990-5910D-031

Sätt på växelriktaren

  1. Välj Kontroll > Växelriktare > Växelriktare på.
  2. Tryck OK på displayen för att bekräfta.
QR code for this page

Was this helpful?