990-5910F-004

Konfigurer lastprioritering

Med lastprioritering kan du prioritere, hvilken last UPS'en skal understøtte, når den er i batteridrift. Når lastprioritering er aktiveret, kan mindre kritiske last aflastes via et signal fra et udgangsrelæ, der aktiveres under afladning af batterierne. Mindre kritisk last kan derefter understøttes igen, når batterierne genoplades, og relæudgangssignalet er deaktiveret.

  1. Konfigurer mindst ét udgangsrelæ til lastprioritering. Se flere oplysninger på Konfigurer udgangsrelæer.
  2. Tryk på Konfiguration > Lastprioritering .
  3. Vælg Aktivér lastprioritering.
  4. Indstil Aktivér udgangsrelæet når batteriets ladestand er (%) til den batteriopladningstilstand, der skal aktivere udgangsrelæerne til lastprioritering, mens batteriet aflades.
  5. Indstil Deaktivér udgangsrelæet når batteriets ladestand er (%) til den batteriopladningstilstand, der skal deaktivere udgangsrelæerne til lastprioritering, mens batteriet oplades. Hvis du indstiller denne til 0, vil det resultere i øjeblikkelig deaktivering af udgangsrelæerne til lastprioritering, når UPS'en ikke længere er i batteridrift, og batteriopladningen er startet.
  6. Indstil Udgangsrelæets deaktiveringsforsinkelse (minutter) til den forsinkelse (minutter), hvor relæet(erne) deaktiveres. Hvis du indstiller denne til 0, vil det resultere i øjeblikkelig deaktivering af lastprioritering, når batteriets opladningstilstand når den konfigurerede deaktiveringsgrænse.
  7. Tryk på OK for at gemme indstillingerne.
    Der vises en advarsel, hvis der ikke er konfigureret et udgangsrelæ til Lastprioritering. Se Konfigurer udgangsrelæer for at konfigurere Lastprioritering for et udgangsrelæ.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?