990-91263A-023

Kople til strømkabler for en UPS klassifisert over 50 kW

LES DETTE
fare for skade på utstyret
For installasjoner med en UPS som er klassifisert over 50 kW, må DC kablene fra hvert modulære batterikabinett koples direkte til UPSen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
 1. For ekstern UPS:
  1. Kople til PE-kabelen og DC kablene (ikke vedlagt) i hvert modulære batterikabinett
  2. Før PE-kablene og DC kablene ut gjennom kabelføringsboksen og inn i strømkabelområdet i UPSen.
  3. Følg installasjonsveiledningen for UPSen for å kople til PE-kablene og DC kablene i UPSen.

  Modulært batterikabinett for ekstern UPS sett forfra

 2. For tilstøtende UPS for eksterne batterier:
  1. Kople til de medfølgende PE-kablene (0W49449) mellom de modulære batterikabinettene som vist.

   To modulære batterikabinetter sett fra forfra

  2. Kople til PE-kabelen fra det valgfrie settet, GVSOPT030, i modulært batterikabinett 1 og før PE-kablene gjennom høyre side og inn i strømkabelområdet til UPSen.
  3. Kople til likestrømkablene fra det valgfrie settet, GVSOPT030, i hvert modulære batterikabinett og før DC kablene gjennom høyre side og inn i strømkabelområdet til UPSen. DC kablene føres gjennom de modulære batterikabinettene.
  4. Følg installasjonsveiledningen for UPSen for å kople til PE-kablene og DC kablene i UPSen.

  Modulært batterikabinett 1 sett forfra

  Modulært batterikabinett sett ovenfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?