990-5910F-034

Alarm Mesajları

Ekran Metni Önem Düzeyi Açıklama Düzeltici Eylem
UPS için aktivasyon kodu geçersiz Kritik Aktivasyon kodu UPS için geçerli değildir. Geçerli bir aktivasyon kodu girin.
Aktivasyon kodu eksik Kritik Aktivasyon kodu eksiktir. Aktivasyon kodunu girin.
Hava filtresi teknik kontrolü öneriliyor Bilgilendirici Önleyici bakımın önerdiği gibi hava filtreleri kontrol edilmelidir. Hava filtrelerinin değiştirilmesi gerekebilir.
Ortam sıcaklığı yüksek Uyarı Ortam sıcaklığı yüksektir.  
Ortam sıcaklığı tolerans aralığı dışında Uyarı Ortam sıcaklığı tolerans aralığı dışındadır.  
Mevcut UPS gücü konfigüre edilen UPS gücü değerinden düşük Uyarı İnvertörden gelen mevcut güç, yapılandırılmış UPS güç değerinden daha düşüktür.  
Aküler boşalıyor Uyarı Yük UPS'in girişten çekebildiğinden daha fazla güç çekiyordur ve bu nedenle UPS'in akülerden güç çekmesine neden oluyordur.  
Akü kesicisi BB1 OFF konumunda Uyarı Akü kesicisi BB1 açıktır.  
Akü kesicisi BB2 OFF konumunda Uyarı Akü kesicisi BB2 açıktır.  
Akü kapasitesi, minimum kabul edilir seviyenin altında Uyarı Akü kapasitesi, UPS güç değerine göre kabul edilebilir minimum seviyenin altındadır. Akü hasarı riski. Akü yapılandırmasını değiştirin ve/veya daha büyük kapasiteli akü ekleyin.
Akü durumu kötü Uyarı Akü kapasitesi %50’nin altındadır. Aküler değiştirilmelidir.
Akü durumu zayıf Uyarı Akü kapasitesi %50 ile %75 arasındadır.  
Akü konfigürasyonu hatalı Uyarı Seri akü sayısı, aküdeki hücre sayısı ve nominal hücre voltajı ayarlarının yapılandırılması UPS'in akü voltaj aralığıyla eşleşmiyordur. Akü ayarlarını kontrol edin ve düzeltin.
Akü akıllı şarj akımı beklenen değeri aşıyor Uyarı Akü akıllı şarj akımı beklenen değeri aşıyordur ve ısı kaçağını önlemek için sınırlandırılmıştır. Aküyü kontrol edin.
Akü, minimum kabul edilebilir çalışma süresinin altında Uyarı Akü çalışma süresi, yapılandırılmış en az kabul edilebilir değerin altındadır.  
Akü düzgün çalışmıyor Kritik Akü düzgün çalışmıyordur. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Akü modülü sıcaklığı tolerans aralığı dışında Uyarı Akü modülü sıcaklığı tolerans aralığı dışındadır. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Akü modülü sıcaklık sensörü doğru şekilde çalışmıyor Uyarı Akü modülü sıcaklık sensörü doğru şekilde çalışmıyordur. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Akü modül türü bilinmiyor Uyarı Akü modül türü bilinmiyordur. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Akü odası havalandırması çalışmıyor Uyarı Giriş kontağı, akü odası havalandırmasının düzgün çalışmadığını belirtiyordur.  
Akü voltajı akü konfigürasyonu ile eşleşmiyor Kritik Akü voltajı akü konfigürasyonu ayarlarına uymuyordur. Akü ayarlarını kontrol edin ve düzeltin.
BMC haberleşmesi kesildi - bağlı Uyarı Akü izleme kontrolörü (BMC) ile sistem seviyesi kontrolörü (SLC) arasındaki haberleşme bağlantısı kesilmiştir. Akü izleme kontrolörü (BMC) bağlıdır. Schneider Electric ile iletişime geçin.
BMC haberleşmesi kesildi - bağlantı kesildi Uyarı Akü izleme kontrolörü (BMC) ile sistem seviyesi kontrolörü (SLC) arasındaki haberleşme bağlantısı kesilmiştir. Akü izleme kontrolörünün (BMC) bağlantısı kesilmiştir. Schneider Electric ile iletişime geçin.
BMC haberleşmesi onaylanmadı Uyarı Akü izleme kontrolörü (BMC) ile sistem seviyesi kontrolörü (SLC) arasındaki haberleşme bağlantısı onaylanmamıştır. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Nötr ve toprak arasındaki birleştirme bağlantısı eksik Uyarı Nötr ve toprak arasındaki birleştirme bağlantısı eksiktir.  
IMB kesicisi ON konumunda Uyarı Dahili bakım kesicisi (IMB) kapalıdır ve yükü bypass’tan gelen korumasız güçle besliyordur.  
MBB kesicisi ON konumunda Uyarı Bakım bypass kesicisi (MBB) kapalıdır ve yükü bypass’tan gelen korumasız güçle besliyordur.  
RIMB kesicisi ON konumunda Uyarı Uzak dahili bakım bypass'ı kesicisi (RIMB) kapalıdır ve yükü bypass’tan gelen korumasız güçle besliyordur.  
SIB kesicisi OFF konumunda Uyarı Sistem yalıtımı kesicisi (SIB) açıktır ve sistem yükü besleyemiyordur.  
SSIB kesicisi OFF konumunda Uyarı Statik anahtar giriş kesicisi (SSIB) açıktır ve statik bypass çalışmasını engelliyordur.  
UIB kesicisi OFF konumunda Uyarı UPS giriş kesicisi (UIB) açıktır ve UPS'in normal çalışması engelleniyordur.  
UOB kesicisi OFF konumunda Uyarı Ünite çıkış kesicisi (UOB) açıktır ve UPS'in yükü beslemesi engelleniyordur.  
Bypass frekansı tolerans aralığı dışında Uyarı Bypass frekansı tolerans aralığı dışındadır. Bypass frekansını ve bypass frekansı ayarını kontrol edin.
Bypass fazı eksik Uyarı Bypass’ta bir faz eksiktir. Bypass’ı kontrol edin. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Bypass fazı sırası yanlış Uyarı Bypass faz sırası hatalıdır. Bypass’ı kontrol edin. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Bypass voltajı tolerans aralığı dışında Uyarı Bypass voltajı tolerans aralığı dışındadır ve UPS'in istenen bypass moduna girmesi engelleniyordur.  
Şarj gücü azalmış Bilgilendirici Akü şarj gücü azalmıştır. Bu işlevin girişi etkinleştirilmiştir veya giriş akımı maksimum sınıra ulaşmıştır.
Yüksek akü sıcaklığı nedeniyle şarjör kapandı Uyarı Yüksek akü sıcaklığı nedeniyle şarjör kapanmıştır. Akü sıcaklığını kontrol edin.
Konfigüre edilen UPS güç değeri kabinet güç değerini aşıyor Kritik Konfigüre edilen UPS güç değeri kabinet güç değerinden yüksektir. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Yedekleme kaybını ve/veya zorunlu statik bypass aktarımını onayla Uyarı İnvertör OFF düğmesine basılmıştır ve kullanıcı, yedeklemenin kaybedileceğini ve/veya sistemin zorunlu statik bypass'a aktarılacağını doğrulamalıdır. Ekranı kullanarak onaylayın veya iptal edin.
Kontrolör kutusu devre dışı Uyarı Kontrolör kutusu kullanıcı tarafından devre dışı bırakılmıştır.  
Ekran haberleşmesi kesildi - bağlı Uyarı Ekran ve sistem seviyesi kontrolörü (SLC) arasındaki haberleşme bağlantısı kesilmiştir. Ekran bağlıdır. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Ekran haberleşmesi kesildi - bağlantı kesildi Uyarı Ekran ve sistem seviyesi kontrolörü (SLC) arasındaki haberleşme bağlantısı kesilmiştir. Ekran bağlı değildir. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Ekran haberleşmesi doğrulanmadı Uyarı Ekran ve sistem seviyesi kontrolörü (SLC) arasındaki haberleşme bağlantısı onaylanmamıştır. Schneider Electric ile iletişime geçin.
EPO anahtarı etkinleştirildi Kritik Acil durum güç kesme (EPO) anahtarı etkinleştirilmiştir. Acil durum güç kesme anahtarını (EPO) devre dışı bırakın.
Harici akü izlemesi hata algıladı Uyarı Giriş kontağı, harici akü izlemesinin hata algıladığını belirtiyordur.  
Harici enerji deposu izlemesi: Büyük alarm Kritik Giriş kontağı, harici enerji depolama izlemesinin önemli bir alarm tespit ettiğini belirtiyordur. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Harici enerji deposu izlemesi: Küçük alarm Uyarı Giriş kontağı, harici enerji depolama izlemesinin önemsiz bir alarm tespit ettiğini belirtiyordur. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Harici sinyal şarjörü kapatır: Etkinleştirildi Uyarı Şarjör kapalı için giriş kontağı etkinleştirilmiştir. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Paralel UPS cihazlarındaki donanım yazılımı versiyonları aynı değil Uyarı Paralel UPS cihazlarındaki donanım yazılımı versiyonları aynı değildir. Paralel sistemdeki tüm UPS ünitelerini aynı versiyona güncelleyin.
Genel paralel sistem olayı Kritik Paralel sistem doğru yapılandırılmamıştır veya düzgün çalışmıyordur. Schneider Electric ile iletişime geçin.
UPS'i jeneratör besliyor Bilgilendirici Giriş kontağı, UPS'in bir jeneratör tarafından beslendiğini belirtiyordur.  
Topraklama hatası algılandı Uyarı Giriş kontağı, topraklama kablosu hatası tespit edildiğini belirtiyordur. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Yüksek Akü Sıcaklık Seviyesi Uyarı Akü sıcaklığı Alarm ayarının üzerindedir. Akü sıcaklığını kontrol edin. Yüksek sıcaklık, akü ömrünü kısaltabilir.
Yüksek akü sıcaklığına bağlı kapatma Kritik Enerji depolama gözetim sistemi, kapatma sınırının üzerinde bir akü sıcaklığı tespit etmiştir. Akü sıcaklığını kontrol edin.
Yüksek verimlilik modu devre dışı Bilgilendirici Yüksek verimlilik modu bir giriş kontağından devre dışı bırakılmıştır.  
Uzak sensörde yüksek nem eşiği ihlali Uyarı Entegre ortam izleme sensörü için yüksek nem eşiği ihlali meydana gelmiştir. Ortamı kontrol edin.
Uzak sensörde yüksek sıcaklık eşiği ihlali Uyarı Entegre ortam izleme sensörü için yüksek sıcaklık eşiği ihlali meydana gelmiştir. Ortamı kontrol edin.
MBB'li paralel sistemde IMB ON konumuna alındı Uyarı Bakım bypass'ı kesicili (MBB) bir paralel sistemde dahili bakım kesicisi (IMB) kapatılmıştır.  
IMB yedekleme izlemesi düzgün çalışmıyor Uyarı Dahili bakım kesicisinin (IMB) iki yedek AUX anahtarı aynı durumu bildirmiyordur. Dahili bakım kesicisinin (IMB) AUX anahtarı kablolarını kontrol edin.
Tamamlanmamış akü grubu algılandı Uyarı Tamamlanmamış akü grubu algılanmıştır. Eksik akü modülünü/modüllerini takın.
Hatalı 3-kablo konfigürasyonu algılandı Kritik Konfigüre edilen UPS sistem voltajında UPS'in 3 kablolu bir sistem olarak çalışmasına izin verilmiyordur. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Hatalı akü izleme kontrolörü (BMC) konfigürasyonu algılandı Uyarı Hatalı akü izleme kontrolörü (BMC) konfigürasyonu algılanmıştır. Akü izleme kontrolörü (BMC) adres kimliklerinin doğru şekilde atandığını ve konfigüre edilen modüler akü kabinlerinin sayısının takılı olanla aynı olduğunu kontrol edin.
Hatalı sistem voltajı konfigürasyonu algılandı Kritik Konfigüre edilen UPS sistem voltajı izin verilen aralıkta değildir. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Hatalı UPS taban model numarası algılandı Kritik UPS taban model numarası, takılan şasi tipi, güç modülü tipi ve/veya statik bypass anahtar modülü (SBS) tipiyle eşleşmiyordur. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Hatalı UPS model numarası algılandı Kritik UPS model numarası, UPS taban model numarasıyla eşleşmiyordur. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Giriş frekansı tolerans aralığı dışında Uyarı Giriş frekansı tolerans dışındadır. Giriş frekansını ve giriş frekansı ayarını kontrol edin.
Giriş fazı eksik Uyarı Girişte bir faz eksiktir. Girişi kontrol edin. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Giriş fazı sırası yanlış Uyarı Girişteki faz sırası hatalıdır. Girişi kontrol edin. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Giriş voltajı tolerans aralığı dışında Uyarı Giriş voltajı tolerans dışındadır.  
Dahili güç modülü fazlalığı kaybedildi Uyarı Konfigüre edilen dahili güç modülü yedekliliği, yeterli güç modülü olmadığından kaybedilmiştir. Daha fazla güç modülü ekleyin.
İnvertör kullanıcı isteği nedeniyle kapalı Uyarı İnvertör kullanıcı isteği nedeniyle kapalıdır.  
İnvertör çıkışı bypass girişi ile aynı fazda değil Uyarı UPS invertör çıkışı, bypass girişi ile aynı fazda değildir.  
UPS'teki yük uyarı seviyesinin üzerinde Uyarı UPS'teki yük uyarı seviyesini aşmıştır. Sistemdeki yükü azaltın.
Uzak sensörle haberleşme kayboldu Kritik Yerel ağ yönetimi arayüzü ile entegre ortam izleme sistemi arasındaki haberleşme kesilmiştir. Ortamı kontrol edin.
Düşük Akü Sıcaklık Seviyesi Uyarı Akü sıcaklığı alarm ayarının altındadır.  
Uzak sensörde düşük nem eşiği ihlali Uyarı Entegre ortam izleme sensörü için düşük nem eşiği ihlali meydana gelmiştir. Ortamı kontrol edin.
Uzak sensörde düşük sıcaklık eşiği ihlali Uyarı Entegre ortam izleme sensörü için düşük sıcaklık eşiği ihlali meydana gelmiştir. Ortamı kontrol edin.
Uzak sensörde maksimum nem eşiği ihlali Kritik Entegre ortam izleme sensörü için maksimum nem eşiği ihlali meydana gelmiştir. Ortamı kontrol edin.
Uzak sensörde maksimum sıcaklık eşiği ihlali Kritik Entegre ortam izleme sensörü için maksimum sıcaklık eşiği ihlali meydana gelmiştir. Ortamı kontrol edin.
MBB yedekleme izlemesi doğru çalışmıyor Uyarı Bakım bypass kesicisi MMB'nin iki yedek AUX anahtarı aynı durumu bildirmiyor. Bakım bypass'ı kesicisinin (MBB) AUX anahtarı kablolarını kontrol edin.
Uzak sensörde minimum nem eşiği ihlali Kritik Entegre ortam izleme sensörü için minimum nem eşiği ihlali meydana gelmiştir. Ortamı kontrol edin.
Uzak sensörde minimum sıcaklık eşiği ihlali Kritik Entegre ortam izleme sensörü için minimum sıcaklık eşiği ihlali meydana gelmiştir. Ortamı kontrol edin.
Grup seviyesinde karışık akü markaları algılandı Uyarı Gruptaki akü modülleri aynı markaya ait değildir. Gruptaki akü modüllerinin aynı markaya ait olduğundan emin olun.
Sistem seviyesinde karışık akü modülü ticari referansları algılandı Uyarı Sistem seviyesinde karışık akü modülü ticari referansları algılanmıştır. Takılan tüm akü modüllerinin aynı ticari referansa sahip olduğundan emin olun.
Karışık akü türleri algılandı Uyarı UPS, klasik bir akü çözümü için yapılandırılmıştır, ancak bir veya daha fazla akü modülünün mevcut olduğu tespit edilmiştir. Hiçbir akü modülünün takılı olmadığından emin olun.
Modüler akü kesicisi OFF konumunda Uyarı Modüler akü kesicisi OFF konumundadır.  
Modüler akü kabini ticari referansı bilinmiyor Uyarı Modüler akü kabini ticari referansı bilinmiyordur. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Modüler akü kabini hızlı sigortası atmış Uyarı Modüler akü kabini hızlı sigortası atmıştır. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Modüler akü DC rölesi açık Uyarı Modüler akü DC rölesi açıktır.  
Modüler akü dizisi sıcaklığı tolerans aralığı dışında Uyarı Modüler akü dizisi sıcaklığı tolerans dışındadır.  
Modüler akü sıcaklığı tolerans aralığı dışında Uyarı Modüler akü sıcaklığı tolerans dışındadır.  
Birden fazla NTP sunucusu bağlantısı aktif Uyarı Birden fazla NTP sunucusu bağlantısı etkinleştirilmiştir. NTP hizmetini devre dışı bırakın.
Nötr bağlantı kesikliği algılandı Uyarı Nötr bağlantı kesikliği algılanmıştır.  
NMC haberleşmesi kayboldu- bağlanıldı Uyarı Ağ yönetim kartı (NMC) ile sistem seviyesi kontrolörü (SLC) arasındaki haberleşme bağlantısı kesilmiştir. Ağ yönetim kartı (NMC) bağlıdır. Schneider Electric ile iletişime geçin.
NMC haberleşmesi kayboldu - bağlantı kesildi Uyarı Ağ yönetim kartı (NMC) ile sistem seviyesi kontrolörü (SLC) arasındaki haberleşme bağlantısı kesilmiştir. Ağ yönetim kartı (NMC) bağlı değildir. Schneider Electric ile iletişime geçin.
NMC haberleşmesinin kimliği doğrulanmadı Uyarı Ağ yönetim kartı (NMC) ile sistem seviyesi kontrolörü (SLC) arasındaki haberleşme bağlantısı onaylanmadı. Schneider Electric ile iletişime geçin.
NMC donanın yazılımı uyumsuz Uyarı Ağ yönetim kartının (NMC) donanım yazılımı uyumsuzdur. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Güç modülü mevcut değil Uyarı Güç modülü mevcut değildir.  
SBS mevcut değil Uyarı Statik bypass anahtar modülü (SBS) mevcut değildir.  
İnvertörü ON yapmak için yeterli sayıda UPS cihazı mevcut değildir Uyarı Bir veya birkaç paralel UPS ünitesinin invertörü açması istenmiştir, ancak sistemin invertörü çalıştırmasına yetecek sayıda UPS ünitesi hazır değildir. Daha fazla UPS ünitesi ile invertörü açın ve/veya "Yükü beslemek için gereken minimum paralel UPS sayısı" ayarını kontrol edin.
Çıkış frekansı tolerans aralığı dışında Uyarı Çıkış frekansı tolerans dışındadır. Çıkış frekansını ve çıkış frekansı ayarını kontrol edin.
Çıkış voltajı tolerans aralığı dışında Uyarı Çıkış voltajı tolerans dışındadır.  
Yüksek ortam sıcaklığı nedeniyle UPS'te aşırı yük Uyarı Yüksek ortam sıcaklığında çalışma nedeniyle, yük nominal UPS kapasitesini aşıyordur. Sistemdeki yükü azaltın veya ortam sıcaklığını düşürün.
UPS'te aşırı yük veya kısa devre Uyarı Yük, nominal kapasitenin %100'ünü aşıyordur veya çıkışta kısa devre vardır. Sistemdeki yükü azaltın veya çıkışta kısa devre kontrolü yapın.
PBUS kablo 1 üzerinde paralel haberleşme kesildi Uyarı PBUS kablo 1 hasar görmüş olabilir. PBUS kablo 1'i değiştirin.
PBUS kablo 2 üzerinde paralel haberleşme kesildi Uyarı PBUS kablo 2 hasar görmüş olabilir. PBUS kablo 2'yi değiştirin.
Paralel karma çalışma modu Uyarı Bir veya daha fazla paralel UPS ünitesi, akü modunda çalışırken, diğerleri normal modda çalışıyordur.  
Paralel yedekleme yitirildi Uyarı Çıkış yükünün çok yüksek olması veya yeterli paralel UPS ünitesi bulunmaması nedeniyle konfigüre edilmiş paralel UPS yedeklemesi kaybedilmiştir. Sistemdeki yükü azaltın veya daha fazla sayıda paralel UPS ünitesi ekleyin.
Paralel cihaz yok Uyarı UPS, paralel UPS ile iletişim kuramıyor. UPS kapatılmış veya PBUS kabloları hasar görmüş olabilir. Schneider Electric ile iletişime geçin.
PMC haberleşmesi kesildi - bağlı Uyarı Güç modülü kontrolörü (PMC) ile cihaz kontrolörü (UC) arasındaki haberleşme bağlantısı kesilmiştir. Güç modülü kontrolörü (PMC) bağlıdır. Schneider Electric ile iletişime geçin.
PMC haberleşmesi kesildi - bağlantı kesildi Uyarı Güç modülü kontrolörü (PMC) ile cihaz kontrolörü (UC) arasındaki haberleşme bağlantısı kesilmiştir. Güç modülü kontrolörü (PMC) bağlı değildir. Schneider Electric ile iletişime geçin.
PMC haberleşmesi onaylanmadı Uyarı Güç modülü kontrolörü (PMC) ile cihaz kontrolörü (UC) arasındaki haberleşme bağlantısı onaylanmamıştır. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Güç modülü devre dışı Uyarı Güç modülü devre dışı bırakılmıştır.  
Güç modülü fanı çalışmıyor Uyarı Güç modülünde bir veya daha fazla sayıda çalışmayan fan vardır. Fan yedeklemesi yitirilmiştir. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Güç modülü giriş sıcaklığı yüksek Uyarı Güç modülü giriş sıcaklığı yüksektir.  
Güç modülü giriş sıcaklığı tolerans aralığı dışında Uyarı Güç modülü giriş sıcaklığı tolerans dışındadır.  
Güç modülü çalışmıyor Uyarı Güç modülü çalışmıyordur. Güç modülünü değiştirin veya Schneider Electric ile iletişime geçin.
Güç modülü aşırı ısındı Kritik Güç modülü sıcaklığı kritik düzeyi aşıyordur.  
Güç modülü iç tarama hata tespit etti Kritik Güç modülü iç taraması bir hata tespit etmiştir. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Güç modülü sıcaklık uyarısı Uyarı Güç modülü sıcaklığı uyarı düzeyini aşıyordur.  
Ürün kaydedilmedi Bilgilendirici Kullandığınız UPS kaydedilmemiştir. Lütfen ürününüzü kaydedin.
RIMB yedekleme izlemesi doğru çalışmıyor Uyarı Uzak dahili bakım kesicisinin (RIMB) iki yedek AUX anahtarı aynı durumu bildirmiyordur. Uzak dahili bakım kesicisinin (RIMB) AUX anahtarı kablolarını kontrol edin.
SBS modülü devre dışı Uyarı Statik bypass anahtar modülü (SBS) kullanıcı tarafından devre dışı bırakılmıştır.  
SPS güç değeri konfigüre edilen UPS gücü değerinden düşük Uyarı Statik bypass anahtar modülü (SBS) güç değeri konfigüre edilen UPS güç değerinden düşüktür. UPS güç değeri, statik bypass anahtar modülü (SBS) güç değerine uyacak şekilde düşürülmüştür.  
SBSC haberleşmesi kesildi - bağlı Uyarı Statik bypass anahtarı modül kontrolörü (SBSC) ile cihaz kontrolörü (UC) arasındaki haberleşme bağlantısı kesilmiştir. Statik bypass anahtarı modül kontrolörü (SBSC) bağlıdır. Schneider Electric ile iletişime geçin.
SBSC haberleşmesi kesildi - bağlantı kesildi Uyarı Statik bypass anahtarı modül kontrolörü (SBSC) ile cihaz kontrolörü (UC) arasındaki haberleşme bağlantısı kesilmiştir. Statik bypass anahtarı modül kontrolörü (SBSC) bağlı değildir. Schneider Electric ile iletişime geçin.
SBSC haberleşmesi onaylanmadı Uyarı Statik bypass anahtarı modül kontrolörü (SBSC) ile cihaz kontrolörü (UC) arasındaki haberleşme bağlantısı onaylanmamıştır. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Ayarlar dosyası kabul edilmedi Uyarı Ayarlar dosyası geçerli değildir veya bu UPS'e yönelik değildir.  
Kontrolör kutusundaki SLC doğru çalışmıyor Kritik Kontrolör kutusundaki sistem seviyesi kontrolörü (SLC) düzgün çalışmıyordur. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Statik bypass anahtarı fanı çalışmıyor Uyarı Statik bypass anahtarı modülünde (SBS) bir veya daha fazla sayıda çalışmayan fan vardır. Fan yedeklemesi yitirildi. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Statik bypass anahtarı çalışmıyor Kritik Statik bypass anahtarı çalışmıyordur. UPS'in statik bypass'ta çalışmaya geçmesi engellenmiştir. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Statik bypass anahtarı uyarısı Uyarı Statik bypass anahtarında teknik kontrol gerekiyordur fakat anahtar hala tamamen çalışır durumdadır. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Senkronizasyon kullanılamıyor - sistem serbest çalışıyor Uyarı UPS bypass girişi, harici kaynak veya paralel sistem ile senkronize olamıyordur.  
Sistem bypass çalışmasına kilitlendi Kritik Sistem bypass çalışmasına kilitlenmiştir. Sistem 75 saniye içinde invertör çalışması ve bypass çalışması arasında 10 seferden fazla geçiş yapmıştır. Normal çalışmaya dönmek için invertörde ON düğmesine basın.
Sistem çalışma modu - Zorlanmış statik bypass Kritik Kritik olay veya invertör kapatma talebine yanıt olarak sistem bypass modundadır.  
Sistem çalışma modu - Bakım bypass Uyarı Sistem yükü, bakım bypass'ı kesicisi (MBB) aracılığıyla besleniyordur.  
Sistem çalışma modu - Kapalı Kritik Sistem çıkış gücü kapalıdır.  
Sistem çalışma modu - İstenen statik bypass Uyarı Sistem, UPS ön paneli veya kullanıcı tarafından başlatılan ve genellikle bakım amaçlı bir yazılım komutu nedeniyle bypass modundadır.  
Sistem çalışma modu - Statik bypass beklemede Kritik Kritik olay veya invertör kapatma talebine yanıt olarak sistem statik bypass bekleme modundadır.  
Teknik kontrol öneriliyor Bilgilendirici Koruyucu bakımın önerdiği gibi ürünün ve üründeki akülerin kontrol edilmesi gerekiyordur. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Giriş ve/veya çıkış trafosu sıcaklığı çok yüksek Uyarı Giriş ve/veya çıkış trafosu sıcaklığı çok yüksektir. Giriş ve/veya çıkış trafosu sıcaklığını kontrol edin.
UC haberleşmesi kesildi - bağlı Uyarı Cihaz kontrolörü (UC) ile sistem seviyesi kontrolörü (SLC) arasındaki haberleşme bağlantısı kesilmiştir. Cihaz kontrolörü (UC) bağlıdır. Schneider Electric ile iletişime geçin.
UC haberleşmesi kesildi - bağlantı kesildi Uyarı Cihaz kontrolörü (UC) ile sistem seviyesi kontrolörü (SLC) arasındaki haberleşme bağlantısı kesilmiştir. Cihaz kontrolörü (UC) bağlı değildir. Schneider Electric ile iletişime geçin.
UC haberleşmesi onaylanmadı Uyarı Cihaz kontrolörü (UC) ile sistem seviyesi kontrolörü (SLC) arasındaki haberleşme bağlantısı onaylanmamıştır. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Kontrolör kutusundaki UC doğru çalışmıyor Kritik Kontrolör kutusundaki cihaz kontrolörü (UC) düzgün çalışmıyordur. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Desteklenmeyen güç kabineti tipi algılandı Kritik Tespit edilen UPS güç kabineti tipi mevcut UPS güç konfigürasyonu tarafından desteklenmiyordur. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Desteklenmeyen güç modülü tipi algılandı Kritik Tespit edilen güç modülü tipi mevcut UPS güç konfigürasyonu tarafından desteklenmiyordur. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Desteklenmeyen SBS modülü tipi algılandı Kritik Tespit edilen statik bypass anahtarı modülü (SBS) tipi mevcut UPS güç konfigürasyonu tarafından desteklenmiyordur. Schneider Electric ile iletişime geçin.
UOB yedekleme izlemesi doğru çalışmıyor Uyarı Ünite çıkış kesicisinin (UOB) iki yedek AUX anahtarı aynı durumu bildirmiyordur. Ünite çıkış kesicisi (UOB) AUX anahtarı kablolarını kontrol edin.
UPS statik bypass modunda kilitli: Etkinleştirildi Uyarı Statik bypass modunda kilitli UPS giriş kontağı etkinleştirilmiştir.  
UPS çalışma modu - Akü Uyarı Giriş gücü sorununa yanıt olarak veya eConversion sonucunda bir aktarım nedeniyle akü gücünde çalışıyordur.  
UPS çalışma modu - Akü testi Bilgilendirici Akü performans testine yanıt olarak akü gücünde çalışıyordur.  
UPS çalışma modu - Zorlanmış statik bypass Kritik UPS, zorunlu statik bypass modundadır. UPS'in neden zorlanmış statik bypass modunda olduğu hakkında bilgi almak için etkin alarmları ve olay kaydını kontrol edin.
UPS çalışma modu - İnvertör beklemede Bilgilendirici UPS, akü çalışmasına girmeye hazırdır ancak sistemden izin bekliyordur. UPS çıkışı kapalıdır.  
UPS çalışma modu - Bakım bypass Uyarı UPS yükü, bakım bypass'ı kesicisi (MBB) aracılığıyla besleniyordur.  
UPS çalışma modu - Kapalı Kritik Çıkış gücü kapalıdır.  
UPS çalışma modu - İstenen statik bypass Uyarı UPS, UPS ön paneli veya kullanıcı tarafından genellikle bakım için başlatılan bir yazılım komutu nedeniyle bypass modundadır.  
UPS çalışma modu - Statik bypass beklemede Uyarı UPS, statik bypass moduna girmeye hazırdır ancak sistemden izin bekliyordur. UPS çıkışı kapalıdır.  
UPS çıkış yükü eConversion’a izin verecek kadar yüksek değil Bilgilendirici UPS çıkış yükü eConversion’a izin verecek kadar yüksek değildir. UPS çıkış yükünü artırın veya eConversion'u devre dışı bırakın.
UPS iç tarama hata tespit etti Kritik UPS iç taraması bir hata tespit etmiştir. Schneider Electric ile iletişime geçin.
Kullanıcı tanımlı giriş 1 etkinleştirildi Bilgilendirici Kullanıcı tanımlı giriş kontağı 1 etkinleştirilmiştir.  
Kullanıcı tanımlı giriş 2 etkinleştirildi Bilgilendirici Kullanıcı tanımlı giriş kontağı 2 etkinleştirilmiştir.  
Garanti süresi dolmak üzere Bilgilendirici Ürün garanti süresinin sonuna yaklaşıyordur. Schneider Electric ile iletişime geçin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?