990-91317E-023

Spesifikasjoner for 400 V-systemer

Inngangsspesifikasjoner 400 V

UPS-klassifisering 20 kW med N+1 strømmodul 30 kW med N+1 strømmodul 40 kW med N+1 strømmodul 50 kW med N+1 strømmodul
Spenning (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkel forsyningskilde)*
3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE (to forsyningskilder)* *

Inngangsspenningsintervall (V)

380 V: 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

Frekvensintervall (Hz)

40–70

Nominell inngangsstrøm (A)

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Maksimal inngangsstrøm (A)

39/37/36

58/55/53

77/73/70

93/92/88

Inngangstrømsbegrensning (A)

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

Inngangseffektfaktor

0,99 ved 100 % last

Total harmonisk forvrengning (THDI)

<6 % ved full lineær last (symmetrisk)

Minimum kortslutningsgrad Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se seksjonen for Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 400 V for mer informasjon.
Maksimal kortslutningsgrad

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder

UPS-klassifisering 60 kW 80 kW 100 kW
Spenning (V)

380/400/415

380/400/415

400 /415

Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkel forsyningskilde)*
3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE (to forsyningskilder)* *

Inngangsspenningsintervall (V)

380 V: 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

Frekvensintervall (Hz)

40–70

Nominell inngangsstrøm (A) 95/90/87 126/120/116 150/144
Maksimal inngangsstrøm (A) 116/110/106 154/146/141 183/176
Inngangstrømsbegrensning (A) 119/113/109 158/148/145 184/180
Inngangseffektfaktor

0,99 for last som er større enn 50 %
0,95 for en last som er større enn 25 %

Total harmonisk forvrengning (THDI)

<3 % ved full lineær last (symmetrisk)

Minimum kortslutningsgrad Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se seksjonen for Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 400 V for mer informasjon.
Maksimal kortslutningsgrad

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder

Bypasspesifikasjoner 400 V

UPS-klassifisering 20 kW med N+1 strømmodul 30 kW med N+1 strømmodul 40 kW med N+1 strømmodul 50 kW med N+1 strømmodul
Spenning (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypasspenningsintervall (V)

380 V: 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

Frekvensintervall (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar)

Nominell bypasstrøm (A)

32/29/28

47/45/43

62/59/57

78/74/71

Nominell nøytral strøm (A)

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

Minimum kortslutningsgrad Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se seksjonen for Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 400 V for mer informasjon.

Maksimal kortslutningsgrad *

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer
Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 400 A, smelteintegral 33 kA2s

UPS-klassifisering 60 kW 80 kW 100 kW
Spenning (V) 380/400/415 380/400/415

400 /415

Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypasspenningsintervall (V)

380 V: 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

Frekvensintervall (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar)

Nominell bypasstrøm (A) 94/88/85 125/119/114 148/143
Nominell nøytral strøm (A) 158/150/144 210/200/193 250/241
Minimum kortslutningsgrad Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se seksjonen for Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 400 V for mer informasjon.

Maksimal kortslutningsgrad *

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer
Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 400 A, smelteintegral 33 kA2s

Utgangsspesifikasjoner 400 V

UPS-klassifisering 20 kW med N+1 strømmodul 30 kW med N+1 strømmodul 40 kW med N+1 strømmodul 50 kW med N+1 strømmodul
Spenning (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE)

Utgangsspenningsregulering

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapasitet

150 % for 1 minutt (normal drift)
125 % for 10 minutter (normal drift)
125 % for 1 minutt (batteridrift)
110 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % for 100 millisekunder (bypassdrift)

Respons på dynamisk last

± 5 % etter 2 millisekunder
± 1 % etter 50 millisekunder

Utgangseffektfaktor 1
Nominell utgangstrøm (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70
Minimum kortslutningsgrad * Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se seksjonen for Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 400 V for mer informasjon.
Maksimal kortslutningsgrad * 65 kA RMS

Kortslutningsevnen til vekselretterutgang

Varierer over tid. Se diagram og tabellverdier i Vekselretters kortslutningsevne (bypass ikke tilgjengelig).
Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkronisert – 50/60 Hz ± 0,1 % frittløpende

Synkronisert stigehastighet (Hz/sek)

Programmerbar til 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Total harmonisk forvrengning (THDU)

<1 % for lineær last
<3 % for ikke-lineær last

Amplitudefaktor for last

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon

UPS-klassifisering 60 kW 80 kW 100 kW
Spenning (V) 380/400/415 380/400/415

400 /415

Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE)

Utgangsspenningsregulering

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapasitet

150 % for 1 minutt (normal drift)
125 % for 10 minutter (normal drift)
125 % for 1 minutt (batteridrift)
110 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % for 100 millisekunder (bypassdrift)

Respons på dynamisk last

± 5 % etter 2 millisekunder
± 1 % etter 50 millisekunder

Utgangseffektfaktor 1
Nominell utgangstrøm (A) 91/87/83 122/115/111 144/139
Minimum kortslutningsgrad * Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se seksjonen for Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 400 V for mer informasjon.
Maksimal kortslutningsgrad * 65 kA RMS

Kortslutningsevnen til vekselretterutgang

Varierer over tid. Se diagram og tabellverdier i Vekselretters kortslutningsevne (bypass ikke tilgjengelig).
Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkronisert – 50/60 Hz ± 0,1 % frittløpende

Synkronisert stigehastighet (Hz/sek)

Programmerbar til 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Total harmonisk forvrengning (THDU)

<1 % for lineær last
<3 % for ikke-lineær last

Amplitudefaktor for last

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon

Batterispesifikasjoner 400 V

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Beskyttelse av energilagringsenheten: Et overstrømsvern må plasseres i nærheten av energilagringsenheten.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
UPS-klassifisering 20 kW med N+1 strømmodul 30 kW med N+1 strømmodul 40 kW med N+1 strømmodul 50 kW med N+1 strømmodul 60 kW 80 kW 100 kW

Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 0–40 % last

80 %

Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 100 % last

20 %

Maksimal ladeeffekt (ved 0–40 % last) (kW)

16 24 32 40 48 64 80

Maksimal ladeeffekt (ved 100 % last) (kW)

4 6 8 10 12 16 20
Nominell batterispenning (VDC)

480

Nominell flytespenning (VDC)

545

Maksimal boost-spenning (VDC)

572

Temperaturkompensasjon (per celle)

–3,3 mV/°C, for T ≥25 °C – 0 mV/°C, for T <25 °C

Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC)

384

Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A) 43 65 87 109 130 174 217
Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A) 54 81 109 136 163 217 271
Rippelstrøm

<5 % C20 (5 minutter kjøretid)

Batteritest

Manuell/automatisk (valgbar)

Maksimal kortslutningsgrad

10 kA

Anbefalte kabelstørrelser 400 V

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må være i overholdelse med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 150 mm2.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Maksimalt antall kabeltilkoplinger per samleskinne: To på inngangs-/utgangs-/bypassamleskinner; fire på DC samleskinner og seks på N/PE-samleskinner.

MERK: Overstrømsvern skal leveres av andre.

Kabelstørrelser i denne veiledningen er basert på tabell B.52.3 og tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52, med følgende utsagn:

  • 90 °C-ledere

  • En omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Bruk av kopperledere

  • Installasjonsmetode C

PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.

MERK: Anbefalte kabelstørrelser og maksimalt tillatt kabelstørrelse kan variere for tilleggsprodukter. Ikke alle tilleggsproduktene støtter aluminiumskabler. Se installasjonsveiledningen som følger med tilleggsproduktet.
MERK: Kabelstørrelsene for DC som er angitt her er anbefalinger. Følg alltid de spesifikke instruksjonene i dokumentasjonen til batteriløsningen for kabelstørrelser for DC og DC PE og kontroller at kabelstørrelsen for DC samsvarer med batteribryterklassifiseringen.
MERK: Den nøytrale lederen er dimensjonert for å håndtere 1,73 ganger fasestrømmen ved høyt harmonisk innhold fra ikke-lineær last. Hvis det forventes ingen eller lav harmonisk strøm, kan den nøytrale lederen dimensjoneres tilsvarende, men ikke lavere enn faselederen.
UPS-klassifisering 20 kW med N+1 strømmodul 30 kW med N+1 strømmodul 40 kW med N+1 strømmodul 50 kW med N+1 strømmodul 60 kW 80 kW 100 kW
Inngangsfaser (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
Inngangs-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Bypass-/utgangsfaser (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
Bypass-PE/utgangs-PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
Nøytral (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC+/DC– (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 400 V

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  • I parallellsystemer skal ikke verdiene for øyeblikkelig overstyring (Ii) settes til en høyere verdi enn 1250 A. Plasser etikett 885-92556 nær oppstrømsbryteren for å informere om faren.
  • I parallellsystemer med tre eller flere UPS-enheter, må det installeres en kretsbryter ved utgangen til hver UPS. Enhetsutgangsbryterens (UOB) øyeblikkelige overstyringsverdier (Ii) må ikke settes til en høyere verdi enn 1250 A.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: For lokale direktiver som krever 4-polede vernebrytere: Hvis en nøytral leder forventes å lede sterk strøm, må strømbryteren være klassifisert i henhold til forventet nøytral strøm, på grunn av en linjenøytral, ikke-lineær last.
LES DETTE
Fare for utilsiktet enhetsdrift
Hvis en jordfeilbryter (RCD-B) brukes oppstrøms som jordfeilbeskyttelse, må RCD-B være dimensjonert slik den ikke utløses av lekkasjestrøm for dette produktet, som kan være opptil 67 mA.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Oppstrømsbeskyttelse for IEC og minimum prospektiv fase-til-jord-kortslutning ved UPS-inngangs/bypassterminalene

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Oppstrøms overspenningsvern (med tilhørende innstillinger) må være dimensjonert for å sikre frakopling innen 0,2 sekunder for en minimums prospektiv fase-til-jord-kortslutningstrøm beregnet eller målt ved inngangs-/bypassterminalen på UPS.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
Samsvar er sikret med den anbefalte bryteren (og innstillingene) fra tabellen nedenfor.

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 400 V IEC

IkPh-PE er den minimum eventuelle fase-til-jord-kortslutningsstrømmen som kreves ved inngangs-/bypassterminalene til UPSen. IkPh-PE-tabellen er basert på den anbefalte beskyttelsesvernet.

UPS-klassifisering 20 kW med N+1 strømmodul 30 kW med N+1 strømmodul 40 kW med N+1 strømmodul 50 kW med N+1 strømmodul
  Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass
IkPh-PE (kA)

0,6

0,5

0,6

0,5

0,7

0,6

0,8

0,7

Brytertype

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

In-innstilling 40 32 63 50 80 63 100 80
Ir-innstilling 40 32 63 50 80 63 100 80
Im-innstilling 500 (fast) 400 (fast) 500 (fast) 500 (fast) 640 (fast) 500 (fast) 800 (fast) 640 (fast)
UPS-klassifisering 60 kW 80 kW 100 kW
  Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass
IkPh-PE (kA)

1,5

0,8

1,6

1,5

2

1,6

Brytertype

NSX160H TM125D (C16H3TM125)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

NSX160H TM125D (C16H3TM125)

NSX250H TM200D (C25H3TM200)

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

In-innstilling 125 100 160 125 200 160
Ir-innstilling 125 100 160 125 200 160
Im-innstilling 1250 (fast) 800 (fast) 1250 (fast) 1250 (fast) ≤6 x In 1250 (fast)

Spesifikasjoner for dreiemoment

Boltstørrelse Dreiemoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Miljø

  Drift Oppbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C

–15 °C til 40 °C for systemer med batterier.

Relativ fuktighet 5–95 % ikke-kondenserende 10–80 % ikke-kondenserende
Høyde Konstruert for bruk i 0–3000 m høyde.
Effektreduksjon kreves fra 1000–3000 m:
Opptil 1000 m: 1,000
Inntil 1500 m: 0,975
Inntil 2000 m: 0,950
Opptil 2500 m: 0,925
Opptil 3000 m: 0,900
 
Hørbar støy én meter fra enheten

400 V 20–60 kW: 49 dB ved 70 % last, 54 dB ved 100 % last
400 V 80–100 kW: 57 dB ved 70 % last, 65 dB ved 100 % last

Beskyttelsesklasse IP20
Farge RAL 9003, glansnivå 85 %

Varmeavledning i BTU/time

20 kW med N+1 strømmodul Normal drift ECO-modus
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1140

1089

1162

816

814

795

50 % last

1527

1468

1550

854

862

852

75 % last

1913

1814

1912

964

933

925

100 % last

2354

2213

2294

1051

1005

1005

20 kW med N+1 strømmodul ECOnversion Batteridrift
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

818

835

833

1245

1270

1282

50 % last

877

879

881

1631

1675

1698

75 % last

961

951

954

2028

2080

2114

100 % last

1048

1023

1032

2436

2485

2530

30 kW med N+1 strømmodul Normal drift ECO-modus
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

2060

2081

2106

977

990

995

50 % last

2648

2683

2777

1078

1057

1046

75 % last

3254

3268

3335

1181

1163

1151

100 % last

3781

3788

3813

1246

1236

1219

30 kW med N+1 strømmodul ECOnversion Batteridrift
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1403

1476

1507

1796

1871

1881

50 % last

1531

1514

1533

2417

2522

2559

75 % last

1589

1615

1610

3059

3184

3237

100 % last

1652

1664

1679

3720

3858

3915

40 kW med N+1 strømmodul Normal drift ECO-modus
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

2201

2255

2303

993

991

979

50 % last

3000

3062

3085

1136

1138

1128

75 % last

3781

3788

3813

1246

1236

1219

100 % last

4714

4660

4617

1432

1404

1373

40 kW med N+1 strømmodul ECOnversion Batteridrift
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1386

1450

1463

2001

2087

2107

50 % last

1536

1567

1597

2843

2962

3011

75 % last

1652

1664

1679

3720

3858

3915

100 % last

1844

1849

1846

4634

4775

4820

50 kW med N+1 strømmodul Normal drift ECO-modus
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

2391

2454

2485

1021

1016

1007

50 % last

3393

3428

3426

1213

1206

1198

75 % last

4489

4456

4440

1386

1363

1345

100 % last

5753

5598

5473

1627

1584

1538

50 kW med N+1 strømmodul ECOnversion Batteridrift
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1446

1446

1490

2208

2304

2333

50 % last

1599

1624

1646

3277

3408

3463

75 % last

1789

1806

1794

4402

4544

4594

100 % last

2051

2037

2014

5584

5713

5726

60 kW Normal drift ECO-modus
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

2282

2152

2296

1034

1009

982

50 % last

3508

3557

3537

1158

1190

1103

75 % last

5167

5117

4939

1419

1443

1349

100 % last

7262

7103

6742

1741

1752

1694

60 kW ECOnversion Batteridrift
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1245

1222

1261

2290

2362

2400

50 % last

1420

1444

1432

3621

3700

3742

75 % last

1596

1663

1570

5252

5308

5321

100 % last

1869

1974

1813

7183

7186

7139

80 kW Normal drift ECO-modus
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

2988

3062

3284

1149

1138

1124

50 % last

4738

4660

4851

1454

1404

1359

75 % last

6960

6674

6806

1892

1811

1712

100 % last

9753

9151

9141

2408

2259

2128

80 kW ECOnversion Batteridrift
Spenning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1547

1567

1576

2720

2833

2869

50 % last

1853

1849

1852

4549

4686

4726

75 % last

2287

2236

2229

6803

6925

6935

100 % last

2862

2712

2836

9481

9551

9497

100 kW Normal drift ECO-modus
Spenning (V) 400 415 400 415
25 % last

3428

3642

1206

1179

50 % last

5598

5756

1584

1525

75 % last

8487

8466

2208

2074

100 % last

12286

12091

3097

2909

100 kW ECOnversion Batteridrift
Spenning (V) 400 415 400 415
25 % last

1624

1599

3260

3300

50 % last

2037

2061

5757

5786

75 % last

2583

2643

8858

8823

100 % last

3303

3373

12563

12413

UPS – forsendelsesvekt og mål

UPS-klassifisering Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
20–50 kW UPS 400 V med N+1 strømmodul*

250

2082

755

1010

60–100 kW UPS 400 V uten forhåndsinstallerte batteristrenger*

250

2082

755

1010

60 kW UPS 400 V med tre batteristrenger

690

2082

755

1010

80–100 kW UPS 400 V med tre batteristrenger

705

2082

755

1010

MERK: UPS-modellene som er merket med en * i tabellen ovenfor, leveres uten forhåndsinstallerte strømmoduler i UPSen. Alle strømmoduler leveres separat. Batteristrenger er ikke inkludert og må kjøpes separat.

Forsendelsesvekt og -mål for strømmodul

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Modulær Batteri – forsendelsesvekt og -mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSBTHU 33 180 150 800
GVSBTHULL 33 180 150 800

UPS – vekt og mål

UPS-klassifisering Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
20 kW UPS 400 V med tre batteristrenger*

650

1970

550

847

30–50 kW UPS 400 V med tre batteristrenger*

680

1970

550

847

60 kW UPS 400 V med tre batteristrenger

665

1970

550

847

80–100 kW UPS 400 V med tre batteristrenger

680

1970

550

847

MERK: En batterimodul veier omtrent 32 kg.

Avstand

MERK: Avstandsmålene er kun publisert for luftstrøms- og servicetilgang. Se lokale sikkerhetskoder og standarder for andre krav som gjelder lokalområdet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?