990-5910F-031

Sätt på växelriktaren

  1. Välj Kontroll > Växelriktare > Växelriktare på .
  2. Tryck OK på displayen för att bekräfta.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?