990-91262C-025

Dane techniczne systemów 480 V

Zasilanie wejściowe i obejściowe musi mieć formę uziemionych transformatorów WYE. Różnice w zasilaniu wejściowym nie są dozwolone dla wejścia i obejścia.

System UPS należy zainstalować jako osobny system. Prądy upływowe będą występować w zworze łączącej i uziemieniu technicznym/systemowym.

Dane techniczne wejścia 480 V

Moc zasilacza UPS 20 kW z modułem zasilania N+1 30 kW z modułem zasilania N+1 40 kW z modułem zasilania N+1 50 kW z modułem zasilania N+1
Połączenia

3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE (pojedyncze zasilanie)
3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE (podwójne zasilanie)*

Zakres napięcia wejściowego (V)

408-552

Zakres częstotliwości (Hz)

40-70

Znamionowy prąd wejściowy (A)

25

37

50

62

Maksymalny prąd wejściowy (A)

31

46

61

75

Limit prądu wejściowego (A)

31

48

63

77

Wejściowy współczynnik mocy

0,99 przy 100% obciążenia

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)

<6% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne)

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki

Czas narastania

Programowalny i regulowany 1-40 sekund

Moc zasilacza UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Połączenia

3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE (pojedyncze zasilanie)
3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE (podwójne zasilanie)*

Zakres napięcia wejściowego (V)

408-552

Zakres częstotliwości (Hz)

40-70

Znamionowy prąd wejściowy (A) 74 99 124
Maksymalny prąd wejściowy (A) 91 121 152
Limit prądu wejściowego (A) 95 126 154
Wejściowy współczynnik mocy

0,99 dla obciążenia większego niż 50%
0,95 dla obciążenia większego niż 25%

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)

<3% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne)

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki

Czas narastania

Programowalne i regulowane 1-40 sekund

Dane techniczne obejścia 480 V

Moc zasilacza UPS 20 kW z modułem zasilania N+1 30 kW z modułem zasilania N+1 40 kW z modułem zasilania N+1 50 kW z modułem zasilania N+1
Połączenia

3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE *

Zakres napięcia obejścia (V)

432-528

Zakres częstotliwości (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)

Znamionowy prąd obejścia (A)

25

37

50

62

Znamionowy prąd neutralny (A)

42

62

83

104

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego *

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, wartość przedłukowa 33 kA2s

Moc zasilacza UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Połączenia

3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE *

Zakres napięcia obejścia (V)

432-528

Zakres częstotliwości (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)

Znamionowy prąd obejścia (A) 74 99 123
Znamionowy prąd neutralny (A) 125 166 208

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego *

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, wartość przedłukowa 33 kA2s

Dane techniczne wyjścia 480 V

UWAGA: Liczba połączeń wyjściowych musi zgadzać się z liczbą kabli wejścia w systemie o pojedynczym zasilaniu lub kabli obejścia w systemie o podwójnym zasilaniu.
Moc zasilacza UPS 20 kW z modułem zasilania N+1 30 kW z modułem zasilania N+1 40 kW z modułem zasilania N+1 50 kW z modułem zasilania N+1
Połączenia

3-przewodowe (L1, L2, L3, G, GEC*) lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G)

Regulacja napięcia wyjściowego

Obciążenie symetryczne ± 1%
Obciążenie asymetryczne ± 3%

Zdolność przeciążeniowa

150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy)
125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy)
125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej)
125% ciągłe (tryb pracy obejścia)
1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)

Reakcja na obciążenie dynamiczne

± 5% po 2 milisekundach
± 1% po 50 milisekundach

Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 24 36 48 60
Regulacja częstotliwości (Hz)

50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu

Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s)

Programowalne wartości: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) <1% dla obciążenia liniowego
<3% dla obciążenia nieliniowego
Współczynnik szczytu obciążenia

2,5

Współczynnik mocy obciążenia

Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych

Moc zasilacza UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Połączenia

3-przewodowe (L1, L2, L3, G, GEC*) lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G)

Regulacja napięcia wyjściowego

Obciążenie symetryczne ± 1%
Obciążenie asymetryczne ± 3%

Zdolność przeciążeniowa

150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy)
125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy)
125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej)
125% ciągłe (tryb pracy obejścia)
1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)

Reakcja na obciążenie dynamiczne

± 5% po 2 milisekundach
± 1% po 50 milisekundach

Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 72 96 120
Regulacja częstotliwości (Hz)

50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu

Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s)

Programowalne wartości: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) <1% dla obciążenia liniowego
<3% dla obciążenia nieliniowego
Współczynnik szczytu obciążenia

2,5

Współczynnik mocy obciążenia

Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych

Dane techniczne baterii 480 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ochrona urządzenia magazynującego energię: Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego należy umieścić w pobliżu urządzenia magazynującego energię.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Moc zasilacza UPS 20 kW z modułem zasilania N+1 30 kW z modułem zasilania N+1 40 kW z modułem zasilania N+1 50 kW z modułem zasilania N+1 60 kW 80 kW 100 kW

Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia

80%

Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia

20%

Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)

16 24 32 40 48 64 80

Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW)

4 6 8 10 12 16 20
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC)

480

Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC)

545

Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC)

572

Kompensacja temperaturowa (na ogniwo)

-3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C

Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC)

384

Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A) 43 65 87 109 130 174 217
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A) 54 81 109 136 163 217 271
Prąd tętniący

< 5% C20 (5 minut czasu pracy)

Test baterii

Ręczny/automatyczny (do wyboru)

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

10 kA

Zalecane przekroje kabli 480 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 300 kcmil.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: Dwa na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; cztery na szynoprzewodach DC; sześć na szynoprzewodach N/G.

UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 (B)(16) amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) z następującymi założeniami:

  • Przewody 90°C (194°F) (zakończenie 75°C (167°F))

  • Temperatura otoczenia 30°C (86°F)

  • Użycie kabli miedzianych

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C (86°F), należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (NEC).

Przewodniki uziemiające wyposażenie (Equipment Grounding Conductors, EGC) mają przekroje zgodne z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC).

UWAGA: Zalecane rozmiary kabli i maksymalne dozwolone rozmiary kabli mogą różnić się w zależności od produktu pomocniczego. Nie wszystkie produkty pomocnicze obsługują kable aluminiowe. Należy postępować zgodnie z instrukcją produktu pomocniczego.
UWAGA: Podane tutaj przekroje kabli DC są zaleceniami – należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w dokumentacji rozwiązania akumulatora dla baterii przekrojów kabli DC i przekrojów kabli baterii DC EGC oraz upewnić się, że przekroje kabli DC zgadzają się z wartością znamionową wyłączników baterii.
UWAGA: Przewód neutralny ma rozmiar wystarczający do obsługi 1,73 raza większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeśli nie są spodziewane prądy harmoniczne, przewód neutralny może mieć odpowiedni rozmiar, ale nie mniejszy niż przewód fazowy.
Moc zasilacza UPS 20 kW z modułem zasilania N+1 30 kW z modułem zasilania N+1 40 kW z modułem zasilania N+1 50 kW z modułem zasilania N+1 60 kW 80 kW 100 kW
Fazy wejściowe (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0
Wejście EGC (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
Fazy obejścia/wyjściowe (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0
Obejście EGC / wyjście EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6
Neutralny (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0
DC EGC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4
UWAGA: Rozmiary kabli są oparte o 80% wartości wyłączników znamionowych dla UIB, UOB, MBB, SSIB i 100% wartości wyłączników znamionowych dla wyłączników baterii.

Zalecana ochrona od strony sieci 480 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  • W przypadku układów równoległych wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) nie mogą być wyższe niż 1250 A. Umieść etykietę 885-92556 obok wyłącznika automatycznego od strony sieci, aby poinformować o zagrożeniu.
  • W układach równoległych z co najmniej trzema zasilaczami UPS na wyjściu każdego zasilacza należy zainstalować wyłącznik. Wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) wyłącznika wyjściowego jednostki (UOB) nie należy ustawiać powyżej 1250 A.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
PRZESTROGA
zagrożenie pożarem
  • Urządzenie można podłączyć tylko do obwodu spełniającego poniższą specyfikację.
  • Podłączaj obwody zaopatrzone w maksymalnie 250 A zabezpieczenie przeciążeniowe zgodnie z amerykańskim Krajowym Kodeksie Elektrycznym, ANSI/NFPA70, i kanadyjskimi przepisami elektrycznymi, część I, C22.1.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA: Ochrona przed prądem przetężeniowym dostarczana jest przez podmioty zewnętrzne i musi być oznaczona zgodnie ze swoją funkcją.
Moc zasilacza UPS 20 kW z modułem zasilania N+1 30 kW z modułem zasilania N+1 40 kW z modułem zasilania N+1 50 kW z modułem zasilania N+1
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika HJF36100U31X
Ustawienie Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
Tr na ustawieniu Ir 6 0,5
Ustawienie li (X In) 1,5
Moc zasilacza UPS 60 kW 80 kW 100 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ustawienie Ir 125 100 175 125 200 175
Tr na ustawieniu Ir 6 0,5
Ustawienie li (X In) 1,5

Zalecane rozmiary śrub i obejm dla UL

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Używaj tylko zatwierdzonych przez UL (Underwriters Laboratories) zaciskowych obejm kablowych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Miedź – Jednootworowe obejmy kablowe

Rozmiar kabla Rozmiar śruby Typ obejmy kabla Narzędzie zaciskające Pierścień zaciskowy
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L Nie dotyczy Nie dotyczy
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Czerwony P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Niebieski P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Szary P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Szary P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Brązowy P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Zielony P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Różowy P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Czarny P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Pomarańczowy P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Fioletowy P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 Żółty P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 Biały P66

Miedź – Dwuotworowe obejmy kablowe

Rozmiar kabla Rozmiar śruby Typ obejmy kabla Narzędzie zaciskające Pierścień zaciskowy
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Niebieski P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Szary P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Brązowy P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Zielony P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Różowy P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Czarny P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Pomarańczowy P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 Fioletowy P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 Żółty P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920–300 Biały P66
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?