990-5910E-031

Systemlägen

Systemläget indikerar utgångsstatus för hela UPS-systemet, inklusive tillhörande brytare samt visar vilken källa som försörjer lasten.

Växelriktardrift

Vid växelriktardrift matas lasten av växelriktarna. UPS-driftläget kan vara i antingen normaldrift eller batteridrift när systemets driftsläge är växelriktardrift.

Begärd statisk bypassdrift

Vid begärd statisk bypassdrift försörjs lasten från bypasskällan. Om ett fel detekteras kommer systemet att övergå till växelriktardrift eller forcerad statisk bypass-funktion.

Forcerad statisk bypassdrift

Systemet är i tvingad statisk bypassdrift efter kommando från UPS-systemet eller då användaren har tryckt på knappen Växelriktare OFF (AV) på UPS-enheterna. Vid forcerad statisk bypass-drift försörjs lasten från bypasskällan med okonditionerad ström.

OBS: Batterierna är inte tillgängliga som alternativ strömkälla när systemet körs i forcerad statisk bypassdrift.

Bypassdrift

Vid bypassdrift försörjs lasten från bypassmatningen med okonditionerad ström.

OBS: Batterierna är inte tillgängliga som alternativ strömkälla när UPS-enheten är förbikopplad via manuella bypassbrytaren.

ECO-läge

ECO-läget tillåter att systemet kan konfigureras för att använda begärd statisk bypassdrift, med lasten strömförsörjd genom bypassen som det önskade driftsläget under fördefinierade förhållanden. Den främsta fördelen med ECO-läget är lägre förluster. Vid nätavbrott skiftar UPS-enheten till växelriktardrift för avbrottsfri strömförsörjning av lasten.

OBS: När ändringar i ECO-lägesinställningar görs på en UPS i ett parallellt system delas inställningarna till alla UPS-enheter i parallellsystemet.

ECOnversion-läge

ECOnversion-läget gör att systemet kan strömförsörja den aktiva delen av lasten genom bypassen. Växelriktaren körs parallellt med bypassmatningen och försörjer den reaktiva delen av lasten (aktiv filtrering av övertoner). UPS-ingångseffektfaktorn bibehålls nära 1, oberoende av lastens effektfaktor, eftersom den reaktiva delen av lasten i signifikant grad reduceras i UPS-ingångsströmmen. Vid nätavbrott ser växelriktaren till att utgångsspänningen, omedelbart och avbrottsfritt, bibehålls så att avbrott eller spänningsfall under övergången från ECOnversion-läget elimineras.

OBS: När ändringar i ECOnversion-lägesinställningar görs på en UPS i ett parallellt system delas inställningarna till alla UPS-enheter i parallellsystemet.

OFF-läge

Systemet strömförsörjer inte lasten. Batterierna är laddade och displayen är på.
QR code for this page

Var det här till hjälp?