990-5910D-004

Start en batteritest

Forudsætninger:

  • Batterierne skal være mere end 50 % opladte.

  • Resterende batteridriftstid skal være over fire minutter.

  • Driftstilstanden skal være normal, ECOnversion- eller ECO-tilstand.

  • Systemdriftstilstanden skal være vekselretter-, ECOnversion- eller ECO-tilstand.

Denne funktion gennemfører en række test på batterierne, f.eks. kontrol af om der er sprunget en sikring, eller om batteriet er svækket. Testen aflader batterierne og bruger omkring 10 % af den samlede batteridriftstid. Eksempel: Hvis batteridriften er 10 minutter, så kører testen i 1 minut. Batteriet kan indstilles til at køre automatisk med forskellige tidsintervaller (fra en gang om ugen til en gang om året). Se Konfigurer batteriløsningen.

  1. Tryk på menuknappen på startskærmen.
  2. Vælg Vedligeholdelse > Batteri > Start test.
  3. Tryk på OK på bekræftelsesskærmen.
QR code for this page

Var dette nyttigt?