990-91262A-004

Klargør til installation

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Undlad at bore eller skære huller til kabler eller kabelgennemføringer, når forskruningspladen er monteret, og undlad at bore eller skære huller tæt på UPS'en.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Fremfør signalkablerne adskilt fra strømkablerne, og fremfør Class 2/SELV-kablerne adskilt fra non-Class 2/non-SELV-kablerne.
 1. Frakobl de to signalkabler fra displayet på UPS'en og fjern fordøren.
 2. Til UPS uden forudinstallerede strømmoduler: Installer strømmodulerne startende med den nederste hylde.
  1. Fjern skruen på hver side af den tomme strømmodulhylde.
  2. Skub strømmodulet ind på hylden.
  3. Skru skruen fast igen i hver side af hylden.
 3. Fjern batteridækslet.
 4. Batteriterminalerne på forsiden af eventuelle batterimoduler skal frakobles.
 5. Til installation med et modulært batteriskab: Fjern toppladen:
  1. Fjern skruerne, og vip fronten af toppladen opad.
  2. Skub toppladen mod fronten for at fjerne den. Tapperne på bagsiden af toppladen skal ud af hullerne på bagsiden af UPS'en.
 6. Installation med et tilstødende modulært batteriskab: Fjern venstre sidepanel og pladen. Bortskaf pladen.
 7. Installation med et vedligeholdelsesbypass-skab eller forenklet 1+1 parallelsystem: Fjern højre sidepanel. Gem højre sidepanel.
 8. Fjern kabelgennemføringsboksen bag på UPS'en.

  UPS'en set bagfra

 9. Fjern øverste eller nederste forskruningsplade fra kabelgennemføringsboksen.
 10. Bor eller udskær huller til strømkabler/kabelgennemføringer i den øverste eller den nederste forskruningsplade. Installer kabelgennemføringer (medfølger ikke), hvor det er relevant.
 11. Monter den øverste eller nederste forskruningsplade på kabelgennemføringsboksen igen.
 12. Monter kabelgennemføringsboksen på UPS'en igen. Bemærk, at kabelgennemføringsboksen monteres i omvendt position.
QR code for this page

Var dette nyttigt?