990-5910F-034

Yük Atmayı Yapılandırma

Yük atma, aküyle çalışırken UPS'in hangi yükleri desteklemesi gerektiğine öncelik vermenizi sağlar. Yük atma etkinleştirildiğinde, akülerin boşalması sırasında etkinleştirilen bir çıkış rölesinden gelen bir sinyal aracılığıyla daha az kritik yük atılabilir. Aküler yeniden şarj edilirken ve çıkış rölesi sinyali devre dışı bırakıldığında, daha az kritik yükler yeniden desteklenebilir.

  1. Yük atma için minimum bir çıkış rölesi yapılandırın, detaylar için Çıkış Röleleri Konfigürasyonu öğesine göz atın.
  2. Konfigürasyon > Yük atma öğesine dokunun.
  3. Yük atmayı etkinleştir öğesini seçin.
  4. Akü şarj durumunda çıkış rölesini etkinleştir (%) öğesini akü boşalırken yük atma çıkış rölelerini etkinleştirmesi gereken akü şarj durumuna ayarlayın.
  5. Akü şarj durumunda çıkış rölesini devre dışı bırakın (%) öğesini akü şarj edilirken yük atma çıkış rölelerini devre dışı bırakması gereken akü şarj durumuna ayarlayın. Bunu 0 olarak ayarlamak, UPS artık aküyle çalışmadığında ve akü şarjı başladığında, yük atma çıkış rölelerinin anında devre dışı bırakılması anlamına gelir.
  6. Çıkış rölesi devre dışı bırakma gecikmesi (dakika) öğesini yük atma çıkış röleleri devre dışı bırakılmadan önceki dakika cinsinden gecikme olarak ayarlayın. Bunu 0 olarak ayarlamak, akünün şarj durumu yapılandırılmış devre dışı bırakma eşiğine ulaştığında yük atma özelliğinin anında devre dışı bırakılması anlamına gelir.
  7. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
    Yük atma için herhangi bir çıkış rölesi yapılandırılmamışsa bir uyarı mesajı açılır. Bir çıkış rölesi için Yük atma‘yı yapılandırmak için Çıkış Röleleri Konfigürasyonu öğesine göz atın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?