990-5910E-015

UPS-módok

Normál üzemmód

Normál üzemmód során a UPS kondicionált teljesítménnyel támogatja a terhelést.

Akkumulátoros üzemmód

Az áramszolgáltató által biztosított/fő áramforrás megszakadása esetén a UPS akkumulátoros üzemmódra vált, és egyenáramú forrásból táplálja a terhelést kondicionált árammal.

Igényelt statikus bypass üzemmód

A UPS egy, a kijelzőn kiválasztható paranccsal állítható át igényelt statikus bypass üzemmódra. Igényelt statikus bypass üzemmódban a terhelést a bypass forrás táplálja. Hiba észlelése esetén a rendszer normál üzemmódra vagy kényszerített statikus bypass üzemmódra vált. Ha az igényelt statikus bypass üzemmód során az áramszolgáltató által biztosított/fő áramforrásban zavar keletkezik, a UPS akkumulátoros üzemmódra vált.

Kényszerített statikus bypass üzemmód

A UPS kényszerített statikus bypass üzemmódra vált, ha a UPS-rendszertől parancsot kapott rá, vagy ha a felhasználó megnyomta az inverter OFF gombját a UPS-en. Kényszerített statikus bypass üzemmód során a terhelést a bypass forrás táplálja.

MEGJEGYZÉS: Amíg a UPS kényszerített statikus bypass üzemmódban van, az akkumulátorok nem érhetők el alternatív áramforrásként.

Belső karbantartási bypass üzemmód a belső karbantartási megszakítón (IMB) keresztül

Amikor a belső karbantartási megszakító (IMB) zárva van, a UPS belső karbantartási bypass üzemmódra vált. A terhelést a bypass forrás táplálja kondicionálatlan árammal. Belső karbantartási bypass üzemmódban a teljesítménymodulok, a statikus bypass kapcsolómodulja és a vezérlődoboz a belső karbantartási megszakítón (IMB) keresztül javíthatók és kicserélhetők. A belső karbantartási megszakító (IMB) csak egyszeres rendszerekhez és a külső karbantartási bypass megszakítót nem tartalmazó, egyszerűsített, 1+1 típusú párhuzamos rendszerekhez használható.

MEGJEGYZÉS: Amíg a UPS belső karbantartási bypass üzemmódban van, az akkumulátorok nem érhetők el alternatív áramforrásként.

Külső karbantartási bypass üzemmód a karbantartási bypass megszakítón (MMB) keresztül

Ha a karbantartási bypass megszakító (MMB) zárva van a külső karbantartási bypass panelen/szekrényben, vagy egy külső féltől származó kapcsolóberendezésben, a UPS külső karbantartási bypass üzemmódra vált. A terhelést a bypass forrás táplálja kondicionálatlan árammal. Külső karbantartási bypass üzemmódban a karbantartási bypass megszakítón (MMB) keresztül a teljes UPS-rendszeren lehetséges javítási munkálatokat és cseréket végrehajtani.

MEGJEGYZÉS: Amíg a UPS külső karbantartási bypass üzemmódban van, az akkumulátorok nem érhetők el alternatív áramforrásként.

Stat bypass kész áll üzemmód

A statikus bypass készenléti állapotban üzemmód csak a párhuzamos rendszerekben működő, különálló UPS-eken használható. A UPS akkor vált statikus bypass állapotban üzemmódra, ha a UPS-t valami meggátolja abban, hogy kényszerített statikus bypass módra váltson, és a párhuzamos rendszerben lévő többi UPS támogatni tudja a terhelést. A statikus bypass készenléti állapotban üzemmód során az egyes UPS-ek kimenete mindig kikapcsolt állapotban van. Amint lehetséges, a UPS a preferált működési módra vált át.

MEGJEGYZÉS: Ha a többi UPS nem tudja támogatni a terhelést, a párhuzamos rendszer kényszerített statikus bypass módra vált. A statikus bypass készenléti állapotban üzemmódban lévő UPS ezt követően kényszerített statikus bypass módra vált.

Akkumulátorteszt

A UPS akkumulátorteszt-módban van, amikor akkumulátor-öntesztet, vagy futásidő-kalibrációt végez.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor tesztelése megszakad, ha az áramszolgáltató által biztosított/fő áramforrásban zavar keletkezik, vagy kritikus riasztás érkezik, és a UPS az áramszolgáltató által biztosított/fő áramforrás helyreállásakor tér vissza normál üzemmódra.

ECO mód

Az ECO mód lehetővé teszi a UPS arra való konfigurálását, hogy az előre meghatározott körülmények fennállása esetén az igényelt statikus bypass üzemmódot tekintse preferált működési módnak, e módban a terhelést a bypass táplálja. Hiba észlelése esetén (a bypass feszültsége a tűrésen kívül esik, a kimeneti feszültség a tűrésen kívül esik stb.), a UPS azonnal normál üzemmódra vagy kényszerített statikus bypass üzemmódra vált. Az ECO mód fő előnye a csökkentett elektromosáram-fogyasztás. Az áramszolgáltató által biztosított/fő áramforrás zavara esetén a UPS a terhelés megszakításmentes táplálása érdekében akkumulátoros üzemmódra vált. Amikor a UPS ECO módban van, az akkumulátorok töltődnek.

MEGJEGYZÉS: Amikor egy párhuzamos rendszerben az egyik UPS-en módosulnak az ECO mód beállításai, a beállításokat a rendszer a párhuzamos rendszerben található összes UPS-sel megosztja.

ECOnversion mód

Az ECOnversion mód lehetővé teszi a UPS számára, hogy a terhelés hatásos részét a statikus bypasson keresztül táplálja. Az inverter a bypass forrással párhuzamosan továbbra is működik, és táplálja a terhelés meddő részét. A UPS bemeneti teljesítménytényezője – a terhelési tényezőtől függetlenül – közel egységes marad, a terhelés meddő részét ugyanis a UPS bemeneti áramerőssége jelentősen csökkenti. Az áramszolgáltató által biztosított/fő áramforrás zavara esetén az inverter azonnal fenntartja a kimeneti feszültséget, kiküszöbölve ezzel az ECOnversion módra való váltás során potenciálisan fellépő feszültségmegszakadást vagy feszültségesést. Amikor a UPS ECOnversion módban van, az akkumulátorok töltődnek.

MEGJEGYZÉS: Amikor egy párhuzamos rendszerben az egyik UPS-en módosulnak az ECOnversion mód beállításai, a beállításokat a rendszer a párhuzamos rendszerben található összes UPS-sel megosztja.

Kikapcsolt állapot

A UPS nem táplálja árammal a terhelést. Az akkumulátorok fel vannak töltve, a kijelző be van kapcsolva.
QR code for this page

Ez hasznos volt?