990-5910F-031

Starta UPS-systemet från Av-läget

OBS: Använd denna metod för att starta en UPS-enhet från Av-läget utan någon tillförd last. Om du startar UPS-enheten med last som tillförs via MBB eller IMB, följ då metoden som beskrivs i Uppstart av UPS-system från underhållsbypassdrift.
  1. Stäng enhetens ingångsbrytare (UIB).
    Displayen sätts på. Omstartsekvensen tar ungefär tre minuter.
  2. Slå till den statiska omkopplarens ingångsbrytare SSIB (om sådan finns).
  3. Slå till batteribrytarna (om sådana finns).
  4. Slå till enhetens utgångsbrytare UOB.
  5. Slå till systemisoleringsbrytaren SIB (om sådan finns).
  6. Slå på växelriktaren genom att trycka på växelriktarens PÅ-knapp på kontrollboxen eller genom att följa Sätt på växelriktaren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?