990-91262C-004

Tilslut strømkabler fra et tilstødende modulært batteriskab

Brug installationssæt 0H-220042 fra det modulære batteriskab til denne procedure.

  1. Drej batteriafbryderne (BB) til positionen OFF (åben), og frakobl batteriterminalerne fra forsiden af eventuelle forudinstallerede batterimoduler i de modulære batteriskabe og UPS'en.
  2. Tilslut det forudinstallerede kabel til udstyrets jordforbindelse/PE-kabel fra det modulære batteriskab 1 til G/PE-busbaren i UPS'en.
  3. Installer de medfølgende DC forlængerbusbarer i UPS'en.

    Modulært batteriskab 1 og UPS'en set forfra

  4. Tilslut de forudinstallerede DC kabler fra modulært batteriskab 1 til DC forlængerbusbarene i UPS'en.
    BEMÆRK: De forudinstallerede DC kabler er i parvise sæt: To kabler til DC- (negativ) tilslutning og to kabler til DC+ (positiv) tilslutning. Kontrollér, at alle par er forbundet mellem modulært batteriskab 1 og UPS'en.

    Modulært batteriskab 1 og UPS'en set ovenfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?