990-5912B-023

Installasjonsprosedyre

Enkelt system – enkel forsyningskilde

Forenklet 1+1 parallellsystem – én forsyningskilde

Enkelt system – to forsyningskilder

Forenklet 1+1 parallellsystem – to forsyningskilder

  1. Monter panelet for vedlikeholdsbypass på veggen.
  2. Klargjør panelet for vedlikeholdsbypass for kabler.
  3. Bare i land der det er obligatorisk: Fjern den nøytrale krysskoplingen (alternativ).
  4. Kople til strømkabler.
  5. Gjør ett av følgende:
  6. Fest oversatte sikkerhetsetiketter på produktet.
  7. Endelig installasjon.
QR code for this page

Var dette til hjelp?