990-91111K-023

Krav for tredjeparts batteriløsning

Batteribryterskap fra Schneider Electric anbefales for batterigrensesnitt. Ta kontakt med Schneider Electric hvis du vil ha mer informasjon.

Tredjeparts batteribryterkrav

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Alle valgte batteribrytere må være utstyrt med en øyeblikkelig utløserfunksjon, som har en underspenningsutløserspole eller en shuntutløserspole.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: Du må ta hensyn til flere faktorer enn de kravene som er oppført nedenfor, når du velger en batteribryter. Ta kontakt med Schneider Electric hvis du vil ha mer informasjon.

Designkrav for batteribrytere

Nominell likespenning for batteribryter > normal batterispenning Den normale spenningen i batterikonfigurasjonen er definert som den høyeste nominelle batterispenningen. Dette kan tilsvare flytespenningen, som kan defineres som antall batteriblokker x antall celler x celleflytespenning.
Nominell likestrøm for batteribryter > nominell utladningsbatteristrøm Denne strømmen styres av UPSen og må inkludere maksimal utladningsstrøm. Dette er vanligvis strømmen ved slutten av utladningen (minimal likespenning i drift eller i overbelastningstilstand eller en kombinasjon av disse).
DC landinger To DC landinger for DC kabler kreves.
Meldekontakter for overvåking En meldekontakt må være installert i hver batteribryter. Den må også være tilkoplet UPSen. UPSen kan overvåke opptil to batteribrytere.
Kortslutningsbryteevne Kortslutningsbryteevnen må være høyere enn kortslutningslikestrømmen for den (største) batterikonfigurasjonen.
Minimum utløserstrøm Den minimale kortslutningsstrømmen for å utløse batteribryteren må samsvare med den (minste) batterikonfigurasjonen, slik at bryteren utløses ved kortslutning, til slutten av bryterens produktlevetid.

Veiledning for organisering av batterikabler

MERK: Når det gjelder batterier fra tredjeparter, bruker du kun batterier med høy yteevne for UPS-applikasjoner.
MERK: Hvis batteribanken er plassert eksternt, er det viktig å organisere kablene riktig for å redusere spenningsfall og induktans. Avstanden mellom batteribanken og UPS-en må ikke være på mer enn 200 m. Ta kontakt med Schneider Electric for installasjoner med lengre avstand.
MERK: Vi anbefaler sterkt at du følger retningslinjene nedenfor og bruker jordede kabelholdere av metall for å minimere risikoen for elektromagnetisk stråling.
Kabellengde
< 30 m Anbefales ikke Akseptabelt Anbefalt Anbefalt
31–75 m Anbefales ikke Anbefales ikke Akseptabelt Anbefalt
76–150 m Anbefales ikke Anbefales ikke Akseptabelt Anbefalt
151–200 m Anbefales ikke Anbefales ikke Anbefales ikke Anbefalt
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?