990-5910F-015

UPS-módok

eConversion mód

Az eConversion a maximális védelem és a legnagyobb hatékonyság kombinációját biztosítja, amely lehetővé teszi, hogy a UPS által felvett villamos energiát a kettős konverzióhoz képest háromszorosára csökkentse. Az eConversion ma már az általánosan ajánlott üzemmód, és alapértelmezés szerint a UPS-ben engedélyezve van, de a kijelző menüjén keresztül kikapcsolható. Ha engedélyezve van, az eConversion beállítható, hogy mindig aktív legyen, vagy a kijelző menüben konfigurált ütemezés szerint.

Az eConversionben a UPS a statikus bypasson keresztül látja el a terhelés aktív részét, amíg a biztosított/fő áramforrás a tűréshatáron belül van. Az inverter a bypass forrással párhuzamosan továbbra is működik, így az UPS bemeneti teljesítménytényezője – a terhelési tényezőtől függetlenül – közel egységes marad, a terhelés meddő részét ugyanis a UPS bemeneti áramerőssége jelentősen csökkenti. A biztosított/fő áramforrás megszakadása esetén az inverter fenntartja a kimeneti feszültséget, és biztosítja a megszakítás nélküli átállást az eConversionről a kettős konverzióra. Amikor a UPS eConversion módban van, az akkumulátorok töltődnek és a harmonikus torzítás kiegyenlítés is biztosított.

Az eConversion üzemmód a Galaxy VS UPS esetében a következő feltételek mellett használható:

  • A UPS terhelése legalább 5%.

  • A feszültségingadozás ≤10% a névleges feszültséghez képest (állítható beállítás 3% és 10% között).

  • A THDU ≤5%.

Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, az UPS áttér a kettős konverzióra, és akkor tér vissza az eConversionre, ha a feltételek ismét teljesülnek.

MEGJEGYZÉS: Amikor egy párhuzamos rendszerben az egyik UPS-en módosulnak az eConversion mód beállításai, a beállításokat a rendszer a párhuzamos rendszerben található összes UPS-sel megosztja.
MEGJEGYZÉS: Ha egy generátor használatban van, és frekvenciaingadozás tapasztalható (jellemzően a méretcsökkentés miatt), ajánlott egy bemeneti érintkezőt úgy konfigurálni, hogy letiltsa a nagy hatékonyságú üzemmódokat, amíg a generátor be van kapcsolva.
MEGJEGYZÉS: Ha külső szinkronizálásra van szükség, általában ajánlott az eConversion letiltása.

Kettős konverzió (normál üzemmód)

A UPS kondicionált teljesítménnyel támogatja a terhelést. A kettős konverziós üzemmód állandóan tökéletes szinuszhullámot hoz létre a rendszer kimenetén, de ez a működés több villamos energiát is fogyaszt.

Akkumulátoros üzemmód

Az áramszolgáltató által biztosított/fő áramforrás megszakadása esetén a UPS akkumulátoros üzemmódra vált, és egyenáramú forrásból táplálja a terhelést kondicionált árammal.

Igényelt statikus bypass üzemmód
UPS-módok esetén

A UPS egy, a kijelzőn kiválasztható paranccsal állítható át igényelt statikus bypass üzemmódra. Igényelt statikus bypass üzemmódban a terhelést a bypass forrás táplálja. Hiba észlelése esetén a UPS kettős konverziós (normál üzemmódra) vagy kényszerített statikus bypass üzemmódra vált. Ha az igényelt statikus bypass üzemmód során az áramszolgáltató által biztosított/fő áramforrásban zavar keletkezik, a UPS akkumulátoros üzemmódra vált.

Kényszerített statikus bypass üzemmód
UPS-módok esetén

A UPS kényszerített statikus bypass üzemmódra vált, ha a UPS-rendszertől parancsot kapott rá, vagy ha a felhasználó megnyomta az inverter OFF gombját a UPS-en. Kényszerített statikus bypass üzemmód során a terhelést a bypass forrás táplálja.

MEGJEGYZÉS: Amíg a UPS kényszerített statikus bypass üzemmódban van, az akkumulátorok nem érhetők el alternatív áramforrásként.

Belső karbantartási bypass üzemmód a belső karbantartási megszakítón (IMB) keresztül

Amikor a belső karbantartási megszakító (IMB) zárva van, a UPS belső karbantartási bypass üzemmódra vált. A terhelést a bypass forrás táplálja kondicionálatlan árammal. Belső karbantartási bypass üzemmódban a teljesítménymodulok, a statikus bypass kapcsolómodulja és a vezérlődoboz a belső karbantartási megszakítón (IMB) keresztül javíthatók és kicserélhetők. A belső karbantartási megszakító (IMB) csak egyszeres rendszerekhez és a külső karbantartási bypass megszakítót nem tartalmazó, egyszerűsített, 1+1 típusú párhuzamos rendszerekhez használható.

MEGJEGYZÉS: Amíg a UPS belső karbantartási bypass üzemmódban van, az akkumulátorok nem érhetők el alternatív áramforrásként.

Külső karbantartási bypass üzemmód a karbantartási bypass megszakítón (MMB) keresztül

Ha a karbantartási bypass megszakító (MMB) zárva van a külső karbantartási bypass panelen/szekrényben, vagy egy külső féltől származó kapcsolóberendezésben, a UPS külső karbantartási bypass üzemmódra vált. A terhelést a bypass forrás táplálja kondicionálatlan árammal. Külső karbantartási bypass üzemmódban a karbantartási bypass megszakítón (MMB) keresztül a teljes UPS-rendszeren lehetséges javítási munkálatokat és cseréket végrehajtani.

MEGJEGYZÉS: Amíg a UPS külső karbantartási bypass üzemmódban van, az akkumulátorok nem érhetők el alternatív áramforrásként.

Stat bypass kész áll üzemmód

A statikus bypass készenléti állapotban üzemmód csak a párhuzamos rendszerekben működő, különálló UPS-eken használható. A UPS akkor vált statikus bypass állapotban üzemmódra, ha a UPS-t valami meggátolja abban, hogy kényszerített statikus bypass módra váltson, és a párhuzamos rendszerben lévő többi UPS támogatni tudja a terhelést. A statikus bypass készenléti állapotban üzemmód során az egyes UPS-ek kimenete mindig kikapcsolt állapotban van. Amint lehetséges, a UPS a preferált működési módra vált át.

MEGJEGYZÉS: Ha a többi UPS nem tudja támogatni a terhelést, a párhuzamos rendszer kényszerített statikus bypass módra vált. A statikus bypass készenléti állapotban üzemmódban lévő UPS ezt követően kényszerített statikus bypass módra vált.

Akkumulátorteszt-mód

A UPS akkumulátorteszt-módban van, amikor akkumulátor-öntesztet, vagy futásidő-kalibrációt végez.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor tesztelése megszakad, ha az áramszolgáltató által biztosított/fő áramforrásban zavar keletkezik, vagy kritikus riasztás érkezik, és a UPS az áramszolgáltató által biztosított/fő áramforrás helyreállásakor tér vissza normál üzemmódra.

ECO mód
UPS-módok esetén

ECO üzemmódban a UPS a kért statikus bypass segítségével táplálja a terhelést, amíg a teljesítmény minősége a tűréshatáron belül van. Hiba észlelése esetén (a bypass feszültsége a tűrésen kívül esik, a kimeneti feszültség a tűrésen kívül esik, áramforrás zavar stb.), a UPS azonnal kettős konverziós (normál üzemmódra) vagy kényszerített statikus bypass üzemmódra vált. A váltás körülményeitől függően előfordulhat a terhelésellátás minimális megszakadása (legfeljebb 10 ms). Amikor a UPS ECO módban van, az akkumulátorok töltődnek. Az ECO mód kettős konverzióval szembeni fő előnye a csökkentett elektromosáram-fogyasztás.

MEGJEGYZÉS: Amikor egy párhuzamos rendszerben az egyik UPS-en módosulnak az ECO mód beállításai, a beállításokat a rendszer a párhuzamos rendszerben található összes UPS-sel megosztja.

Kikapcsolt állapot
UPS-mód esetén

A UPS nem táplálja árammal a terhelést. Az akkumulátorok fel vannak töltve, a kijelző be van kapcsolva.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?