990-5910F-031

Slå till ner underhållsbypassdrift i ett single UPS-system med kirk-nyckel installerad

OBS: Brytaren får endast manövreras när den tillhörande brytarlampan lyser.
 1. Välj Kontroll > Driftläge > Övergång till bypassdrift .
 2. Håll ner SKRU-tryckknappen, vrid och ta bort nyckel A från SKRU-förreglingen.
 3. Sätt in nyckel A i förreglingen för underhållsbypassbrytaren MBB och vrid om nyckeln.
 4. Slå till underhållsbypassbrytaren MBB.
 5. Slå från enhetens utgångsbrytare UOB.
 6. Vrid och ta bort nyckel B från förreglingen för enhetens utgångsbrytare UOB.
 7. Sätt in nyckel B i SKRU-förreglingen och vrid nyckeln till det låsta läget.
 8. Välj Kontroll > Växelriktare > Växelriktare av .
 9. Slå från den statiska omkopplarens ingångsbrytare SSIB (om sådan finns).
 10. Slå från batteribrytaren/batteribrytarna.
 11. Slå från enhetens ingångsbrytare UIB.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?