990-91111K-023

Avstand

MERK: Avstandsmålene er kun publisert for luftstrøms- og servicetilgang. Se lokale sikkerhetskoder og standarder for andre krav for lokalområdet ditt.
MERK: Nødvendig minimumsklaring på baksiden er 150 mm.

UPS sett forfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?