990-91262B-034

480 V Sistemleri Teknik Özellikleri

Giriş ve baypas beslemesi sağlam topraklanmış WYE transformatörleri olmalıdır. Giriş veya bypass için Delta giriş beslemesine izin verilmez.

UPS sistemi ayrı beslenmiş bir sistem olarak kurulmalıdır. Birleştirme barasında ve teknik/sistem topraklamasında kaçak akımlar oluşacaktır.

Giriş Özellikleri 480 V

UPS güçleri N + 1 güç modülü ile 20 kW N + 1 güç modülü ile 30 kW N + 1 güç modülü ile 40 kW N + 1 güç modülü ile 50 kW
Bağlantılar

3-kablolu (L1, L2, L3, G) WYE veya 4-kablolu (L1, L2, L3, N, G) WYE (tek şebeke)
3-kablolu (L1, L2, L3, G) WYE (çift şebeke)*

Giriş gerilim aralığı (V)

408-552

Frekans aralığı (Hz)

40-70

Nominal giriş akımı (A) 25 37 50 62
Maksimum giriş akımı (A) 30 45 60 74
Giriş akımı sınırlama (A) 31 47 62 77
Giriş güç faktörü

%100 yükte 0.99

Toplam harmonik bozulma (THDI)

Tam lineer yükte <% 6 (simetrik)

Maksimum kısa devre gücü

65 kA RMS

Koruma

Dahili geri besleme koruması ve sigortalar

Rampa

Programlanabilir ve 1-40 saniyeye uyarlanabilir

UPS güçleri 60 kW 80 kW 100 kW
Bağlantılar

3-kablolu (L1, L2, L3, G) WYE veya 4-kablolu (L1, L2, L3, N, G) WYE (tek şebeke)
3-kablolu (L1, L2, L3, G) WYE (çift şebeke)*

Giriş gerilim aralığı (V)

408-552

Frekans aralığı (Hz)

40-70

Nominal giriş akımı (A) 74 99 124
Maksimum giriş akımı (A) 89 119 149
Giriş akımı sınırlama (A) 93 124 154
Giriş güç faktörü

%50'den büyük yük için 0,99
%25'ten büyük yük için 0,95

Toplam harmonik bozulma (THDI)

Tam lineer yükte <%3 (simetrik)

Maksimum kısa devre gücü

65 kA RMS

Koruma

Dahili geri besleme koruması ve sigortalar

Rampa

Programlanabilir ve 1-40 saniyeye uyarlanabilir

Bypass Özellikleri 480 V

UPS güçleri N + 1 güç modülü ile 20 kW N + 1 güç modülü ile 30 kW N + 1 güç modülü ile 40 kW N + 1 güç modülü ile 50 kW
Bağlantılar

3-kablolu (L1, L2, L3, G) WYE veya 4-kablolu (L1, L2, L3, N, G) WYE*

Bypass gerilimi aralığı (V)

432-528

Frekans aralığı (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir)

Nominal bypass akımı (A) 24 36 49 61
Nominal nötr akım (A) 42 62 83 104

Maksimum kısa devre gücü*

65 kA RMS

Koruma

Dahili geri besleme koruması ve sigortalar
Dahili sigorta özellikleri: Güç 400 A, erime 33 kA2s

UPS güçleri 60 kW 80 kW 100 kW
Bağlantılar

3-kablolu (L1, L2, L3, G) WYE veya 4-kablolu (L1, L2, L3, N, G) WYE*

Bypass gerilimi aralığı (V)

432-528

Frekans aralığı (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir)

Nominal bypass akımı (A) 73 97 121
Nominal nötr akım (A) 125 166 208

Maksimum kısa devre gücü*

65 kA RMS

Koruma

Dahili geri besleme koruması ve sigortalar
Dahili sigorta özellikleri: Güç 400 A, erime 33 kA2s

Çıkış Özellikleri 480 V

NOT: Çıkış bağlantılarının sayısı, giriş ve bypass ortak şebeke sistemindeki giriş kablolarının sayısıyla veya giriş ve bypass ayrı girişli şebeke sistemindeki kabloların bypassları ile uyuşmalıdır.
UPS güçleri N + 1 güç modülü ile 20 kW N + 1 güç modülü ile 30 kW N + 1 güç modülü ile 40 kW N + 1 güç modülü ile 50 kW
Bağlantılar

3-kablolu (L1, L2, L3, G, GEC*) veya 4-kablolu (L1, L2, L3, N, G)

Çıkış voltajı düzenlemesi

Simetrik yük ± %1
Asimetrik yük ± %3

Aşırı Yük Kapasitesi

1 dakika için (normal çalışmada) %150
10 dakika için (normal çalışmada) %125
1 dakika için (akü çalışmasında) %125
%125 devamlı (bypass çalışması)
100 milisaniye (bypass çalışması) için %1000

Dinamik yük tepkisi

2 mili saniye sonra ± %5
50 mili saniye sonra ± %1

Giriş gücü katsayısı 1
Nominal çıkış akımı (A) 24 36 48 60
Frekans regülasyonu (Hz)

50/60 Hz bypass senkronizasyonu - 50/60 Hz ± %0,1 serbest çalışma

Senkronize azami değişim hızı (Hz/san.)

0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6'ya programlanabilir

Toplam harmonik bozulma (THDU) Lineer yük için <%1
lineer olmayan yük için <%3
Yük tepe faktörü

2,5

Yük güç faktörü

Hiç güç düşüşü olmadan from 0,7 leading to 0,7 lagging

UPS güçleri 60 kW 80 kW 100 kW
Bağlantılar

3-kablolu (L1, L2, L3, G, GEC*) veya 4-kablolu (L1, L2, L3, N, G)

Çıkış voltajı düzenlemesi

Simetrik yük ± %1
Asimetrik yük ± %3

Aşırı Yük Kapasitesi

1 dakika için (normal çalışmada) %150
10 dakika için (normal çalışmada) %125
1 dakika için (akü çalışmasında) %125
%125 devamlı (bypass çalışması)
100 milisaniye (bypass çalışması) için %1000

Dinamik yük tepkisi

2 mili saniye sonra ± %5
50 mili saniye sonra ± %1

Giriş gücü katsayısı 1
Nominal çıkış akımı (A) 72 96 120
Frekans regülasyonu (Hz)

50/60 Hz bypass senkronizasyonu - 50/60 Hz ± %0,1 serbest çalışma

Senkronize azami değişim hızı (Hz/san.)

0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6'ya programlanabilir

Toplam harmonik bozulma (THDU) Lineer yük için <%1
lineer olmayan yük için <%3
Yük tepe faktörü

2,5

Yük güç faktörü

Hiç güç düşüşü olmadan from 0,7 leading to 0,7 lagging

Akü Özellikleri 480 V

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Enerji depolama cihazının korunması: Enerji depolama cihazının çok yakınında bir aşırı akım koruyucu cihaz bulunmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
UPS güçleri N + 1 güç modülü ile 20 kW N + 1 güç modülü ile 30 kW N + 1 güç modülü ile 40 kW N + 1 güç modülü ile 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW

%0-40 yükte çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü

%80

%100 yükte çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü

%20

Maksimum şarj gücü (%0–40 yükte) (kW)

16 24 32 40 48 64 80

Maksimum şarj gücü (%100 yükte) (kW)

4 6 8 10 12 16 20
Nominal akü gerilimi (VDC)

480

Nominal şarj gerilimi (VDC)

545

Maksimum boost gerilimi (VDC)

572

Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına)

T ≥ 25°C için -3.3mV/°C — T < 25°C için 0mV/°C

Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC)

384

Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A) 43 65 87 109 130 174 217
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A) 54 81 109 136 163 217 271
Ripple akımı

< %5 C20 (5 dakika çalışma zamanı)

Akü testi

Manuel/otomatik (seçilebilir)

Maksimum kısa devre gücü

10 kA

Önerilen Kablo Boyutları 480 V

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır. İzin verilen maksimum kablo boyutu 300 kcmil'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Bara başına maksimum kablo bağlantısı sayısı: Giriş/çıkış/bypass baralarında iki tane; DC baralarında dört tane; N/G baralarında altı tane.

NOT: Aşırı akım koruması başka bir şekilde sağlanacaktır.

Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla National Electrical Code (NEC) standardının 310.15 (B)(16) tablosunu temel almaktadır:

  • 90 °C (194 °F) iletkenler (75 °C (167 °F) sona erme)

  • 30°C (86 °F) ortam sıcaklığı

  • Bakır iletken kullanımı

Ortam sıcaklığı 30°C (86 °F) üzerindeyse, NEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.

Ekipman topraklama iletkenleri (Equipment Grounding Conductors - EGC), NEC Madde 250.122 ve Çizelge 250.122'ye uygun olarak boyutlandırılır.

NOT: Yardımcı ürünler için önerilen kablo boyutları ve izin verilen maksimum kablo boyutu değişebilir. Tüm yardımcı ürünler alüminyum kabloları desteklemez. Yardımcı ürünle birlikte verilen kurulum kılavuzuna bakın.
NOT: Burada verilen DC kablo boyutları öneridir - DC ve DC EGC kablo boyutları için her zaman akü çözümü belgesindeki özel talimatları izleyin ve DC kablo boyutlarının akü kesici gücüne uygun olduğundan emin olun.
NOT: Nötr iletken, lineer olmayan yüklerden yüksek harmonik içerik olması durumunda faz akımının 1,73 katını kaldıracak şekilde boyutlandırılmıştır. Eğer hiç veya daha az harmonik akım bekleniyorsa, nötr kablo buna göre boyutlandırılabilir, ancak faz kablosundan daha az olamaz.
UPS güçleri N + 1 güç modülü ile 20 kW N + 1 güç modülü ile 30 kW N + 1 güç modülü ile 40 kW N + 1 güç modülü ile 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Giriş fazları (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0
Giriş EGC (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
Bypass/çıkış fazları (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0
Bypass EGC/çıkış EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6
Nötr (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0
DC EGC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4
NOT: Kablo boyutları, UIB, UOB, MBB, SSIB için %80'lik devre kesiciyi ve akü kesiciler için %100'lük devre kesiciyi temel almaktadır.

Önerilen Giriş Koruma 480 V

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
  • Paralel sistemler için, anlık geçersiz kılma (Ii) değerleri 1250 A'dan yüksek ayarlanmamalıdır. Tehlike hakkında bilgi vermek için 885-92556 etiketini giriş devre kesicisinin yanına yerleştirin.
  • Üç veya daha fazla UPS'li paralel sistemlerde her UPS'nin çıkışına bir devre kesici takılmalıdır. UPS çıkış kesicisi (UOB) anlık geçersiz kılma (Ii) değerleri 1250 A'dan yüksek ayarlanmamalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
DİKKAT
YANGIN TEHLİKESİ
  • Yalnızca aşağıdaki özelliklere sahip bir devreye bağlayın.
  • Ulusal Elektrik Yasası, ANSI/NFPA70 ve Kanada Elektrik Yasası, Kısım I, C22.1 uyarınca maksimum 250 A şube devresi aşırı akım korumasına sahip bir devreye bağlayın.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
NOT: Aşırı akım koruması başka bir şekilde sağlanacak ve işleviyle işaretlenecektir.
UPS güçleri N + 1 güç modülü ile 20 kW N + 1 güç modülü ile 30 kW N + 1 güç modülü ile 40 kW N + 1 güç modülü ile 50 kW
  Giriş Bypass Giriş Bypass Giriş Bypass Giriş Bypass
Kesici türü HJF36100U31X
Ir ayarı 40 35 60 50 80 70 100 80
6 Ir ayarında Tr 0,5
li (x In) ayarı 1,5
UPS güçleri 60 kW 80 kW 100 kW
  Giriş Bypass Giriş Bypass Giriş Bypass
Kesici türü HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir ayarı 125 100 175 125 200 175
6 Ir ayarında Tr 0,5
li (x In) ayarı 1,5
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?