990-91262A-034

Güç Kablolarını, Bitişik Bir Modüler Akü Kabini'nden Bağlama

Bu işlem için modüler akü kabinindeki kurulum kiti 0H-220042'yi kullanın.

  1. Akü kesicisi BB açık (KAPALI) konumuna getirin ve modüler akü kabinindeki/kabinlerindeki ve UPS'deki önceden kurulmuş akü modüllerinin önünden akü terminallerini ayırın.
  2. Önceden takılmış PE kablosunu modüler akü kabini 1'den UPS'deki PE barasına bağlayın.
  3. Verilen DC uzatma baralarını UPS'e takın.

    Modüler Akü Kabini 1 ve UPS'nin Önden Görünümü

  4. Önceden takılmış olan DC kablolarını modüler akü kabini 1'den UPS'deki DC uzatma baralarına bağlayın.
    NOT: Önceden takılmış DC kabloları çift halinde gelir: DC- bağlantısı için iki kablo ve DC+ bağlantısı için iki kablo. Modüler Akü Kabini 1 ve UPS'nin arasındaki tüm çiftleri bağladığınızdan emin olun.

    Modüler Akü Kabini 1 ve UPS'nin Üstten Görünümü

QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?