990-5910E-034

Sistem Modları

Sistem modu, çevreleyen switchgear sistemini de içeren komple UPS sisteminin çıkış durumunu gösterir ve hangi kaynağın yükü beslediğini gösterir.

İnvertör Çalışması

İnvertör çalışmasında yük, invertörler tarafından beslenir. Sistem çalışma durumu, invertör çalışmasındayken UPS modu normal veya akü çalışması olabilir.

İstenen Statik Bypass Çalışması

Sistem istenen statik bypass çalışmasındaysa, yük bypass kaynağından beslenir. Bir arıza tespit edilirse, sistem invertör çalışmasına veya zorlamalı statik bypass çalışmasına geçer.

Zorlamalı Statik Bypass Çalışması

UPS sisteminden girilen bir komut sonrası veya kullanıcının UPS'teki invertör OFF butonuna basması nedeniyle, sistem zorlamalı statik bypass çalışması moduna geçer. Zorlamalı statik bypass çalışması sırasında, yük doğrudan korumasız güce sahip bypass kaynağından beslenir.

NOT: Sistem zorlamalı statik bypass modundayken, aküler alternatif güç kaynağı olarak kullanılamaz.

Bakım Bypass Çalışması

Bakım bypass çalışması sırasında yük doğrudan korumasız güce sahip bypass kaynağından beslenir.

NOT: Bakım bypass modundayken, aküler alternatif güç kaynağı olarak kullanılamaz.

ECO Modu

ECO modu, önceden tanımlanmış durumlarda bypass'tan beslenen yükle sistemin tercih edilen çalışma modu olarak istenen statik bypass çalışmasını kullanacağı şekilde konfigüre edilmesine imkan tanır. ECO modunun ana avantajı, elektrik enerjisi tüketiminin azaltılmasıdır. Şebeke beslemesinde bir kesinti olursa, yük beslemesinin kesintiye uğramaması için UPS, invertör çalışmasına geçer.

NOT: Paralel sistemdeki bir UPS'de ECO modu ayarlarında değişiklik yapıldığında, ayarlar paralel sistemdeki tüm UPS'lere gönderilir.

ECOnversion Modu

ECOnversion, sistemin bypass'tan yükün etkin kısmını sağlamasına imkan tanır. İnvertör, bypass kaynağıyla paralel çalışmaya devam eder ve yükün reaktif kısmını besler. Yükün güç faktöründen bağımsız olarak UPS'in giriş güç faktörü, UPS'in giriş akımında yükün reaktif kısmı önemli ölçüde düştüğünden dolayı uyumlu çalışmaya yakın tutulur. Şebeke beslemesinde kesinti olması halinde, ECOnversion moddan aktarım sırasında kesinti veya yük düşüşlerinin pratikte ortadan kaldırılabilmesi için invertör çıkış gerilimini korur.

NOT: Paralel sistemdeki bir UPS'te ECOnversion ayarlarında değişiklik yapıldığında, ayarlar paralel sistemdeki tüm UPS'lere gönderilir.

OFF Modu

Sistem yükü güçle beslemiyor. Aküler şarjlı ve display açıktır.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?