990-5910F-031

Visa status för modulärt batteri

  1. Välj Status > Batteri > Detaljer . En översikt över den modulära batterilösningen visas. Du kan se batteribrytarstatus för varje modulärt batteriskåp och för de modulära batterierna inuti UPS:en (endast tillgängligt för UPS-modeller för interna batterier). Om batterisymbolen är röd betyder det att det finns ett larm för modulära batterier i det modulära batteriskåpet eller i UPS:en. Temperaturen som visas på skärmen är den högsta batteristrängstemperaturen som har uppmätts i det modulära batteriskåpet/UPS:en.
  2. Tryck på batterisymbolen med namnet Internt (i UPS) (endast tillgängligt för UPS-modeller för interna batterier) för att se informationen om modulära batterier i UPS:en eller tryck på batterisymbolen med namnet ModBC # x för att se informationen om det modulära batteriskåpet x. Du ser då detaljer om varje batteristräng, såsom antal installerade batterimoduler, närvaro av larm, temperatur för varje batteristräng och batterimodulstyp.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?