990-5910E-034

UPS Modları

Normal Çalışma

Normal çalışma sırasında, UPS uygun güçle yükü besler.

Akü Çalışması

Şebeke beslemesi kesilirse, UPS akü çalışması moduna geçer ve yükü, DC kaynağından uygun güçle besler.

İstenen Statik Bypass Çalışması

Ekrandaki komutu takiben UPS istenen statik bypass çalışma moduna aktarılabilir. İstene statik bypass çalışması sırasında, yük bypass kaynağından beslenir. Bir arıza tespit edilirse, UPS normal çalışmaya veya zorlamalı statik bypass çalışmasına geçer. İstenen statik bypass çalışması sırasında şebekede bir kesinti olursa, UPS akü çalışmasına geçer.

Zorlamalı Statik Bypass Çalışması

UPS'den girilen bir komut sonrası veya kullanıcının UPS'teki invertör OFF butonuna basması nedeniyle, UPS zorlamalı statik bypass çalışması moduna geçti. Zorlanmış statik bypass modunda, yük bypass kaynağından sağlanır.

NOT: UPS zorlamalı statik bypass modundayken, aküler alternatif güç kaynağı olarak kullanılamaz.

Dahili Bakım Kesici IMB ile Dahili Bakım Bypass Çalışması

Dahili bakım kesicisi IMB kapatıldığında, UPS dahili bakım bypass işlemine geçer. Yük, bypass kaynağından koşulsuz güçle beslenir. Güç modülleri, statik bypass modülü ve kontrolör üzerinde servis ve değiştirme dahili bakım kesici IMB üzerinden dahili bakım bypass çalışması sırasında yapılabilir. Dahili bakım kesicisi IMB, harici bakım bypass kesicisi olmadan yalnız single sistemlerde ve 1+1 sistemlerde kullanılabilir.

NOT: UPS dahili bakım bypass modundayken, aküler alternatif güç kaynağı olarak kullanılamaz.

Bakım Bypass Kesici MBB ile Harici Bakım Bypass Çalışması

Bakım bypass kesicisi MBB, harici bakım bypass paneli/kabini veya ana şalteri ON konumunda iken, UPS harici bakım bypass çalışmasına geçer. Yük, bypass kaynağından koşulsuz güçle beslenir. Servis ve değiştirme, bakım bypass kesicisi MBB üzerinden harici bakım bypass çalışması sırasında tüm UPS üzerinde gerçekleştirilebilir.

NOT: UPS harici bakım bypass modundayken, aküler alternatif güç kaynağı olarak kullanılamaz.

Statik Bypass Bekleme İşlemi

Statik bypass bekleme işlemi, sadece paralel sistemdeki bireysel bir UPS için geçerlidir. UPS'nin zorlamalı statik bypassa geçmesi önlendiyse ve paralel sistemin diğer UPS cihazları yükü besleyebiliyorsa, statik bypass bekleme moduna girer. Statik bypass modundaki UPS'in çıkışı OFF'tur. Mümkün olduğunda UPS otomatik olarak tercih edilen çalışma moduna geçer.

NOT: Diğer UPS'ler yükü besleyemiyorsa, paralel sistem zorlamalı statik bypass moduna geçer. Bu durumda statik bypass beklemede olan UPS, zorlamalı statik bypass moduna geçer.

Akü Testi

UPS, otomatik akü testi veya akü besleme süresi kalibrasyonu gerçekleştirirken akü test moduna geçer.

NOT: Şebeke beslemesinde kesinti olursa veya bir kritik alarm görülürse akü testi iptal edilir ve şebeke beslemesi geldiğinde normal çalışmaya döner.

ECO Modu

ECO modu, önceden tanımlanmış durumlarda bypass'tan beslenen yükle UPS'in tercih edilen çalışma modu olarak istenen statik bypassı kullanacağı şekilde yapılandırılmasına imkan tanır. Bir arıza tespit edilirse (bypass gerilimi tolerans aralığı dışında, çıkış gerilimi tolerans aralığı dışında vs.), UPS hemen normal çalışmaya veya zorlamalı statik bypass çalışmasına geçer. ECO modunun ana avantajı, elektrik enerjisi tüketiminin azaltılmasıdır. Şebeke beslemesinde bir kesinti olursa, yük beslemesinin kesintiye uğramaması için UPS, akü çalışmasına geçer. Aküler UPS ECO moddayken şarj olur.

NOT: Paralel sistemdeki bir UPS'de ECO modu ayarlarında değişiklik yapıldığında, ayarlar paralel sistemdeki tüm UPS'lere gönderilir.

ECOnversion Modu

ECOnversion, UPS'in bypass'tan yükün etkin kısmını beslemesine imkan tanır. İnvertör, bypass kaynağıyla paralel çalışmaya devam eder ve yükün reaktif kısmını besler. Yükün güç faktöründen bağımsız olarak UPS'in giriş güç faktörü, UPS'in giriş akımında yükün reaktif kısmı önemli ölçüde düştüğünden dolayı uyumlu çalışmaya yakın tutulur. Şebeke beslemesinde kesinti olması halinde, ECOnversion moddan aktarım sırasında kesinti veya yük düşüşlerinin pratikte ortadan kaldırılabilmesi için invertör çıkış gerilimini korur. Akü UPS ECOnversion modundayken şarj olur.

NOT: Paralel sistemdeki bir UPS'te ECOnversion ayarlarında değişiklik yapıldığında, ayarlar paralel sistemdeki tüm UPS'lere gönderilir.

OFF Modu

UPS, yükü güçle beslemiyor. Aküler şarjlı ve display açıktır.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?