990-5910F-034

UPS Modları

eConversion modu

eConversion, UPS tarafından emilen elektriği çift çevrime kıyasla üç kat azaltmaya izin veren maksimum koruma ve en yüksek verimliliğin bir kombinasyonunu sağlar. eConversion artık genel olarak tavsiye edilen çalışma modudur ve UPS'te varsayılan olarak etkindir ancak ekran menüsü aracılığıyla devre dışı bırakılabilir. Etkinleştirildiğinde, eConversion her zaman aktif olacak şekilde veya ekran menüsü aracılığıyla yapılandırılan belirli bir programa göre ayarlanabilir.

eConversion'da UPS, şebeke beslemesi tolerans dahilinde olduğu sürece yükün aktif kısmını statik bypass yoluyla besler. Yükün güç faktöründen bağımsız olarak UPS'in giriş güç faktörü, UPS'in giriş akımında yükün reaktif kısmı önemli ölçüde düşmesinden dolayı uyumlu çalışmaya yakın tutularak invertör paralel çalışmaya devam eder. Şebeke kaynağında bir kesinti olması durumunda, invertör eConversion'dan çift çevrime kesintisiz bir transfer sağlayarak çıkış voltajını korur. UPS eConversion modundayken aküler şarj olur ve harmonik kompanzasyonu da sağlanır.

eConversion modu, aşağıdaki koşullarda Galaxy VS UPS için kullanılabilir:

  • UPS’deki yük minimum %5'tir.

  • Nominal gerilime karşı gerilim dalgalanması ≤%10'dur (%3 ila %10 arasında ayarlanabilir ayar).

  • THDU ≤%5'tir.

Bu koşullar sağlanmadığı takdirde, UPS çift çevrime geçer ve koşullar tekrar sağlandığında eConversion’a geri döner.

NOT: Paralel sistemdeki bir UPS'te eConversion modu ayarlarında değişiklik yapıldığında, ayarlar paralel sistemdeki tüm UPS'lere gönderilir.
NOT: Bir jeneratör kullanımdayken ve frekans dalgalanmaları görüldüğünde (genellikle küçülme nedeniyle), jeneratör çalışırken yüksek verimlilik modlarını devre dışı bırakmak için bir giriş kontağı konfigüre edilmesi önerilir.
NOT: Harici senkronizasyon gerekiyorsa, genellikle eConversion’ın devre dışı bırakılması önerilir.

Çift çevrim (Normal Çalışma)

UPS koşullu güçle yükü destekler. Çift çevrim modu, sistem çıkışında kalıcı olarak mükemmel bir sinüs dalgası oluşturur ancak bu işlem aynı zamanda daha fazla elektrik kullanır.

Akü Çalışması

Şebeke beslemesi kesilirse, UPS akü çalışması moduna geçer ve yükü, DC kaynağından uygun güçle besler.

İstenen Statik Bypass Çalışması
UPS Modları için

Ekrandaki komutu takiben UPS istenen statik bypass çalışması moduna aktarılabilir. İstenen statik bypass çalışması sırasında, yük bypass kaynağından beslenir. Bir hata tespit edilirse, UPS çift çevrime (normal çalışma) veya zorlamalı statik bypass çalışmasına geçer. İstenen statik bypass çalışması sırasında şebekede bir kesinti olursa, UPS akü çalışmasına geçer.

Zorlamalı Statik Bypass Çalışması
UPS Modları için

UPS'den girilen bir komut sonrası veya kullanıcının UPS'teki invertör OFF butonuna basması nedeniyle, UPS zorlamalı statik bypass çalışması moduna geçti. Zorlanmış statik bypass çalışması modunda, yük bypass kaynağından sağlanır.

NOT: UPS zorlamalı statik bypass çalışması modundayken, aküler alternatif güç kaynağı olarak kullanılamaz.

Dahili Bakım Kesici IMB ile Dahili Bakım Bypass Çalışması

Dahili bakım kesicisi IMB kapatıldığında, UPS dahili bakım bypass işlemine geçer. Yük, bypass kaynağından koşulsuz güçle beslenir. Güç modülleri, statik bypass modülü ve kontrolör üzerinde servis ve değiştirme dahili bakım kesici IMB üzerinden dahili bakım bypass çalışması sırasında yapılabilir. Dahili bakım kesicisi IMB, harici bakım bypass kesicisi olmadan yalnız single sistemlerde ve 1+1 sistemlerde kullanılabilir.

NOT: UPS dahili bakım bypass modundayken, aküler alternatif güç kaynağı olarak kullanılamaz.

Bakım Bypass Kesici MBB ile Harici Bakım Bypass Çalışması

Bakım bypass kesicisi MBB, harici bakım bypass paneli/kabini veya ana şalteri ON konumunda iken, UPS harici bakım bypass çalışmasına geçer. Yük, bypass kaynağından koşulsuz güçle beslenir. Servis ve değiştirme, bakım bypass kesicisi MBB üzerinden harici bakım bypass çalışması sırasında tüm UPS üzerinde gerçekleştirilebilir.

NOT: UPS harici bakım bypass modundayken, aküler alternatif güç kaynağı olarak kullanılamaz.

Statik Bypass Bekleme İşlemi

Statik bypass bekleme işlemi, sadece paralel sistemdeki bireysel bir UPS için geçerlidir. UPS'nin zorlamalı statik bypassa geçmesi önlendiyse ve paralel sistemin diğer UPS cihazları yükü destekleyebiliyorsa, statik bypass çalışması bekleme moduna girer. Statik bypass modundaki UPS'in çıkışı OFF'tur. Mümkün olduğunda UPS otomatik olarak tercih edilen çalışma moduna geçer.

NOT: Diğer UPS'ler yükü destekleyemiyorsa, paralel sistem zorlamalı statik bypass çalışması moduna geçer. Bu durumda statik bypass çalışması beklemede olan UPS, zorlamalı statik bypass moduna geçer.

Akü Test Modu

UPS, otomatik akü testi veya akü besleme süresi kalibrasyonu gerçekleştirirken akü test moduna geçer.

NOT: Şebeke beslemesinde kesinti olursa veya bir kritik alarm görülürse akü testi iptal edilir ve şebeke beslemesi geldiğinde UPS normal çalışmaya döner.

ECO Modu
UPS Modları için

ECO modunda UPS, güç kalitesi tolerans dahilinde olduğu sürece yüke güç sağlamak için talep edilen statik bypass'ı kullanır. Bir arıza tespit edilirse (bypass gerilimi tolerans aralığı dışında, çıkış gerilimi tolerans aralığı dışında, güç kesintisi vs.), UPS hemen çift çevrime (normal çalışma) veya zorlamalı statik bypass çalışmasına geçer. Transfer koşullarına bağlı olarak, yük beslemesinde minimum kesinti meydana gelebilir (10 ms'ye kadar). Aküler UPS ECO moddayken şarj olur. ECO modunun ana avantajı, çift çevrime kıyasla elektrik enerjisi tüketiminin azaltılmasıdır.

NOT: Paralel sistemdeki bir UPS'de ECO modu ayarlarında değişiklik yapıldığında, ayarlar paralel sistemdeki tüm UPS'lere gönderilir.

KAPALI Modu
UPS Modu için

UPS, yükü güçle beslemiyor. Aküler şarjlı ve display açıktır.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?