990-91262C-004

Specifikationer for 480 V-systemer

Forsyningen til indgang og bypass skal være "solid ground" (kilde med neutral hårdt forbundet til jord, typisk gennem transformerens midtpunkt) WYE-transformere. Deltaforsyning er ikke tilladt for hverken indgang eller bypass.

UPS-systemet skal installeres som et separat afledt system. Der opstår afledningsstrømme i bonding jumperen og system jordforbindelsen.

Indgangsspecifikationer for 480 V

UPS-klassifikation 20 kW med N+1 strømmodul 30 kW med N+1 strømmodul 40 kW med N+1 strømmodul 50 kW med N+1 strømmodul
Tilslutninger

3-leder (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE (én forsyningskilde)
3-leder (L1, L2, L3, G) WYE (to forsyningskilder)*

Indgangsspændingsinterval (V)

408-552

Frekvensinterval (Hz)

40-70

Nominel indgangsstrøm (A)

25

37

50

62

Maksimal indgangsstrøm (A)

31

46

61

75

Begrænsning af indgangsstrøm (A)

31

48

63

77

Indgangseffektfaktor

0,99 ved 100 % last

Samlet harmonisk forvrængning (THDI)

<6 % ved fuld lineær last (symmetrisk)

Maksimal kortslutningsklassificering

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder

UPS-klassifikation 60 kW 80 kW 100 kW
Tilslutninger

3-leder (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE (én forsyningskilde)
3-leder (L1, L2, L3, G) WYE (to forsyningskilder)*

Indgangsspændingsinterval (V)

408-552

Frekvensinterval (Hz)

40-70

Nominel indgangsstrøm (A) 74 99 124
Maksimal indgangsstrøm (A) 91 121 152
Begrænsning af indgangsstrøm (A) 95 126 154
Indgangseffektfaktor

0,99 for last større end 50 %
0,95 for last større end 25 %

Samlet harmonisk forvrængning (THDI)

<3 % ved fuld lineær last (symmetrisk)

Maksimal kortslutningsklassificering

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder

Bypass-specifikationer for 480 V

UPS-klassifikation 20 kW med N+1 strømmodul 30 kW med N+1 strømmodul 40 kW med N+1 strømmodul 50 kW med N+1 strømmodul
Tilslutninger

3-ledere (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-ledere (L1, L2, L3, N, G) WYE *

Bypass-spændingsinterval (V)

432-528

Frekvensinterval (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren)

Nominel bypass-strøm (A)

25

37

50

62

Nominel neutral strøm (A)

42

62

83

104

Maksimal kortslutningsklassificering *

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer
Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 400 A, smelteintegrale 33 kA2s

UPS-klassifikation 60 kW 80 kW 100 kW
Tilslutninger

3-ledere (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-ledere (L1, L2, L3, N, G) WYE *

Bypass-spændingsinterval (V)

432-528

Frekvensinterval (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren)

Nominel bypass-strøm (A) 74 99 123
Nominel neutral strøm (A) 125 166 208

Maksimal kortslutningsklassificering *

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer
Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 400 A, smelteintegrale 33 kA2s

Udgangsspecifikationer for 480 V

BEMÆRK: Antallet af udgangstilslutninger skal svare til antallet af indgangstilslutninger i et system med én forsyningskilde eller antallet af bypass-tilslutninger i et system med to forsyningskilder.
UPS-klassifikation 20 kW med N+1 strømmodul 30 kW med N+1 strømmodul 40 kW med N+1 strømmodul 50 kW med N+1 strømmodul
Tilslutninger

3-ledere (L1, L2, L3, G, GEC*) eller 4-ledere (L1, L2, L3, N, G)

Regulering for udgangsspænding

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapacitet

150 % i 1 minut (ved normal drift)
125 % i 10 minutter (ved normal drift)
125 % i 1 minut (ved batteridrift)
125 % vedvarende (ved bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (ved bypassdrift)

Dynamisk lastreaktion

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Udgangseffektfaktor 1
Nominel udgangsstrøm (A) 24 36 48 60
Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniseret – 50/60 Hz ± 0,1 % fritløbende

Synkroniseret slew rate (Hz/sek)

Programmerbar til 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Samlet harmonisk forvrængning (THDU) <1 % for lineær last
<3 % for ikke-lineær last
Last-crestfaktor

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapacitiv til 0,7 induktiv uden effektreduktion

UPS-klassifikation 60 kW 80 kW 100 kW
Tilslutninger

3-ledere (L1, L2, L3, G, GEC*) eller 4-ledere (L1, L2, L3, N, G)

Regulering for udgangsspænding

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapacitet

150 % i 1 minut (ved normal drift)
125 % i 10 minutter (ved normal drift)
125 % i 1 minut (ved batteridrift)
125 % vedvarende (ved bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (ved bypassdrift)

Dynamisk lastreaktion

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Udgangseffektfaktor 1
Nominel udgangsstrøm (A) 72 96 120
Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniseret – 50/60 Hz ± 0,1 % fritløbende

Synkroniseret slew rate (Hz/sek)

Programmerbar til 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Samlet harmonisk forvrængning (THDU) <1 % for lineær last
<3 % for ikke-lineær last
Last-crestfaktor

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapacitiv til 0,7 induktiv uden effektreduktion

Batterispecifikationer for 480 V

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Beskyttelse af strømlagringsenheden: Der skal placeres en anordning til beskyttelse mod overstrøm tæt på strømlagringsenheden.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
UPS-klassifikation 20 kW med N+1 strømmodul 30 kW med N+1 strømmodul 40 kW med N+1 strømmodul 50 kW med N+1 strømmodul 60 kW 80 kW 100 kW

Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 0-40 % last

80 %

Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 100 % last

20 %

Maksimal ladeeffekt (ved 0-40 % last) (kW)

16 24 32 40 48 64 80

Maksimal ladeeffekt (ved 100 % last) (kW)

4 6 8 10 12 16 20
Nominel batterispænding (VDC)

480

Nominel flydespænding (VDC)

545

Maksimal boost-spænding (VDC)

572

Temperaturkompensation (pr. celle)

-3,3 mV/°C ved T ≥ 25 °C – 0 mV/°C ved T < 25 °C

Spænding ved afsluttet afladning (fuld last) (VDC)

384

Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (A) 43 65 87 109 130 174 217
Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (A) 54 81 109 136 163 217 271
Ripple-strøm

< 5 % C20 (5 minutters batteridrift)

Batteritest

Manuel/automatisk (kan vælges)

Maksimal kortslutningsklassificering

10 kA

Anbefalede kabelstørrelser for 480 V

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 300 kcmil.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Det maksimale antal kabelforbindelser pr. busbar: To på indgang/udgang/bypass-busbarer; Fire på DC busbarer; Seks på N/G-busbarer.

BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

Kabelstørrelserne i denne vejledning er baseret på tabel 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere (75 °C terminering)

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med NEC's korrektionsfaktorer.

Strømledere til jording af udstyr (Equipment Grounding Conductors – EGC) skal være dimensioneret i overensstemmelse med NEC's artikel 250.122 og tabel 250.122.

BEMÆRK: De anbefalede kabelstørrelser og den maksimalt tilladte kabelstørrelse kan være forskellig for tilbehørsprodukterne. Ikke alle tilbehørsprodukter understøtter aluminiumkabler. Følg installationsvejledningen, der følger med tilbehørsproduktet.
BEMÆRK: De angivne DC-kabelstørrelser er kun anbefalinger. Følg altid de specifikke instruktioner i dokumentationen til batteriløsningen vedrørende DC og DC EGC-kabelstørrelser og kontrollér, at DC-kabelstørrelserne matcher batteriafbryderklassifikationen.
BEMÆRK: Nullederen er dimensioneret til 1,73 gange fasestrøm i tilfælde af højt harmonisk indhold fra ikke-lineær last. Hvis der kun forventes mindre eller ingen harmonisk strøm, kan nullederen dimensioneres efter forholdene, men den må ikke være mindre end fasestrømlederen.
UPS-klassifikation 20 kW med N+1 strømmodul 30 kW med N+1 strømmodul 40 kW med N+1 strømmodul 50 kW med N+1 strømmodul 60 kW 80 kW 100 kW
Indgangsfaser (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0
Input EGC (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
Bypass-/udgangsfaser (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0
Bypass-EGC/udgangs-EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6
Neutral (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0
DC EGC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4
BEMÆRK: Kabelstørrelserne er baseret på 80 % klassificerede afbrydere til UIB, UOB, MBB, SSIB og 100 % klassificerede afbrydere til batteriafbryder(e).

Anbefalet indgangsbeskyttelse ved 480 V

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  • For parallelsystemer må værdierne for øjeblikkelig tilsidesættelse (Ii) ikke indstilles til mere end 1250 A. Anbring etiketten 885-92556 ved siden af afbryderen installeret før indgangen på udstyret for at oplyse om den potentielle fare.
  • I parallelsystemer med tre eller flere UPS'er skal der installeres en afbryder på udgangen af hver UPS. Værdierne for den øjeblikkelige tilsidesættelse (Ii) af enhedsudgangsafbryderen (UOB) må ikke sættes til højere end 1250 A.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FORSIGTIG
brandfare
  • Forbind kun til et kredsløb med nedenstående specifikationer.
  • Forbind til et kredsløb med en maksimal beskyttelse mod overstrøm på 250 A i grenledningen i overensstemmelse med National Electrical Code, ANSI/NFPA70, og Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Beskyttelse mod overstrøm skal leveres af andre, og beskyttelsen skal markeres med denne funktion.
UPS-klassifikation 20 kW med N+1 strømmodul 30 kW med N+1 strømmodul 40 kW med N+1 strømmodul 50 kW med N+1 strømmodul
  Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass
Afbrydertype HJF36100U31X
Ir-indstilling 40 35 60 50 80 70 100 80
Tr ved 6 Ir-indstilling 0,5
li (x In)-indstilling 1,5
UPS-klassifikation 60 kW 80 kW 100 kW
  Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass
Afbrydertype HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir-indstilling 125 100 175 125 200 175
Tr ved 6 Ir-indstilling 0,5
li (x In)-indstilling 1,5

Anbefalede størrelser på bolte og kabelsko til UL

BEMÆRK
fare for skade på udstyret
Brug kun UL-godkendte kompressionskabelsko.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Kobber – kabelsko med et hul

Kabelstørrelse Boltstørrelse Kabelskotype Krympeværktøj Matrice
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L NA NA
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 rød P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 rød P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 grå P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 grå P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 brun P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 grøn P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 pink P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 sort P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 orange P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 violet P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 gul P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 hvid P66

Kobber – kabelsko med to huller

Kabelstørrelse Boltstørrelse Kabelskotype Krympeværktøj Matrice
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 blå P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 grå P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 brun P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 grøn P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 pink P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 sort P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 orange P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 violet P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 gul P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 hvid P66
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?