990-5910D-031

Stäng av växelriktaren

VIKTIG: Detta stänger av strömförsörjningen till lasten.
  1. Välj Kontroll > Växelriktare > Växelriktare av.
  2. Tryck OK på displayen för att bekräfta.
QR code for this page

Was this helpful?