990-91262B-031

Specifikationer för 480 V-system

Matningen till ingång och bypass måste vara solitt jordade WYE-transformatorer. Deltainmatning för antingen ingång eller bypass är inte tillåtet.

UPS-systemet måste installeras som ett separat skapat system. Läckström uppstår i byglingen och i den tekniska systemjorden.

Specifikationer för ingång (480 V)

UPS-storlek 20 kW med N+1 kraftmodul 30 kW med N+1 kraftmodul 40 kW med N+1 kraftmodul 50 kW med N+1 kraftmodul
Anslutningar

3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE (enkelmatad strömförsörjning)
3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE (dubbelmatad strömförsörjning)*

Inspänningsområde (V)

408–552

Frekvensområde (Hz)

40-70

Nominell ingångsström (A) 25 37 50 62
Maximal ingångsström (A) 30 45 60 74
Strömbegränsning ingång (A) 31 47 62 77
Ingångens effektfaktor

0,99 vid 100 % last

Total harmonisk distorsion (THDI)

<6 % vid full linjär last (symmetrisk)

Maximal kortslutningstålighet

65 kA RMS

Skydd

Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar

Ingångsrampfunktion

Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder

UPS-storlek 60 kW 80 kW 100 kW
Anslutningar

3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE (enkelmatad strömförsörjning)
3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE (dubbelmatad strömförsörjning)*

Inspänningsområde (V)

408–552

Frekvensområde (Hz)

40-70

Nominell ingångsström (A) 74 99 124
Maximal ingångsström (A) 89 119 149
Strömbegränsning ingång (A) 93 124 154
Ingångens effektfaktor

0,99 vid last över 50 %
0,95 vid last över 25 %

Total harmonisk distorsion (THDI)

<3 % vid full linjär last (symmetrisk)

Maximal kortslutningstålighet

65 kA RMS

Skydd

Inbyggda bakmatningsbrytare och säkringar

Ingångsrampfunktion

Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder

Specifikationer för bypass (480 V)

UPS-storlek 20 kW med N+1 kraftmodul 30 kW med N+1 kraftmodul 40 kW med N+1 kraftmodul 50 kW med N+1 kraftmodul
Anslutningar

3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE *

Inspänningsområde (V)

432–528

Frekvensområde (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren)

Nominell bypasström (A) 24 36 49 61
Nominell neutralström (A) 42 62 83 104

Maximal kortslutningstålighet *

65 kA RMS

Skydd

Inbyggda bakmatningsbrytare och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 400 A, smältpunkt 33 kA2s

UPS-storlek 60 kW 80 kW 100 kW
Anslutningar

3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE *

Inspänningsområde (V)

432–528

Frekvensområde (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren)

Nominell bypasström (A) 73 97 121
Nominell neutralström (A) 125 166 208

Maximal kortslutningstålighet *

65 kA RMS

Skydd

Inbyggda bakmatningsbrytare och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 400 A, smältpunkt 33 kA2s

Specifikationer för utgång (480 V)

OBS: Antalet utgångsanslutningar måste överensstämma med antalet ingångsledningar i system med enkelmatad strömförsörjning eller bypassledningar i system med dubbelmatad strömförsörjning.
UPS-storlek 20 kW med N+1 kraftmodul 30 kW med N+1 kraftmodul 40 kW med N+1 kraftmodul 50 kW med N+1 kraftmodul
Anslutningar

3-ledare (L1, L2, L3, G, GEC)*) eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, G)

Utspänningsnoggrannhet

Symmetrisk last ± 1%
Asymmetrisk last ± 3%

Överlastkapacitet

150 % i 1 minut (vid normal drift)
125 % i 10 minuter (vid normal drift)
125 % i 1 minut (vid batteridrift)
125 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (bypassdrift)

Dynamisk lastrespons

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Utgångens effektfaktor 1
Nominell utgångsström (A) 24 36 48 60
Frekvensnoggrannhet (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande

Synkroniserat stegsvar (Hz/sek)

Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Total harmonisk distorsion (THDU) <1 % för linjär last
<3 % för icke-linjär last
Lastens crestfaktor

2,5

Lastens effektfaktor

Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan kapacitetsbegränsning

UPS-storlek 60 kW 80 kW 100 kW
Anslutningar

3-ledare (L1, L2, L3, G, GEC)*) eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, G)

Utspänningsnoggrannhet

Symmetrisk last ± 1%
Asymmetrisk last ± 3%

Överlastkapacitet

150 % i 1 minut (vid normal drift)
125 % i 10 minuter (vid normal drift)
125 % i 1 minut (vid batteridrift)
125 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (bypassdrift)

Dynamisk lastrespons

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Utgångens effektfaktor 1
Nominell utgångsström (A) 72 96 120
Frekvensnoggrannhet (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande

Synkroniserat stegsvar (Hz/sek)

Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Total harmonisk distorsion (THDU) <1 % för linjär last
<3 % för icke-linjär last
Lastens crestfaktor

2,5

Lastens effektfaktor

Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan kapacitetsbegränsning

Specifikationer för batteri (480 V)

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Skydd av energilagringsenheten: Ett överströmsskydd måste finnas i närheten av energilagringsenheten.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
UPS-storlek 20 kW med N+1 kraftmodul 30 kW med N+1 kraftmodul 40 kW med N+1 kraftmodul 50 kW med N+1 kraftmodul 60 kW 80 kW 100 kW

Laddningskapacitet i % av uteffekten vid 0–40 % last

80 %

Laddningskapacitet i % av uteffekten vid 100 % last

20 %

Maximal laddningskapacitet (vid 0–40 % last) (kW)

16 24 32 40 48 64 80

Maximal laddningskapacitet vid 100 % last (kW)

4 6 8 10 12 16 20
Nominell batterispänning (VDC)

480

Nominell hållspänning (VDC)

545

Maximal snabbladdningsspänning (VDC)

572

Temperaturkompensation (per cell)

-3,3 mV/°C, för T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, för T < 25 °C

Slutspänning vid urladdning och full last (VDC)

384

Batteriström vid full last och nominell batterispänning (A) 43 65 87 109 130 174 217
Batteriström vid full last och lägsta batterispänning (A) 54 81 109 136 163 217 271
Rippelström

< 5 % C20 (5 minuter körtid)

Batteritest

Manuell/automatisk (valbar)

Maximal kortslutningstålighet

10 kA

Rekommenderad kabelstorlek (480 V)

FARA
risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen är 300 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Maximalt antal kabelanslutningar per anslutningsskena: Två på respektive ingångs-/utgångs-/bypasskenorna; fyra på DC-skenorna; sex på N-/G-skenorna.

OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i manualen är baserade på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med följande förutsättningar:

  • 90 °C (194 °F) ledare (75 °C (167 °F) avslutning)

  • En omgivningstemperatur på 30 °C (86 °F)

  • Användning av kopparledare

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C (86 °F), ska större ledare väljas i enlighet med NEC:s korrigeringsfaktorer.

Utrustningsjordningsledare (EGC) är dimensionerade i enlighet med NEC, artikel 250.122 och tabell 250.122.

OBS: Rekommenderade kabeldimensioner och maximalt tillåten kabeldimension kan variera för tillbehören. Alla tillbehör har inte stöd för aluminiumkablar. Se installationshandboken som medföljer tillbehöret.
OBS: DC-kablarnas mått som anges här är rekommendationer. Följ alltid de specifika instruktionerna i dokumentationen för batterilösningen rörande mått för DC EGC-kablarna och säkerställ att DC-kablarnas mått överensstämmer med batteribrytarkapaciteten.
OBS: Neutralledaren ska ha lämpliga dimensioner för att kunna hantera 1,73 gånger fasströmmen i händelse av högt övertonsinnehåll från icke-linjära laster. Om inget eller mindre övertonsinnehåll är att förvänta kan neutralledaren dimensioneras därefter, men dess dimensioner ska inte understiga fasledarens.
UPS-storlek 20 kW med N+1 kraftmodul 30 kW med N+1 kraftmodul 40 kW med N+1 kraftmodul 50 kW med N+1 kraftmodul 60 kW 80 kW 100 kW
Ingångsfaser (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0
Ingående EGC (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
Bypass-/utgångsfaser (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0
Bypass-EGC/utgående EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6
Neutral (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0
DC EGC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4
OBS: Kabelstorlekarna är baserade på brytare med 80 % av märkströmmen för UIB, UOB, MBB, SSIB och batteribrytare med 100 % av märkströmmen.

Rekommenderat skydd/avsäkring (480 V)

FARA
Risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
  • För parallellsystem får värden för omedelbart åsidosättande (Ii) inte ställas in högre än 1 250 A. Sätt etiketten 885-92556 i anslutning till uppströmsbrytaren för att informera om faran.
  • I parallellsystem med tre eller fler UPS-enheter måste en brytare installeras på utgången på varje enskild UPS-enhet. Värdena för omedelbart åsidosättande (Ii) för enhetens utgångsbrytare (UOB) får inte ställas in högre än 1 250 A.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBSERVERA
brandrisk
  • Anslut endast till en krets med nedanstående specifikationer.
  • Anslut till en krets med maximalt överströmsskydd på 250 A, i enlighet med National Electrical Code, ANSI/NFPA70 och Canadian Electrical Code, del I, C22.1.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra och dess funktion ska vara markerad.
UPS-storlek 20 kW med N+1 kraftmodul 30 kW med N+1 kraftmodul 40 kW med N+1 kraftmodul 50 kW med N+1 kraftmodul
  Ingång Bypass Ingång Bypass Ingång Bypass Ingång Bypass
Brytartyp HJF36100U31X
Ir-inställning 40 35 60 50 80 70 100 80
Tr vid Ir-inställning 6 0,5
Inställning för li (x In) 1,5
UPS-storlek 60 kW 80 kW 100 kW
  Ingång Bypass Ingång Bypass Ingång Bypass
Brytartyp HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir-inställning 125 100 175 125 200 175
Tr vid Ir-inställning 6 0,5
Inställning för li (x In) 1,5
QR code for this page

Var det här till hjälp?