990-91317E-004

Specifikationer for 400 V-systemer

Indgangsspecifikationer for 400 V

UPS-klassifikation

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Spænding (V)

380/400/415

380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415

Tilslutninger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (systemer med én forsyningskilde)
3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE (systemer med to forsyningskilder)* *

Indgangsspændingsinterval (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Frekvensinterval (Hz)

40-70

Nominel indgangsstrøm (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Maksimal indgangsstrøm (A)

20/19/18

29/28/27

39/37/36

58/55/53

77/73/70

93/92/88

Begrænsning af indgangsstrøm (A)

21/20/19

30/29/28

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

Indgangseffektfaktor

0,99 for last større end 50 %
0,95 for last større end 25 %

Samlet harmonisk forvrængning (THDI)

<3 % ved fuld lineær last (symmetrisk)

Minimal kortslutningsklassificering Afhængig af beskyttelsen før indgangen på UPS'en. Se afsnittet Anbefalet indgangsbeskyttelse for 400 V for detaljer.

Maksimal kortslutningsklassificering

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder

Bypass-specifikationer for 400 V

UPS-klassifikation

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Spænding (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Tilslutninger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypass-spændingsinterval (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Frekvensinterval (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren)

Nominel bypass-strøm (A)

16/16/15

24/23/22

32/29/28

47/45/43

62/59/57

78/74/71

Nominel neutral strøm (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

Minimal kortslutningsklassificering Afhængig af beskyttelsen før indgangen på UPS'en. Se afsnittet Anbefalet indgangsbeskyttelse for 400 V for detaljer.

Maksimal kortslutningsklassificering

*

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer
Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 200 A, smelteintegrale 5.25 kA2s

Udgangsspecifikationer for 400 V

UPS-klassifikation 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Spænding (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Tilslutninger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE)

Regulering for udgangsspænding

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapacitet

150 % i 1 minut (ved normal drift)
125 % i 10 minutter (ved normal drift)
125 % i 1 minut (ved batteridrift)
110 % vedvarende (ved bypass-drift)
1000 % i 100 millisekunder (ved bypass-drift)

Dynamisk lastreaktion

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Udgangseffektfaktor

1

Nominel udgangsstrøm (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

Minimal kortslutningsklassificering * Afhængig af beskyttelsen før indgangen på UPS'en. Se afsnittet Anbefalet indgangsbeskyttelse for 400 V for detaljer.
Maksimal kortslutningsklassificering * 65 kA RMS

Vekselretterudgangs kortslutningsevner

Varierer over tid. Se graf og tabelværdier i Vekselretters kortslutningsevner (bypass ikke tilgængelig).

Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniseret – 50/60 Hz ± 0,1 % fritløbende

Synkroniseret slew rate (Hz/sek)

Programmerbar til 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Samlet harmonisk forvrængning (THDU)

<1 % for lineær last
≤20 kW: <3 % for ikke lineær last
>20 kW: <5 % for ikke lineær last

Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Last-crestfaktor

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapacitiv til 0,7 induktiv uden lastreduktion

Batterispecifikationer for 400 V

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Beskyttelse af strømlagringsenheden: Der skal placeres en anordning til beskyttelse mod overstrøm tæt på strømlagringsenheden.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Alle værdier er baseret på 40 batteriblokke.

UPS-klassifikation 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 0-40 % last

80 %

Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 100 % last

20 %

Maksimal ladeeffekt (ved 0-40 % last) (kW)

8

12

16

24

32

40

Maksimal ladeeffekt (ved 100 % last) (kW)

2

3

4

6

8

10

Nominel batterispænding (VDC)

480

Nominel flydespænding (VDC)

545

Maksimal boost-spænding (VDC)

571

Temperaturkompensation (pr. celle)

-3,3 mV/°C ved T ≥ 25 °C – 0 mV/°C ved T < 25 °C

Spænding ved afsluttet afladning (fuld last) (VDC)

384

Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (A)

22

33

43

65

87

109

Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (A)

27

41

54

81

109

136

Ripple-strøm

< 5 % C20 (5 minutters batteridrift)

Batteritest

Manuel/automatisk (kan vælges)

Maksimal kortslutningsklassificering

10 kA

Anbefalede kabelstørrelser for 400 V

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 50 mm2.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Det maksimale antal kabelforbindelser pr. busbar: 2 på input/output/bypass-busbarer; 2 på DC+/DC- busbarer; 4 på N-busbar; 5 på PE-busbar.

BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

I denne manual er kabelstørrelserne baseret på tabel B.52.3 og B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

  • Installationsmetode C

PE-kabelstørrelsen er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

BEMÆRK: De anbefalede kabelstørrelser og den maksimalt tilladte kabelstørrelse kan være forskellig for tilbehørsprodukterne. Ikke alle tilbehørsprodukter understøtter aluminiumkabler. Følg installationsvejledningen, der følger med tilbehørsproduktet.
BEMÆRK: De angivne DC kabelstørrelser er kun anbefalinger. Følg altid de specifikke instruktioner i dokumentationen til batteriløsningen vedrørende DC- og DC PE-kabelstørrelser og kontrollér, at DC-kabelstørrelserne matcher batteriafbryderklassificeringen.
BEMÆRK: Nullederen er dimensioneret til 1,73 gange fasestrøm i tilfælde af højt harmonisk indhold fra ikke-lineær last. Hvis der kun forventes mindre eller ingen harmonisk strøm, kan nullederen dimensioneres efter forholdene, men den må ikke være mindre end fasestrømlederen.

Kobber

UPS-klassifikation 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Indgangsfaser (mm2)

6

6

10

16

25

35

Indgangs-PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Bypass-/udgangsfaser (mm2)

6

6

10

16

25

25

Bypass-PE/udgangs-PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Neutral (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC+/DC-* (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC PE (mm2)

6

10

16

16

16

25

Anbefalet indgangsbeskyttelse for 400 V

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
For parallelle systemer må værdierne for øjeblikkelig tilsidesættelse (Ii) ikke indstilles til mere end 800 A. Anbring etiketten 885-92557 ved siden af afbryderen installeret før indgangen på udstyret for at oplyse om den potentielle fare.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Ved lokale direktiver, som kræver 4-polede afbrydere: Hvis nullederen forventes at bære en høj strøm, skal afbryderen være klassificeret i henhold til den forventede neutrale strøm pga. linje-neutral, ikke-lineær last.
BEMÆRK
Risiko for utilsigtet enhedsreaktion
Hvis der anvendes en fejlstrømsafbryder (RCD-B) som jordfejlsbeskyttelse, skal RCD-B'en være dimensioneret, så den ikke udløses af lækstrømmen fra dette produkt, som kan være op til 62 mA.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Beskyttelse før indgangen til IEC og minimal prospektiv fase-til-jord-kortslutning ved UPS-indgangs-/bypass-terminaler

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Beskyttelsesenheden før indgangen på UPS'en (og dens indstillinger) skal være dimensioneret til at sikre en frakoblingstid inden for 0,2 sekunder for en minimum prospektiv fase-til-jord kortslutningsstrøm beregnet eller målt ved UPS'ens indgangs-/bypass-terminaler.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Overholdelse er sikret med den anbefalede afbryder (og dens indstillinger) i tabellen nedenfor.

Anbefalet indgangsbeskyttelse for 400 V IEC

IkPh-PE er den mindste potentielle fase-til-jord-kortslutningsstrøm, der kræves ved UPS'ens indgangs-/bypass-terminaler. IkPh-PE i tabellen er baseret på den anbefalede beskyttelsesenhed.

UPS-klassifikation

10 kW 15 kW 20 kW
 

Indgang

Bypass

Indgang

Bypass

Indgang

Bypass

IkPh-PE (kA) 0,55 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5

Afbrydertype

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (fast)

190 (fast)

400 (fast)

300 (fast)

500 (fast)

400 (fast)

UPS-klassifikation

30 kW 40 kW 50 kW
 

Indgang

Bypass

Indgang

Bypass

Indgang

Bypass

IkPh-PE (kA) 0,6 0,5 0,7 0,6 0,8 0,7

Afbrydertype

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500 (fast)

500 (fast)

640 (fast)

500 (fast)

800 (fast)

640 (fast)

Specifikationer for drejningsmoment

Boltstørrelse Drejningsmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Miljø

  Drift Opbevaring
Temperatur

0 °C til 40 °C

-15 °C til 40 °C for systemer med batterier.

Relativ luftfugtighed

5-95 %, ikke kondenserende

10-80 %, ikke kondenserende

Højde

Designet til drift i en højde på 0-3000 m.
Påkrævet lastreduktion fra 1000-3000 m:
Op til 1000 m: 1,000
Op til 1500 m: 0,975
Op til 2000 m: 0,950
Op til 2500 m: 0,925
Op til 3000 m: 0,900

 
Hørbar støj en meter fra enhed

400 V 10-20 kW: 49 dB ved 70 % last, 55 dB ved 100 % last

400 V 30-50 kW: 54 dB ved 70 % last, 61 dB ved 100 % last

Beskyttelsesklasse

IP20

Farve

RAL 9003, glansniveau 85 %

Varmeafledning i BTU/time

10 kW Normal drift ECO-tilstand
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

619

667

639

485

492

472

50 % last

860

811

855

529

500

522

75 % last

1066

1014

1003

562

549

562

100 % last

1267

1227

1230

590

576

597

10 kW eConversion Batteridrift
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

551

563

556

947

987

985

50 % last

599

573

597

1075

1104

1118

75 % last

624

616

635

1240

1260

1284

100 % last

650

664

661

1442

1454

1482

15 kW Normal drift ECO-tilstand
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

755

759

733

493

512

505

50 % last

1066

1014

1003

562

549

562

75 % last

1388

1347

1339

620

596

616

100 % last

1856

1763

1719

690

685

679

15 kW eConversion Batteridrift
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

561

585

596

1006

1041

1047

50 % last

624

616

635

1240

1260

1284

75 % last

676

680

684

1557

1565

1593

100 % last

774

753

727

1958

1958

1975

20 kW Normal drift ECO-tilstand
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

860

811

855

529

500

511

50 % last

1267

1227

1230

590

576

597

75 % last

1856

1763

1719

690

685

679

100 % last

2578

2431

2336

815

787

759

20 kW eConversion Batteridrift
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

599

573

597

1075

1104

1118

50 % last

650

664

661

1442

1454

1482

75 % last

774

753

727

1958

1958

1975

100 % last

836

836

829

2624

2617

2599

30 kW Normal drift ECO-tilstand
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1341

1370

1389

619

656

629

50 % last

1966

1928

1966

758

733

725

75 % last

2669

2565

2628

877

901

862

100 % last

3493

2758

3362

1051

1055

1034

30 kW eConversion Batteridrift
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

765

796

809

1947

2059

2122

50 % last

908

919

928

2312

2474

2507

75 % last

1019

1028

1034

2888

3041

3040

100 % last

1177

1169

1164

3674

3759

3722

40 kW Normal drift ECO-tilstand
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1518

1539

1585

657

680

640

50 % last

2409

2336

2402

861

851

847

75 % last

3493

3309

3362

1051

1055

1034

100 % last

4862

4546

4512

1281

1281

1267

40 kW eConversion Batteridrift
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

797

827

842

2046

2181

2234

50 % last

996

1005

1021

2672

2836

2846

75 % last

1177

1169

1164

3674

3759

3722

100 % last

1412

1377

1379

5049

4952

4861

50 kW Normal drift ECO-tilstand
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1731

1721

1773

740

692

692

50 % last

2902

2794

2865

936

957

914

75 % last

4476

4216

4203

1212

1227

1201

100 % last

6518

6072

5987

1538

1567

1449

50 kW eConversion Batteridrift
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

859

866

892

2167

2319

2362

50 % last

1068

1077

1071

3126

3264

3251

75 % last

1353

1330

1321

4670

4629

4552

100 % last

1633

1630

1607

6799

6414

6264

Forsendelsesvægt og -mål for UPS'en

  Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
20-50 kW UPS 400 V uden forudinstallerede batteristrenge*

200

1680

640

990

10-20 kW, 400 V UPS med én batteristreng

350

1680

640

990

30-50 kW, 400 V UPS med to batteristrenge

490

1680

640

990

BEMÆRK: De UPS-modeller, der er markeret med * i tabellen ovenfor, leveres uden installerede strømmoduler i UPS'en, og alle strømmoduler leveres separat. Batteristrenge er ikke inkluderet og skal købes separat.

Strømmodulets forsendelsesvægt og -mål

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Forsendelsesvægt og -mål for modulært batteri

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVSBTHU 33 180 150 800
GVSBTHULL 33 180 150 800

Vægt og mål for UPS'en

  Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm

10-20 kW, 400 V UPS med én batteristreng

320

1485

521

847

30-50 kW, 400 V UPS med to batteristrenge

460

1485

521

847

BEMÆRK: Et batterimodul vejer ca. 32 kg. En batteristreng består af fire batterimoduler.

Afstand

BEMÆRK: Afstandsmålene er kun angivet for luftstrømmen. Undersøg, om der er flere sikkerheds- og standardkrav, som gælder i lokalområdet.
BEMÆRK: Der skal være en afstand på mindst 150 mm bagud fra enheden.

UPS'en set forfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?