990-91262B-004

Specifikationer for 208 V-systemer

Indgangsspecifikationer for 208 V

UPS-klassifikation 10 kW med N+1 powermodul 15 kW med N+1 powermodul 20 kW med N+1 strømmodul 25 kW med N+1 powermodul
Spænding (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Tilslutninger

4-ledere (L1, L2, L3, N, G) WYE (én forsyningskilde)
3-ledere (L1, L2, L3, G) WYE (to forsyningskilder)

Indgangsspændingsinterval (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

Frekvensinterval (Hz)

40-70

Nominel indgangsstrøm (A) 31/30/28 47/45/42 62/60/56 78/75/71
Maksimal indgangsstrøm (A) 37/36/34 56/54/51 74/72/68 91/90/85
Begrænsning af indgangsstrøm (A) 39/37/35 58/55/52 77/74/70 91/91/87
Indgangseffektfaktor

0,99 ved 100 % last

Samlet harmonisk forvrængning (THDI)

<6 % ved fuld lineær last (symmetrisk)

Maksimal kortslutningsklassificering

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder

UPS-klassifikation 30 kW 40 kW 50 kW
Spænding (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Tilslutninger

4-ledere (L1, L2, L3, N, G) WYE (én forsyningskilde)
3-ledere (L1, L2, L3, G) WYE (to forsyningskilder)

Indgangsspændingsinterval (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

Frekvensinterval (Hz)

40-70

Nominel indgangsstrøm (A)

93/90/85

124/119/113

155/149/141

Maksimal indgangsstrøm (A)

112/107/102

149/143/135

182/179/169

Begrænsning af indgangsstrøm (A)

115/110/104

153/147/139

182/182/174

Indgangseffektfaktor

0,99 for last større end 50 %
0,95 for last større end 25 %

Samlet harmonisk forvrængning (THDI)

<3 % ved fuld lineær last (symmetrisk)

Maksimal kortslutningsklassificering

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder

Bypass-specifikationer for 208 V

UPS-klassifikation 10 kW med N+1 powermodul 15 kW med N+1 powermodul 20 kW med N+1 strømmodul 25 kW med N+1 powermodul
Spænding (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Tilslutninger 4-ledere (L1, L2, L3, N, G) WYE
Bypass-spændingsinterval (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

Frekvensinterval (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren)

Nominel bypass-strøm (A) 29/28/27 44/42/40 58/56/53 73/70/66
Nominel neutral strøm (A) 50/48/45 75/72/68 100/96/91 125/120/114

Maksimal kortslutningsklassificering *

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer
Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 400 A, smelteintegrale 33 kA2s

UPS-klassifikation 30 kW 40 kW 50 kW
Spænding (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Tilslutninger 4-ledere (L1, L2, L3, N, G) WYE
Bypass-spændingsinterval (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

Frekvensinterval (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren)

Nominel bypass-strøm (A) 87/84/80 117/112/106 146/140/133
Nominel neutral strøm (A) 150/144/136 200/192/182 250/240/227

Maksimal kortslutningsklassificering *

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer
Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 400 A, smelteintegrale 33 kA2s

Udgangsspecifikationer for 208 V

UPS-klassifikation 10 kW med N+1 powermodul 15 kW med N+1 powermodul 20 kW med N+1 strømmodul 25 kW med N+1 powermodul
Spænding (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Tilslutninger 4-ledere (L1, L2, L3, N, G)
Regulering for udgangsspænding

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapacitet

150 % i 1 minut (ved normal drift)
125 % i 10 minutter (ved normal drift)
125 % i 1 minut (ved batteridrift)
125 % vedvarende (ved bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (ved bypassdrift)

Dynamisk lastreaktion

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Udgangseffektfaktor 1
Nominel udgangsstrøm (A) 29/28/26 43/42/39 58/56/52 73/70/66
Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniseret – 50/60 Hz ± 0,1 % fritløbende

Synkroniseret slew rate (Hz/sek)

Programmerbar til 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Samlet harmonisk forvrængning (THDU) <1% for lineær last
<5% for ikke-lineær last
<1 % for lineær last
<3 % for ikke-lineær last
Last-crestfaktor

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapacitiv til 0,7 induktiv uden lastreduktion

UPS-klassifikation 30 kW 40 kW 50 kW
Spænding (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Tilslutninger 4-ledere (L1, L2, L3, N, G)
Regulering for udgangsspænding

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapacitet

150 % i 1 minut (ved normal drift)
125 % i 10 minutter (ved normal drift)
125 % i 1 minut (ved batteridrift)
125 % vedvarende (ved bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (ved bypassdrift)

Dynamisk lastreaktion

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Udgangseffektfaktor 1
Nominel udgangsstrøm (A) 87/83/79 115/111/105 144/139/131
Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniseret – 50/60 Hz ± 0,1 % fritløbende

Synkroniseret slew rate (Hz/sek)

Programmerbar til 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Samlet harmonisk forvrængning (THDU) <1% for lineær last
<5% for ikke-lineær last
Last-crestfaktor

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapacitiv til 0,7 induktiv uden lastreduktion

Batterispecifikationer for 208 V

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Beskyttelse af strømlagringsenheden: Der skal placeres en anordning til beskyttelse mod overstrøm tæt på strømlagringsenheden.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
UPS-klassifikation 10 kW med N+1 powermodul 15 kW med N+1 powermodul 20 kW med N+1 strømmodul 25 kW med N+1 powermodul 30 kW 40 kW 50 kW

Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 0-40 % last

80 %

Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 100 % last

20 %

Maksimal ladeeffekt (ved 0-40 % last) (kW)

8 12 16 20 24 32 40

Maksimal ladeeffekt (ved 100 % last) (kW)

2 3 4 5 6 8 10
Nominel batterispænding (VDC)

480

Nominel flydespænding (VDC)

545

Maksimal boost-spænding (VDC)

572

Temperaturkompensation (pr. celle)

-3,3 mV/°C ved T ≥ 25 °C – 0 mV/°C ved T < 25 °C

Spænding ved afsluttet afladning (fuld last) (VDC)

384

Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (A) 22 33 44 55 65 87 109
Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (A) 27 41 54 68 81 109 136
Ripple-strøm

< 5 % C20 (5 minutters batteridrift)

Batteritest

Manuel/automatisk (kan vælges)

Maksimal kortslutningsklassificering

10 kA

Anbefalede kabelstørrelser for 208 V

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 300 kcmil.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Det maksimale antal kabelforbindelser pr. busbar: To på indgang/udgang/bypass-busbarer; Fire på DC busbarer; Seks på N/G-busbarer.

BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

Kabelstørrelserne i denne vejledning er baseret på tabel 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere (75 °C terminering)

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med NEC's korrektionsfaktorer.

Strømledere til jording af udstyr (Equipment Grounding Conductors – EGC) skal være dimensioneret i overensstemmelse med NEC's artikel 250.122 og tabel 250.122.

BEMÆRK: De anbefalede kabelstørrelser og den maksimalt tilladte kabelstørrelse kan være forskellig for tilbehørsprodukterne. Ikke alle tilbehørsprodukter understøtter aluminiumkabler. Følg installationsvejledningen, der følger med tilbehørsproduktet.
BEMÆRK: De angivne DC-kabelstørrelser er kun anbefalinger. Følg altid de specifikke instruktioner i dokumentationen til batteriløsningen vedrørende DC og DC EGC-kabelstørrelser og kontrollér, at DC-kabelstørrelserne matcher batteriafbryderklassifikationen.
BEMÆRK: Nullederen er dimensioneret til 1,73 gange fasestrøm i tilfælde af højt harmonisk indhold fra ikke-lineær last. Hvis der kun forventes mindre eller ingen harmonisk strøm, kan nullederen dimensioneres efter forholdene, men den må ikke være mindre end fasestrømlederen.
UPS-klassifikation 10 kW med N+1 powermodul 15 kW med N+1 powermodul 20 kW med N+1 strømmodul 25 kW med N+1 powermodul 30 kW 40 kW 50 kW
Indgangsfaser (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0
Indgangs-EGC (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
Bypass-/udgangsfaser (AWG/kcmil) 8 6 4 3 2 1/0 3/0
Bypass-EGC/udgangs-EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
Neutral (AWG/kcmil) 6 3 1 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 10 8 6 4 4 2 1/0
DC EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
BEMÆRK: Kabelstørrelserne er baseret på 80 % klassificerede afbrydere til UIB, UOB, MBB, SSIB og 100 % klassificerede afbrydere til batteriafbryder(e).

Anbefalet beskyttelse før indgangen på udstyret for 208 V

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  • For parallelle systemer må værdierne for øjeblikkelig tilsidesættelse (Ii) ikke indstilles til mere end 1250 A. Anbring etiketten 885-92556 ved siden af afbryderen installeret før indgangen på udstyret for at oplyse om den potentielle fare.
  • I parallelle systemer med tre eller flere UPS'er skal der installeres en afbryder på udgangen af hver UPS. Værdierne for den øjeblikkelige tilsidesættelse (Ii) af enhedsudgangsafbryderen (UOB) må ikke sættes til højere end 1250 A.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FORSIGTIG
brandfare
  • Forbind kun til et kredsløb med nedenstående specifikationer.
  • Forbind til et kredsløb med en maksimal beskyttelse mod overstrøm på 250 A i grenledningen i overensstemmelse med National Electrical Code, ANSI/NFPA70, og Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Beskyttelse mod overstrøm skal leveres af andre, og beskyttelsen skal markeres med denne funktion.
UPS-klassifikation 10 kW med N+1 powermodul 15 kW med N+1 powermodul 20 kW med N+1 strømmodul 25 kW med N+1 powermodul
  Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass
Afbrydertype HJF36100U31X HJF36150U31X HJF36100U31X
Ir-indstilling 50 40 80 60 100 80 125 100
Tr ved 6 Ir-indstilling 0,5
li (x In)-indstilling 1,5
UPS-klassifikation 30 kW 40 kW 50 kW
  Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass
Afbrydertype HJF36150U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir-indstilling 150 110 200 150 250 200
Tr ved 6 Ir-indstilling 0,5
li (x In)-indstilling 1,5
QR code for this page

Var dette nyttigt?