990-5910F-023

Konfigurer lastprioritering

Lastprioritering lar deg prioritere hvilken last UPSen skal støtte under batteridrift. Når lastprioritering er aktivert, kan mindre kritiske laster nedprioriteres via et signal fra et utgangsrelé som aktiveres under utlading av batteriene. Mindre kritiske laster kan støttes igjen når batteriene lades opp på nytt og utgangsrelésignalet er deaktivert.

  1. Konfigurer minst ett utgangsrelé for lastprioritering, se Konfigurere utgangsreléer for mer informasjon.
  2. Trykk på Konfigurasjon > Lastprioritering .
  3. Velg Aktivere lastprioritering.
  4. Angi Aktiver utgangsrelé ved batteriladestatus (%) som batteristatus som skal aktivere utgangsrelé for lastprioritering når batteriet utlades.
  5. Angi Deaktiver utgangsrelé ved batteriladestatus (%) som batteristatus som skal deaktivere utgangsrelé for lastprioritering når batteriet lades. Hvis du angir dette til 0 deaktiveres utgangsrelé for lastprioritering umiddelbart når UPSen ikke lenger er i batteridrift og batterilading har startet.
  6. Angi Deaktiveringsforsinkelse for utgangsrelé (minutter) til forsinkelse i minutter før utgangsrelé for lastprioritering deaktiveres. Hvis du angir dette til 0 deaktiveres lastprioritering øyeblikkelig når batteriet når den konfigurerte terskelen for deaktivering.
  7. Trykk på OK for å lagre innstillingene.
    En advarsel vises hvis det ikke er konfigurert noe utgangsrelé for Lastprioritering. Se Konfigurere utgangsreléer for å konfigurerer Lastprioritering for et utgangsrelé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?