990-91317E-031

Specifikationer för 400 V-system

Specifikationer för ingång (400 V)

UPS-storlek 20 kW med N+1 kraftmodul 30 kW med N+1 kraftmodul 40 kW med N+1 kraftmodul 50 kW med N+1 kraftmodul
Spänning (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE (singelmatning)*
3-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE (dubbel matning)* *

Inspänningsområde (V)

380 V: 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

Frekvensområde (Hz)

40-70

Nominell ingångsström (A)

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Maximal ingångsström (A)

39/37/36

58/55/53

77/73/70

93/92/88

Strömbegränsning ingång (A)

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

Ingående effektfaktor

0,99 vid 100 % last

Total harmonisk distorsion (THDI)

<6 % vid full linjär last (symmetrisk)

Minimal kortslutningstålighet Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet för Rekommenderat skydd/avsäkring för 400 V för mer information.
Maximal kortslutningstålighet

65 kA RMS

Skydd

Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar

Ingångsrampfunktion

Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder

UPS-storlek 60 kW 80 kW 100 kW
Spänning (V)

380/400/415

380/400/415

400 /415

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE (singelmatning)*
3-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE (dubbel matning)* *

Inspänningsområde (V)

380 V: 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

Frekvensområde (Hz)

40-70

Nominell ingångsström (A) 95/90/87 126/120/116 150/144
Maximal ingångsström (A) 116/110/106 154/146/141 183/176
Strömbegränsning ingång (A) 119/113/109 158/148/145 184/180
Ingående effektfaktor

0,99 vid last över 50 %
0,95 vid last över 25 %

Total harmonisk distorsion (THDI)

<3 % vid full linjär last (symmetrisk)

Minimal kortslutningstålighet Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet för Rekommenderat skydd/avsäkring för 400 V för mer information.
Maximal kortslutningstålighet

65 kA RMS

Skydd

Inbyggda bakmatningsbrytare och säkringar

Ingångsrampfunktion

Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder

Specifikationer för bypass (400 V)

UPS-storlek 20 kW med N+1 kraftmodul 30 kW med N+1 kraftmodul 40 kW med N+1 kraftmodul 50 kW med N+1 kraftmodul
Spänning (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Inspänningsområde (V)

380 V: 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

Frekvensområde (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren)

Nominell bypasström (A)

32/29/28

47/45/43

62/59/57

78/74/71

Nominell neutralström (A)

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

Minimal kortslutningstålighet Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet för Rekommenderat skydd/avsäkring för 400 V för mer information.

Maximal kortslutningstålighet *

65 kA RMS

Skydd

Inbyggda bakmatningsbrytare och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 400 A, smältpunkt 33 kA2s

UPS-storlek 60 kW 80 kW 100 kW
Spänning (V) 380/400/415 380/400/415

400 /415

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Inspänningsområde (V)

380 V: 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

Frekvensområde (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren)

Nominell bypasström (A) 94/88/85 125/119/114 148/143
Nominell neutralström (A) 158/150/144 210/200/193 250/241
Minimal kortslutningstålighet Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet för Rekommenderat skydd/avsäkring för 400 V för mer information.

Maximal kortslutningstålighet *

65 kA RMS

Skydd

Inbyggda bakmatningsbrytare och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 400 A, smältpunkt 33 kA2s

Specifikationer för utgång (400 V)

UPS-storlek 20 kW med N+1 kraftmodul 30 kW med N+1 kraftmodul 40 kW med N+1 kraftmodul 50 kW med N+1 kraftmodul
Spänning (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE)

Utspänningsnoggrannhet

Symmetrisk last ± 1%
Asymmetrisk last ± 3%

Överlastkapacitet

150 % i 1 minut (vid normal drift)
125 % i 10 minuter (vid normal drift)
125 % i 1 minut (vid batteridrift)
110 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (bypassdrift)

Dynamisk lastrespons

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Utgångens effektfaktor 1
Nominell utgångsström (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70
Minimal kortslutningstålighet * Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet för Rekommenderat skydd/avsäkring för 400 V för mer information.
Maximal kortslutningstålighet * 65 kA RMS

Kortslutning av växelriktarens utgång

Varierar med tiden. Se diagram och tabellvärden i Kortslutningskapacitet hos växelriktaren (Bypass inte tillgänglig).
Frekvensnoggrannhet (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande

Synkroniserat stegsvar (Hz/sek)

Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Funktionsklass och prestanda (enligt IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Total harmonisk distorsion (THDU)

<1 % för linjär last
<3 % för icke-linjär last

Lastens crestfaktor

2,5

Lastens effektfaktor

Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan kapacitetsbegränsning

UPS-storlek 60 kW 80 kW 100 kW
Spänning (V) 380/400/415 380/400/415

400 /415

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE)

Utspänningsnoggrannhet

Symmetrisk last ± 1%
Asymmetrisk last ± 3%

Överlastkapacitet

150 % i 1 minut (vid normal drift)
125 % i 10 minuter (vid normal drift)
125 % i 1 minut (vid batteridrift)
110 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (bypassdrift)

Dynamisk lastrespons

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Utgångens effektfaktor 1
Nominell utgångsström (A) 91/87/83 122/115/111 144/139
Minimal kortslutningstålighet * Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet för Rekommenderat skydd/avsäkring för 400 V för mer information.
Maximal kortslutningstålighet * 65 kA RMS

Kortslutning av växelriktarens utgång

Varierar med tiden. Se diagram och tabellvärden i Kortslutningskapacitet hos växelriktaren (Bypass inte tillgänglig).
Frekvensnoggrannhet (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande

Synkroniserat stegsvar (Hz/sek)

Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Funktionsklass och prestanda (enligt IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Total harmonisk distorsion (THDU)

<1 % för linjär last
<3 % för icke-linjär last

Lastens crestfaktor

2,5

Lastens effektfaktor

Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan kapacitetsbegränsning

Specifikationer för batteri (400 V)

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Skydd av energilagringsenheten: Ett överströmsskydd måste finnas i närheten av energilagringsenheten.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
UPS-storlek 20 kW med N+1 kraftmodul 30 kW med N+1 kraftmodul 40 kW med N+1 kraftmodul 50 kW med N+1 kraftmodul 60 kW 80 kW 100 kW

Laddningskapacitet i % av uteffekten vid 0–40 % last

80 %

Laddningskapacitet i % av utgående effekt vid 100 % last

20 %

Maximal laddningskapacitet (vid 0–40 % last) (kW)

16 24 32 40 48 64 80

Maximal laddningskapacitet vid 100 % last (kW)

4 6 8 10 12 16 20
Nominell batterispänning (VDC)

480

Nominell hållspänning (VDC)

545

Maximal snabbladdningsspänning (VDC)

572

Temperaturkompensation (per cell)

-3,3 mV/°C, för T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, för T < 25 °C

Slutspänning vid urladdning och full last (VDC)

384

Batteriström vid full last och nominell batterispänning (A) 43 65 87 109 130 174 217
Batteriström vid full last och lägsta batterispänning (A) 54 81 109 136 163 217 271
Rippelström

< 5 % C20 (5 minuter körtid)

Batteritest

Manuell/automatisk (valbar)

Maximal kortslutningstålighet

10 kA

Rekommenderad kabelstorlek (400 V)

FARA
risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen är 150 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Maximalt antal kabelanslutningar per anslutningsskena: Två på respektive ingångs-/utgångs-/bypasskenorna; fyra på DC-skenorna; sex på N/PE-skenorna.

OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.3 och tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:

  • 90 °C ledare

  • En omgivningstemperatur på 30 °C

  • Användning av kopparledare

  • Installationsmetod C

PE-kabelstorlek är baserad på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.

OBS: Rekommenderade kabeldimensioner och maximalt tillåten kabeldimension kan variera för tillbehören. Alla tillbehör har inte stöd för aluminiumkablar. Se installationshandboken som medföljer tillbehöret.
OBS: DC-kablarnas dimensioner som anges här är rekommendationer. Följ alltid de specifika instruktionerna i dokumentationen för batterilösningen rörande dimensioner för DC-kablarna och DC PE-kablarna och säkerställ att DC-kablarnas dimensioner stämmer överens med batteribrytarstorleken.
OBS: Neutralledaren ska ha lämpliga dimensioner för att kunna hantera 1,73 gånger fasströmmen i händelse av högt övertonsinnehåll från icke-linjära laster. Om inget eller mindre övertonsinnehåll är att förvänta kan neutralledaren dimensioneras därefter, men dess dimensioner ska inte understiga fasledarens.
UPS-storlek 20 kW med N+1 kraftmodul 30 kW med N+1 kraftmodul 40 kW med N+1 kraftmodul 50 kW med N+1 kraftmodul 60 kW 80 kW 100 kW
Ingångsfaser (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
Ingående PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Bypass-/utgångsfaser (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
Bypass PE/utgående PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
Neutral (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC+/DC- (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50

Rekommenderat skydd/avsäkring för 400 V

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
  • För parallellsystem får värden för omedelbart åsidosättande (Ii) inte ställas in högre än 1 250 A. Sätt etiketten 885-92556 i anslutning till uppströmsbrytaren för att informera om faran.
  • I parallellsystem med tre eller fler UPS:er måste en brytare installeras på utgången på varje enskild UPS. Värdena för omedelbart åsidosättande (Ii) för enhetens utgångsbrytare (UOB) får inte ställas in högre än 1 250 A.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: För lokala direktiv som kräver 4-poliga kretsbrytare: Om neutralledaren förväntas bära hög ström på grund av en linjeneutral icke-linjär last måste brytaren dimensioneras efter förväntad ström i neutralledaren.
OBS!
Risk för oavsiktlig användning av enheten
Om en jordfelsbrytare (RCD-B) används uppströms som jordfelsskydd skall RCD-B vara dimensionerad så att den inte löser ut vid läckströmmen från denna produkt, som kan vara upp till 67 mA.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Uppströmsskydd för IEC och minsta potentiella fas-till-jord-kortslutning vid UPS:ens ingångs-/bypassterminaler

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Överströmsskyddet uppströms (och dess inställningar) måste vara dimensionerat för att säkerställa en frånkopplingstid inom 0,2 sekunder för en minsta potentiell fas-till-jord-kortslutningsström som beräknas eller uppmäts vid UPS:ens ingångs-/bypassterminaler.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
Uppfyllande av standarder säkerställs med den rekommenderade brytaren (och dess inställningar) från tabellen nedan.

Rekommenderat skydd/avsäkring uppströms för 400 V IEC

IkPh-PE är den minsta potentiella fas-till-jord-kortslutningsström som krävs vid UPS:ens ingångs-/bypassterminaler. IkPh-PE i tabellen är baserat på den rekommenderade skyddsanordningen.

UPS-storlek 20 kW med N+1 kraftmodul 30 kW med N+1 kraftmodul 40 kW med N+1 kraftmodul 50 kW med N+1 kraftmodul
  Ingång Bypass Ingång Bypass Ingång Bypass Ingång Bypass
IkPh-PE (kA)

0,6

0,5

0,6

0,5

0,7

0,6

0,8

0,7

Brytartyp

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

In-inställning 40 32 63 50 80 63 100 80
Ir-inställning 40 32 63 50 80 63 100 80
Im-inställning 500 (fast) 400 (fast) 500 (fast) 500 (fast) 640 (fast) 500 (fast) 800 (fast) 640 (fast)
UPS-storlek 60 kW 80 kW 100 kW
  Ingång Bypass Ingång Bypass Ingång Bypass
IkPh-PE (kA)

1,5

0,8

1,6

1,5

2

1,6

Brytartyp

NSX160H TM125D (C16H3TM125)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

NSX160H TM125D (C16H3TM125)

NSX250H TM200D (C25H3TM200)

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

In-inställning 125 100 160 125 200 160
Ir-inställning 125 100 160 125 200 160
Im-inställning 1250 (fast) 800 (fast) 1 250 (fast) 1 250 (fast) ≤6 x In 1 250 (fast)

Momentspecifikationer

Bultstorlek Vridmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Miljö

  Drift Lagring
Temperatur 0 °C till 40 °C

-15 °C till 40 °C för system med batterier.

Relativ luftfuktighet 5–95 % icke-kondenserande 10–80 % icke-kondenserande
Höjd Utformad för drift på 0–3 000 m höjd.
Kapacitetsbegränsning krävs från 1 000–3 000 m:
Upp till 1 000 m: 1 000
Upp till 1 500 m: 0,975
Upp till 2 000 m: 0,950
Upp till 2 500 m: 0,925
Upp till 3 000 m: 0,900
 
Hörbart ljud en meter från enheten

400 V 20–60 kW: 49 dB vid 70 % last, 54 dB vid 100 % last
400 V 80–100 kW: 57 dB vid 70 % last, 65 dB vid 100 % last

Skyddsklass IP20
Färg RAL 9003, glansnivå 85 %

Värmeavgivning i BTU/tim

20 kW med N+1 kraftmodul Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1140

1089

1162

816

814

795

50 % last

1527

1468

1550

854

862

852

75 % last

1913

1814

1912

964

933

925

100 % last

2354

2213

2294

1051

1005

1005

20 kW med N+1 kraftmodul ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

818

835

833

1245

1270

1282

50 % last

877

879

881

1631

1675

1698

75 % last

961

951

954

2028

2080

2114

100 % last

1048

1023

1032

2436

2485

2530

30 kW med N+1 kraftmodul Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

2060

2081

2106

977

990

995

50 % last

2648

2683

2777

1078

1057

1046

75 % last

3254

3268

3335

1181

1163

1151

100 % last

3781

3788

3813

1246

1236

1219

30 kW med N+1 kraftmodul ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1403

1476

1507

1796

1871

1881

50 % last

1531

1514

1533

2417

2522

2559

75 % last

1589

1615

1610

3059

3184

3237

100 % last

1652

1664

1679

3720

3858

3915

40 kW med N+1 kraftmodul Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

2201

2255

2303

993

991

979

50 % last

3000

3062

3085

1136

1138

1128

75 % last

3781

3788

3813

1246

1236

1219

100 % last

4714

4660

4617

1432

1404

1373

40 kW med N+1 kraftmodul ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1386

1450

1463

2001

2087

2107

50 % last

1536

1567

1597

2843

2962

3011

75 % last

1652

1664

1679

3720

3858

3915

100 % last

1844

1849

1846

4634

4775

4820

50 kW med N+1 kraftmodul Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

2391

2454

2485

1021

1016

1007

50 % last

3393

3428

3426

1213

1206

1198

75 % last

4489

4456

4440

1386

1363

1345

100 % last

5753

5598

5473

1627

1584

1538

50 kW med N+1 kraftmodul ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1446

1446

1490

2208

2304

2333

50 % last

1599

1624

1646

3277

3408

3463

75 % last

1789

1806

1794

4402

4544

4594

100 % last

2051

2037

2014

5584

5713

5726

60 kW Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

2282

2152

2296

1034

1009

982

50 % last

3508

3557

3537

1158

1190

1103

75 % last

5167

5117

4939

1419

1443

1349

100 % last

7262

7103

6742

1741

1752

1694

60 kW ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1245

1222

1261

2290

2362

2400

50 % last

1420

1444

1432

3621

3700

3742

75 % last

1596

1663

1570

5252

5308

5321

100 % last

1869

1974

1813

7183

7186

7139

80 kW Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

2988

3062

3284

1149

1138

1124

50 % last

4738

4660

4851

1454

1404

1359

75 % last

6960

6674

6806

1892

1811

1712

100 % last

9753

9151

9141

2408

2259

2128

80 kW ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1547

1567

1576

2720

2833

2869

50 % last

1853

1849

1852

4549

4686

4726

75 % last

2287

2236

2229

6803

6925

6935

100 % last

2862

2712

2836

9481

9551

9497

100 kW Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 400 415 400 415
25 % last

3428

3642

1206

1179

50 % last

5598

5756

1584

1525

75 % last

8487

8466

2208

2074

100 % last

12286

12091

3097

2909

100 kW ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 400 415 400 415
25 % last

1624

1599

3260

3300

50 % last

2037

2061

5757

5786

75 % last

2583

2643

8858

8823

100 % last

3303

3373

12563

12413

Vikt och dimensioner på UPS-leverans

UPS-storlek Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm
20–50 kW UPS 400 V med N+1 kraftmodul*

250

2082

755

1010

60–100 kW UPS 400 V utan förinstallerade batteristrängar*

250

2082

755

1010

60 kW UPS 400 V med tre batteristrängar

690

2082

755

1010

80–100 kW UPS 400 V med tre batteristrängar

705

2082

755

1010

OBS: UPS-modellerna som är markerade med en * i tabellen ovan levereras utan förinstallerade kraftmoduler i UPS:en, och alla kraftmoduler levereras separat. Batteristrängar ingår inte och måste köpas separat.

Leveransvikt och -dimensioner på kraftmodul

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Leveransvikt och -dimensioner för modulärt batteri

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm
GVSBTHU 33 180 150 800
GVSBTHULL 33 180 150 800

Vikt och mått på UPS:en

UPS-storlek Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm
20 kW UPS 400 V med tre batteristrängar*

650

1970

550

847

30–50 kW UPS 400 V med tre batteristrängar*

680

1970

550

847

60 kW UPS 400 V med tre batteristrängar

665

1970

550

847

80–100 kW UPS 400 V med tre batteristrängar

680

1970

550

847

OBS: En batterimodul väger cirka 32 kg.

Utrymme

OBS: Utrymmesdimensionerna gäller endast för luftflöde och serviceåtkomst. Se lokala regelverk och föreskrifter för ytterligare krav i ditt lokalområde.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?