990-5910F-031

Systemlägen

Systemläget indikerar utgångsstatus för hela UPS-systemet, inklusive tillhörande brytare samt visar vilken källa som försörjer lasten.

eConversion-läge

eConversion erbjuder en kombination av maximalt skydd och högsta möjliga effektivitet som gör det möjligt att minska UPS-enhetens elkonsumtion med en faktor av tre, jämfört med dubbel konvertering. eConversion är nu det allmänt rekommenderade driftläget och är som standard aktiverat i UPS:en. Det kan dock inaktiveras via menyn på skärmen. När eConversion är aktiverat kan det ställas in så att det alltid är aktivt eller att det aktiveras enligt ett schema som konfigureras via menyn på skärmen.

I eConversion försörjer UPS-systemet den aktiva delen av lasten genom den statiska bypassen, förutsatt att huvudmatningen är inom toleransgränsen. Växelriktaren fortsätter att köras parallellt så att UPS-systemets ingångseffektfaktor bibehålls nära, oberoende av lastens effektfaktor, eftersom den reaktiva delen av lasten i signifikant grad reduceras i UPS-systemets ingångsström. Vid ett nätavbrott bibehåller växelriktaren den utgående spänningen och ger en oavbruten överföring från eConversion till dubbel konvertering. Batterierna laddas när UPS-systemet är i eConversion-läge och dessutom tillhandahålls harmonics-kompensator.

eConversion-läget kan användas för Galaxy VS UPS-systemet under följande omständigheter:

  • Lasten på parallellsystemet är minst 5 %.

  • Spänningsfluktuationen är ≤10 % jämfört med nominell spänning (justerbar inställning från 3 % till 10 %).

  • THDU är ≤5 %.

Om de här villkoren inte uppfylls övergår UPS-systemet till dubbel konvertering och återgår till eConversion när villkoren möts igen.

OBS: När ändringar i eConversion-lägesinställningar görs på en UPS i ett parallellt system delas inställningarna till alla UPS-enheter i parallellsystemet.
OBS: Om en generator används och frekvensfluktuationer förekommer (vanligtvis på grund av nedskärning) rekommenderas det att konfigurera en ingångskontakt för att inaktivera högeffektivitetslägen medan generatorn är igång.
OBS: Om extern synkronisering krävs rekommenderas det generellt att inaktiva eConversion.

Växelriktardrift
för Systemlägen

Vid växelriktardrift matas lasten av växelriktarna. UPS-läget kan antingen vara i dubbel konvertering (normal drift) eller i batteridrift när UPS-systemets driftläge är växelriktardrift.

Begärd statisk bypassdrift
för Systemlägen

När UPS-systemet är i begärd statisk bypassdrift försörjs lasten från bypasskällan. Om ett fel detekteras kommer UPS-systemet att övergå till växelriktardrift eller tvingad statisk bypassdrift.

Tvingad statisk bypassdrift
för Systemlägen

UPS-systemet är i tvingad statisk bypassdrift efter kommando från UPS-systemet eller då användaren har tryckt på knappen Växelriktare OFF (AV) på UPS:erna. Vid tvingad statisk bypassdrift försörjs lasten från bypasskällan med okonditionerad ström.

OBS: Batterierna är inte tillgängliga som alternativ strömkälla när UPS-systemet körs i tvingad statisk bypassdrift.

Underhållsbypassdrift
för Systemlägen

Vid bypassdrift försörjs lasten från bypassmatningen med okonditionerad ström via underhållsbypassbrytaren (MBB).

OBS: Batterierna är inte tillgängliga som alternativ strömkälla vid underhållsbypassdrift.

ECO-läge
för Systemlägen

I ECO-läge använder UPS-systemet begärd statisk bypass för att försörja lasten, förutsatt att strömkvaliteten ligger inom toleransgränsen. Om ett fel detekteras (avviker från förinställda min/max spänningsnivåer, strömavbrott m.m.) kommer UPS-systemet att övergå till dubbel konvertering (normaldrift) eller tvingad statisk bypass. Beroende på förhållandena för överföringen kan ett minimalt avbrott i lastförsörjningen inträffa (upp till 10 ms). Batterierna laddas när UPS-systemet är i ECO-läge. Den främsta fördelen med ECO-läget är elkonsumtionen blir lägre jämfört med dubbel konvertering.

OBS: När ändringar i ECO-lägesinställningar görs på en UPS i ett parallellt system delas inställningarna till alla UPS:er i parallellsystemet.

OFF-läge
för Systemläge

UPS-systemet strömförsörjer inte lasten. Batterierna är laddade och displayen är på.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?