990-91262C-004

Specifikationer for 400 V-systemer

Indgangsspecifikationer for 400 V

UPS-klassifikation 20 kW med N+1 strømmodul 30 kW med N+1 strømmodul 40 kW med N+1 strømmodul 50 kW med N+1 strømmodul
Spænding (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Tilslutninger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (systemer med én forsyningskilde)*
3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE (to forsyningskilder)* *

Indgangsspændingsinterval (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Frekvensinterval (Hz)

40-70

Nominel indgangsstrøm (A)

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Maksimal indgangsstrøm (A)

39/37/36

58/55/53

77/73/70

93/92/88

Begrænsning af indgangsstrøm (A)

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

Indgangseffektfaktor

0,99 ved 100 % last

Samlet harmonisk forvrængning (THDI)

<6 % ved fuld lineær last (symmetrisk)

Minimal kortslutningsklassificering Afhængig af indgangsbeskyttelse. Se afsnittet Anbefalet indgangsbeskyttelse til 400 V for yderligere oplysninger.
Maksimal kortslutningsklassificering

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder

UPS-klassifikation 60 kW 80 kW 100 kW
Spænding (V)

380/400/415

380/400/415

400 /415

Tilslutninger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (systemer med én forsyningskilde)*
3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE (to forsyningskilder)* *

Indgangsspændingsinterval (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Frekvensinterval (Hz)

40-70

Nominel indgangsstrøm (A) 95/90/87 126/120/116 150/144
Maksimal indgangsstrøm (A) 116/110/106 154/146/141 183/176
Begrænsning af indgangsstrøm (A) 119/113/109 158/148/145 184/180
Indgangseffektfaktor

0,99 for last større end 50 %
0,95 for last større end 25 %

Samlet harmonisk forvrængning (THDI)

<3 % ved fuld lineær last (symmetrisk)

Minimal kortslutningsklassificering Afhængig af indgangsbeskyttelse. Se afsnittet Anbefalet indgangsbeskyttelse til 400 V for yderligere oplysninger.
Maksimal kortslutningsklassificering

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder

Bypass-specifikationer for 400 V

UPS-klassifikation 20 kW med N+1 strømmodul 30 kW med N+1 strømmodul 40 kW med N+1 strømmodul 50 kW med N+1 strømmodul
Spænding (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Tilslutninger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypass-spændingsinterval (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Frekvensinterval (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren)

Nominel bypass-strøm (A)

32/29/28

47/45/43

62/59/57

78/74/71

Nominel neutral strøm (A)

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

Minimal kortslutningsklassificering Afhængig af indgangsbeskyttelse. Se afsnittet Anbefalet indgangsbeskyttelse til 400 V for yderligere oplysninger.

Maksimal kortslutningsklassificering *

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer
Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 400 A, smelteintegrale 33 kA2s

UPS-klassifikation 60 kW 80 kW 100 kW
Spænding (V) 380/400/415 380/400/415

400 /415

Tilslutninger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypass-spændingsinterval (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Frekvensinterval (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren)

Nominel bypass-strøm (A) 94/88/85 125/119/114 148/143
Nominel neutral strøm (A) 158/150/144 210/200/193 250/241
Minimal kortslutningsklassificering Afhængig af indgangsbeskyttelse. Se afsnittet Anbefalet indgangsbeskyttelse til 400 V for yderligere oplysninger.

Maksimal kortslutningsklassificering *

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer
Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 400 A, smelteintegrale 33 kA2s

Udgangsspecifikationer for 400 V

UPS-klassifikation 20 kW med N+1 strømmodul 30 kW med N+1 strømmodul 40 kW med N+1 strømmodul 50 kW med N+1 strømmodul
Spænding (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Tilslutninger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE)

Regulering for udgangsspænding

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapacitet

150 % i 1 minut (ved normal drift)
125 % i 10 minutter (ved normal drift)
125 % i 1 minut (ved batteridrift)
110 % vedvarende (ved bypass-drift)
1000 % i 100 millisekunder (ved bypassdrift)

Dynamisk lastreaktion

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Udgangseffektfaktor 1
Nominel udgangsstrøm (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70
Minimal kortslutningsklassificering * Afhængig af indgangsbeskyttelse. Se afsnittet Anbefalet indgangsbeskyttelse til 400 V for yderligere oplysninger.
Maksimal kortslutningsklassificering * 65 kA RMS

Vekselretterudgangs kortslutningsevner

Varierer over tid. Se graf og tabelværdier i Vekselretters kortslutningsevner (bypass ikke tilgængelig).
Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniseret – 50/60 Hz ± 0,1 % fritløbende

Synkroniseret slew rate (Hz/sek)

Programmerbar til 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Samlet harmonisk forvrængning (THDU)

<1 % for lineær last
<3 % for ikke-lineær last

Last-crestfaktor

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapacitiv til 0,7 induktiv uden effektreduktion

UPS-klassifikation 60 kW 80 kW 100 kW
Spænding (V) 380/400/415 380/400/415

400 /415

Tilslutninger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE)

Regulering for udgangsspænding

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapacitet

150 % i 1 minut (ved normal drift)
125 % i 10 minutter (ved normal drift)
125 % i 1 minut (ved batteridrift)
110 % vedvarende (ved bypass-drift)
1000 % i 100 millisekunder (ved bypassdrift)

Dynamisk lastreaktion

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Udgangseffektfaktor 1
Nominel udgangsstrøm (A) 91/87/83 122/115/111 144/139
Minimal kortslutningsklassificering * Afhængig af indgangsbeskyttelse. Se afsnittet Anbefalet indgangsbeskyttelse til 400 V for yderligere oplysninger.
Maksimal kortslutningsklassificering * 65 kA RMS

Vekselretterudgangs kortslutningsevner

Varierer over tid. Se graf og tabelværdier i Vekselretters kortslutningsevner (bypass ikke tilgængelig).
Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniseret – 50/60 Hz ± 0,1 % fritløbende

Synkroniseret slew rate (Hz/sek)

Programmerbar til 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Samlet harmonisk forvrængning (THDU)

<1 % for lineær last
<3 % for ikke-lineær last

Last-crestfaktor

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapacitiv til 0,7 induktiv uden effektreduktion

Batterispecifikationer for 400 V

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Beskyttelse af strømlagringsenheden: Der skal placeres en anordning til beskyttelse mod overstrøm tæt på strømlagringsenheden.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
UPS-klassifikation 20 kW med N+1 strømmodul 30 kW med N+1 strømmodul 40 kW med N+1 strømmodul 50 kW med N+1 strømmodul 60 kW 80 kW 100 kW

Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 0-40 % last

80 %

Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 100 % last

20 %

Maksimal ladeeffekt (ved 0-40 % last) (kW)

16 24 32 40 48 64 80

Maksimal ladeeffekt (ved 100 % last) (kW)

4 6 8 10 12 16 20
Nominel batterispænding (VDC)

480

Nominel flydespænding (VDC)

545

Maksimal boost-spænding (VDC)

572

Temperaturkompensation (pr. celle)

-3,3 mV/°C ved T ≥ 25 °C – 0 mV/°C ved T < 25 °C

Spænding ved afsluttet afladning (fuld last) (VDC)

384

Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (A) 43 65 87 109 130 174 217
Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (A) 54 81 109 136 163 217 271
Ripple-strøm

< 5 % C20 (5 minutters batteridrift)

Batteritest

Manuel/automatisk (kan vælges)

Maksimal kortslutningsklassificering

10 kA

Overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Denne UPS overholder OVCII (Over Voltage Category Class II). Denne UPS må kun installeres i omgivelser der overholder OVCII.
  • Hvis UPS'en installeres i et miljø med en OVC-klassificering, der er højere end II, skal der installeres en overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD) opstrøms for UPS'en for at reducere overspændingskategorien til OVCII.
  • Overspændingsbeskyttelsesenheden skal indeholde en statusindikator, der viser brugeren, om overspændingsbeskyttelsesenheden er funktionsdygtig eller ikke længere fungerer i henhold til designet. Statusindikatoren kan være visuel og/eller akustisk og/eller kan have fjernsignalering og/eller udgangskontakt i overensstemmelse med IEC 62040-1.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Krav til overspændingsbeskyttelsesenheder

Vælg en overspændingsbeskyttelsesenhed, der opfylder følgende krav:

Klasse Type 2
Nominel spænding (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Spændingsbeskyttelsesniveau (op) < 2,5 kV
Kortslutningsværdi (Isccr)* I henhold til installationsprospektivt kortslutningsniveau
Jordingssystem* TN-S, TT, IT, TN-C
Poler 3P/4P afhængigt af jordingskonfiguration
Standarder IEC 61643-11/UL 1449
Overvågning Ja

Anbefalede kabelstørrelser for 400 V

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 150 mm2.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Det maksimale antal kabelforbindelser pr. busbar: To på indgang/udgang/bypass-busbarer; Fire på DC busbarer; Seks på N/PE-busbarer.

BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

I denne manual er kabelstørrelserne baseret på tabel B.52.3 og B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

  • Installationsmetode C

PE-kabelstørrelsen er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

BEMÆRK: De anbefalede kabelstørrelser og den maksimalt tilladte kabelstørrelse kan være forskellig for tilbehørsprodukterne. Ikke alle tilbehørsprodukter understøtter aluminiumkabler. Følg installationsvejledningen, der følger med tilbehørsproduktet.
BEMÆRK: De angivne DC kabelstørrelser er kun anbefalinger. Følg altid de specifikke instruktioner i dokumentationen til batteriløsningen vedrørende DC- og DC PE-kabelstørrelser og kontrollér, at DC-kabelstørrelserne matcher batteriafbryderklassificeringen.
BEMÆRK: Nullederen er dimensioneret til 1,73 gange fasestrøm i tilfælde af højt harmonisk indhold fra ikke-lineær last. Hvis der kun forventes mindre eller ingen harmonisk strøm, kan nullederen dimensioneres efter forholdene, men den må ikke være mindre end fasestrømlederen.
UPS-klassifikation 20 kW med N+1 strømmodul 30 kW med N+1 strømmodul 40 kW med N+1 strømmodul 50 kW med N+1 strømmodul 60 kW 80 kW 100 kW
Indgangsfaser (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
Indgangs-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Bypass-/udgangsfaser (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
Bypass-PE/udgangs-PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
Neutral (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC+/DC- (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50

Anbefalet indgangsbeskyttelse til 400 V

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  • For parallelsystemer må værdierne for øjeblikkelig tilsidesættelse (Ii) ikke indstilles til mere end 1250 A. Anbring etiketten 885-92556 ved siden af afbryderen installeret før indgangen på udstyret for at oplyse om den potentielle fare.
  • I parallelsystemer med tre eller flere UPS'er skal der installeres en afbryder på udgangen af hver UPS. Værdierne for den øjeblikkelige tilsidesættelse (Ii) af enhedsudgangsafbryderen (UOB) må ikke sættes til højere end 1250 A.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Ved lokale direktiver, som kræver 4-polede afbrydere: Hvis nullederen forventes at bære en høj strøm, skal afbryderen være klassificeret i henhold til den forventede neutrale strøm pga. linje-neutral, ikke-lineær last.
BEMÆRK
Risiko for utilsigtet enhedsdrift
Hvis der anvendes en fejlstrømsafbryder (RCD-B) som jordfejlsbeskyttelse før indgangen på UPS'en, skal RCD-B'en være dimensioneret, så den ikke udløses af lækstrømmen fra dette produkt, som kan være op til 67 mA.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Beskyttelse før indgangen til IEC og minimal prospektiv fase-til-jord-kortslutning ved UPS-indgangs-/bypass-terminaler

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Beskyttelsesenheden før indgangen på UPS'en (og dens indstillinger) skal være dimensioneret til at sikre en frakoblingstid inden for 0,2 sekunder for en minimum prospektiv fase-til-jord kortslutningsstrøm beregnet eller målt ved UPS'ens indgangs-/bypass-terminaler.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Overholdelse er sikret med den anbefalede afbryder (og dens indstillinger) i tabellen nedenfor.

Anbefalet indgangsbeskyttelse til 400 V IEC

IkPh-PE er den mindste potentielle fase-til-jord-kortslutningsstrøm, der kræves ved UPS'ens indgangs-/bypass-terminaler. IkPh-PE i tabellen er baseret på den anbefalede beskyttelsesenhed.

UPS-klassifikation 20 kW med N+1 strømmodul 30 kW med N+1 strømmodul 40 kW med N+1 strømmodul 50 kW med N+1 strømmodul
  Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass
IkPh-PE (kA)

0,6

0,5

0,6

0,5

0,7

0,6

0,8

0,7

Afbrydertype

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

In-indstilling 40 32 63 50 80 63 100 80
Ir-indstilling 40 32 63 50 80 63 100 80
Im-indstilling 500 (fast) 400 (fast) 500 (fast) 500 (fast) 640 (fast) 500 (fast) 800 (fast) 640 (fast)
UPS-klassifikation 60 kW 80 kW 100 kW
  Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass
IkPh-PE (kA)

1,5

0,8

1,6

1,5

2

1,6

Afbrydertype

NSX160H TM125D (C16H3TM125)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

NSX160H TM125D (C16H3TM125)

NSX250H TM200D (C25H3TM200)

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

In-indstilling 125 100 160 125 200 160
Ir-indstilling 125 100 160 125 200 160
Im-indstilling 1250 (fast) 800 (fast) 1250 (fast) 1250 (fast) ≤6 x In 1250 (fast)

Anbefalede størrelser på bolte og kabelsko til IEC

Kabelstørrelse (mm2) Boltstørrelse Kabelskotype
6 M8 x 25 mm TLK6-8
10 M8 x 25 mm TLK10-8
16 M8 x 25 mm TLK16-8
25 M8 x 25 mm TLK25-8
35 M8 x 25 mm TLK35-8
50 M8 x 25 mm TLK50-8
70 M8 x 25 mm TLK70-8
95 M8 x 25 mm TLK95-8
120 M8 x 25 mm TLK120-8
150 M8 x 25 mm TLK150-8

Lækstrøm

380/400/415 V UPS-system 4-lederinstallation ved 100 % last

UPS-klassifikation Lækstrøm
20-50 kW med N+1 strømmodul 67 mA
60-100 kW 67 mA
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?