990-5910F-034

Live Swap: Bir Güç Modülü Ekleme, Çıkarma veya Değiştirme

NOT: Bu UPS, herhangi bir çalışma modunda güç modülünün takılması ve çıkarılması için tasarlanmış ve değerlendirilmiştir: Live Swap . Bu sayfa, üreticinin Live Swap gerçekleştirilmesine ilişkin talimatlarını belirtir.
NOT: Ürün talimatlarına uygun olarak kurulduğunda ve ilk çalıştırıldığında olay enerjisi <1.2 cal/cm2'dir. Olay enerjisi kabin cephesinden 200 mm (8 in) olarak ölçülür.

SORUMLULUK REDDİ:

 • Elektrikli ekipman, yalnızca bu tür işleri yapmak için gerekli yetkilere sahip (ör. lisanslar, izinler veya sertifikalar), kalifiye, eğitimli, deneyimli ve yetkin personel tarafından kurulmalı, çalıştırılmalı, bakımı yapılmalı, değiştirilmeli veya üzerinde benzer çalışmalar yapılmalıdır. Tüm çalışmalar, tehlikeye yol açmayacak şekilde ve uygun kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanılarak yapılmalıdır. 

 • Kullanıcı, bu ekipmanı kullanırken ve elektrikli ekipman üzerinde veya yakınında çalışma yaparken veya işin yapılmasına izin verirken, üreticinin talimatlarına ve kullanıcı kılavuzuna ve tüm geçerli yasalara, düzenlemelere, standartlara ve kılavuzlara uygunluğu sağlamalıdır.

 • Ne Schneider Electric ne de bağlı şirketleri, bu ekipmanın uygunsuz kullanımından veya yukarıdaki gerekliliklerden herhangi birine uyulmamasından kaynaklanan herhangi bir hak talebi, zarar, kayıp, hasar, ölüm veya yaralanmadan sorumlu olmayacaktır.

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
 • UPS'in Live Swap etiketine sahip olduğundan emin olun.
 • UPS üzerinde Live Swap etiketi yoksa, güç modülünün değiştirilmesi için Schneider Electric ile iletişime geçin.
 • Uygun kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanılmalı ve güvenli elektrik çalışması uygulamalarına uyulmalıdır.
 • Bu prosedür sırasında UPS'in arkasında kimse bulunmamalıdır.
 • Güç modüllerinin takılması veya çıkarılması yalnızca elektrik işleri ve gerekli önlemler konusunda bilgili kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Vasıflı olmayan personeli uzak tutun.
 • Bu prosedür, ön kapının açılmasını gerektirir. Bu prosedür esnasında diğer tüm kapılar ve kapaklar kapalı ve güvenlikli halde kalmalıdır.
 • Bu prosedürü gerçekleştirmeden önce UPS'in harekete karşı emniyete alındığını doğrulayın.
 • Yetersiz bakım veya kötü kurulum belirtisi görülürse, bu prosedüre devam etmeyin.
 • Kazara düşmüş, kırılmış, su basmış, kirlenmiş, haşerelenmiş veya herhangi bir şekilde hasar görmüş güç modüllerini kurmayın.
 • İşletim durumu bilinmeyen güç modüllerini kurmayın.
 • Sisteme enerji verilirken kabin önünden minimum 200 mm (8 in) mesafe bırakın.
 • Boş güç modülü yuvasının içinde herhangi bir alet kullanmayın.
 • Boş güç modülü yuvasının içine uzanmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
UYARI
ekipman hasarı tehlikesi
 • Güç modüllerini -15 ila 40°C (5 ila 104°F) ortam sıcaklığında saklayın. % 10-80 yoğuşmasız nem.
 • Güç modüllerini orijinal koruyucu ambalajlarında saklayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
DİKKAT
Ağır yük
Güç modülleri ağırdır ve iki kişinin kaldırması gerekir.
 • 20 kW güç modülü 25 kg (55 lbs) ağırlığındadır.
 • 50 kW güç modülü 38 kg (84 lbs) ağırlığındadır.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
NOT:
 • UPS'ten bir güç modülünü çıkarmadan önce kalan güç modüllerinin yükü destekleyebildiğini kontrol edin ve doğrulayın.

 • UPS'te kurulu güç modüllerinin sayısının artırılması veya azaltılması yalnızca ölçeklenebilir UPS modellerinde (GVSUPS50K150HS, GVSUPS50K150GS veya GVSUPS25K75FS) gerçekleştirilebilir. UPS'e daha fazla güç modülü kurmadan önce, kurulumun güç oranındaki artış için doğru boyutta olup olmadığını kontrol edin ve doğrulayın. Kurulumun yanlış boyutlandırılması, kurulumun aşırı yüklenmesine neden olabilir. Yukarı ve aşağı yönde koruma, kablo boyutları vb. gereksinimler için kurulum kılavuzuna bakın.

 • Ölçeklendirilemeyen tüm UPS modellerinde, yalnızca mevcut güç modüllerinin değiştirilmesi gerçekleştirilebilir.

NOT: Prosedür, UPS'te yatay konumda kurulu güç modülünü gösterir. Prosedür, UPS'te dikey konumda monte edilen güç modülleri için aynı olacaktır.
 1. Güç modülünü çıkarma:
  1. Vidaları çıkarın ve kilit açma düğmesine basın.
  2. Güç modülünü yarıya kadar dışarı çekin. Bir kilitleme mekanizması, güç modülünün tamamen dışarı çekilmesini önler.
  3. Güç modülünün iki tarafındaki serbest bırakma butonuna basarak kilidi açın ve güç modülünü çıkarın.
  4. Yalnızca ölçeklenebilir UPS modellerinde: Yedek güç modülü kurulmayacaksa: Boş güç modülü yuvasının önüne bir dolgu plakası takın.
 2. Güç modülünü kurma:
  1. Yalnızca ölçeklenebilir UPS modellerinde: Ek bir güç modülü takmak için boş güç modülü yuvasındaki dolgu plakasını çıkarın. Doldurma plakasını ileride kullanmak üzere saklayın.
  2. Güç modüllerini yuvalara doğru itin. Güç modülü doğru yerleştirildiğinde, etkinleştirme mekanizması kilitlenir.
  3. Sağlanan vidaları güç modülünün yan taraflarına takın.
  Güç modülü, otomatik test gerçekleştirecek, ürün yazılımını sisteme göre otomatik yapılandıracak ve ardından çevrimiçi olacaktır.
TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Tüm güç modülü yuvalarında bir güç modülü veya bir doldurma plakası takılı olmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?