990-5910D-031

Spänningskompensation för utgångstransformator

Det är möjligt att kompensera för en utgångstransformator och balansera utgångsspänningsfallet (0–3 %). Spänningskompensation för utgångstransformatorn fungerar utan att UPS:en måste mäta spänningen på transformatorns sekundärsida.

  1. Vid 0 % last måste du mäta spänningen på transformatorns sekundärsida varefter UPSens utspänning justeras manuellt via inställningen Spänningskompensation (%) för att kompensera om det behövs.

  2. Därefter belastas UPSen. Mät nu spänningen på transformatorns sekundärsida och justera vid behov UPSens utspänning via Spänningskompensation för transformator(%) (som kompenserar för spänningsfall i transformatorn).

Den spänningskompensation som krävs vid den specifika lasten används för att göra en automatisk linjär utspänningsjustering på UPS:en i relation till lasten (%).

QR code for this page

Var det här till hjälp?