterii przez urządzenie bateryjne do zasilacza UPS i podłącz je do płyty 640-4864 w górnej części zasilacza UPS, zgodnie z ilustracją.
  UWAGA: Jeden czujnik temperatury jest dostarczony wraz z zasilaczem UPS. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric, jeśli chcesz zakupić dodatkowy czujnik temperatury.
  UWAGA: Kable czujnika temperatury baterii są klasyfikowane jako Class 2/SELV. Obwody Class 2/SELV muszą być odizolowane od obwodów głównych.
 3. Podłącz przewody sygnałowe z lampek wskaźnika wyłącznika z rozdzielnicy do płytki 640-4864 i zacisku J6618 w górnej części zasilacza UPS. Jeśli używane jest zewnętrzne zasilanie, usuń zwór ze złącza 8 i 9 w zacisku J6618.
  UWAGA: Obwód wskaźnika diody wyłącznika jest wliczany do Class 2/SELV. Obwody Class 2/SELV muszą być odizolowane od reszty obwodów. Nie należy podłączać żadnego obwodu do wskaźnika diody wyłącznika bez sprawdzenia, że obwód jest Class 2/SELV.
 4. Podłącz przewody sygnałowe z wyłącznika baterii 1 na urządzeniu bateryjnym dla połączenia wyzwalacza zwarciowego lub niskiego napięcia do płyty 640-4843 i zacisku J6603. Postępuj zgodnie z ilustracją połączenia z wewnętrznym lub zewnętrznym zasilaniem 24 VDC.

  Połączenie wyzwalacza wyłącznika baterii z wewnętrznym zasilaniem 24 VDC

  Połączenie wyzwalacza wyłącznika baterii z zewnętrznym zasilaniem 24 VDC

  Obsługiwany bocznik

  Napięcie (V) Prąd (A) Czas (ms) Temperatura Zalecany przekrój kabla*.
  IEC UL
  24 1,6 Ciągły 20°C (68°F) 0,5 mm2 miedź 20 AWG miedź
  24 10 1300 20°C (68°F) 1,5 mm2 miedź 16 AWG miedź
  24 20 200 20°C (68°F) 2,5 mm2 miedź 13 AWG miedź
  24 30 60 20°C (68°F) 4 mm2 miedź 11 AWG miedź

  Kable zasilające wyzwalacz zwarciowy muszą być przewodami płaszczowymi o wartości znamionowej 600 VAC. Przy wyborze kabla należy zawsze brać pod uwagę dane techniczne i zalecenia producenta wyzwalacza zwarciowego.

 5. Podłącz przewody sygnałowe z wyłącznika baterii 2 (jeśli występuje) na urządzeniu bateryjnym dla połączenia wyzwalacza zwarciowego lub niskiego napięcia do płyty 640-4843 i zacisku J6604. Zasada połączenia jest taka sama, jak w przypadku wyłącznika baterii 1.
 6. Podłącz przewody sygnałowe z przełączników AUX w rozdzielnicy do płytki 640-4843 w górnej części zasilacza UPS.
  Numer zacisku Funkcja Połączenie
  J6601 UOB_RED (nadmiarowy przełącznik AUX w wyłączniku wyjściowym jednostki) Podłącz do nadmiarowego przełącznika AUX w wyłączniku wyjściowym jednostki.
  J6602 SIC (wyłącznik izolacji systemu) Podłącz do normalnie otwartego (NO) przełącznika AUX w wyłączniku izolacji systemu SIB dla systemu równoległego. Wyłącznik izolacji systemu SIB musi zawierać przełącznik AUX dla każdego podłączonego zasilacza UPS.
  BB2 (wyłącznik baterii 2) Podłącz do normalnie otwartego (NO) przełącznika AUX w wyłączniku baterii 2*
  BB1 (wyłącznik baterii 1) Podłącz do normalnie otwartego (NO) przełącznika AUX w wyłączniku baterii 1*
  J6603 BB1_TRIP (wyłącznik baterii 1) Podłącz do wyzwalacza zwarciowego lub podnapięciowego w wyłączniku baterii 1*
  J6604 BB2_TRIP (wyłącznik baterii 2) Podłącz do wyzwalacza zwarciowego lub podnapięciowego w wyłączniku baterii 2*
  J6609 UOB (wyłącznik wyjściowy jednostki) Podłącz do normalnie otwartego (NO) przełącznika AUX w wyłączniku wyjściowym jednostki (UOB).
  SSIB (wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego) Podłącz do normalnie otwartego (NO) przełącznika AUX wyłączniku wejściowym przełącznika statycznego SSIB. Wyłącznik SSIB musi zawierać przełącznik AUX dla każdego podłączonego zasilacza UPS.
  J6614 UIB (wyłącznik wejściowy jednostki) Podłącz do normalnie otwartego (NO) przełącznika AUX w wyłączniku wejściowym jednostki (UIB). Wyłącznik UIB musi zawierać przełącznik AUX dla każdego podłączonego zasilacza UPS.
  MBB (wyłącznik obejścia serwisowego) Podłącz do normalnie zamkniętego (NC) przełącznika AUX w wyłączniku obejścia serwisowego (MBB). Wyłącznik MBB musi zawierać przełącznik AUX dla każdego podłączonego zasilacza UPS.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?